Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Kurs - for lærere

Realfagslunsj om livet på dyphavet

Hva vet vi om livet på dyphavet? Hvordan er det tilpasset sitt miljø og hvordan samhandler ulike organismer? I denne realfagslunsjen får vi vite mer om livet på dyphavet.

Bilde av havedderkopp på dyphavet
Foto/ill.:
Senter for dyphavsforskning, UiB

Hovedinnhold

Dyphavet har de senere årene blitt en del av får kollektive bevisthet, og det som tidligere har omtalt som livløse ørkner på havbunnen har vist seg å inneholde et variert dyreliv. Men hva kjennetegner livet her nede? Hvilke økosystemer finner vi og i hvilke habitat? På dyphavet blir samenhengen mellom de abiotiske faktorene og livet enda tydeligere enn i mange habitat her på landjorden og egner seg godt som eksempel på hvordan fauna er tlpasset sitt miljø.

Mari Heggernes Eilertsen er forsker tilknyttet senter for dyphavsforskning ved UiB og hun vil gi oss svar på disse og andre spørsmål og et grundig innblikk i livet på dyphavet under denne realfagslunsjen. 

Du får lenke til semnaret ved å melde deg på via skolelab.no

Bilde av Mari Heggernes Eilertsen

Mari Heggernes Eilertsen er forsker ved institutt for biovitenskap og er tilknyttet senter for dyphavsforskning ved universitetet i Bergen. Hun forsker på livet på dyphavet og leder blant annet prosjektet "Fauna ved varme kjelder og kalde gassoppkommer".

Foto/ill.:
Eivind Senneset

Av hensyn til de som har undervisning, blir det gjort opptak av seminaret som er tilgjengelig i en uke. Lenke sendes til de påmeldte. 

Seminaret er en del av Skolelaboratoriets serie Realfagslunsj som arrangeres i samarbeid med Nettverk for realfag i Vestland fylkeskommune.