Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Fjerde samling på vidareutdanninga Naturfag 1

Generell kjemi

Kjemi er det grenselause faget - med bindingar og koplingar til alle andre fagfelt. Kursdagane vekslar mellom forelesingar og øvingar som både viser kjemien som vitskap, og kjemikunnskap i bruk.

Hovedinnhold

Kjemisk institutt på UiB er samarbeidspartnar for kurset. Forskarar frå instituttet held forelesnignar, og leiar øvingar. I tillegg tar vår eiegen kjemilærar, som vi kjenner frå videoseminara, del også på samlinga, med undervisningsaktivitetar. 

Programmet vil bli oppdatert og justert:

Onsdag 11. januar:

9 Velkomen, oversyn over semesteret

10 Utsyn over kjemifaget, kunnskap og historie

12 lunsj

13 Foredrag 

14 Kjemiøvingar

16 Slutt dag 1

Torsdag 12.januar

9 Foredrag

10 Ope

12 Lunsj

13 Demonstrasjonar og øvingar

15 Gruppearbeid, oppgåve 4

16 avslutning samling