Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Femte samling på videreutdanningskurset Naturfag 2

Forklaring og modellering

Naturfaglige problemstillinger er godt egnet for utforsking gjennom programmering. På kurset arbeider vi med å tilrettelegge data fra naturen til modeller og videre til databehandling. Vi bruker våre egne utforskinger, eller datakilder.

Hovedinnhold

Foreløpig program

Onsdag 15.mars

09:00Usikkerhet i naturvitenskapen
10:30Forskermøte. Gruppene som fagfellevurderer hverandre møtes
11:30Gruppene presenterer prosjektene 
12:00Lunsj
13:00Forklaringer. Korrelasjon vs årsak/virkning
14:00Utvikling av naturvitenskapene
15:00Hva bør være med i en forskningsplakat?
16:00Slutt

 

Torsdag 16. mars

09:00Programmering i Python
12:00Lunsj
13:00Modeller i naturfag
16:00Slutt