Hjem

Studentombodet

Hovedinnhold

Grafisk illustrasjon tre personer står foran to bygninger

Studentombudet ved Universitetet i Bergen

Studentombudet er en uavhengig bistandstjeneste som har i oppgave å ivareta rettssikkerheten til studentene ved Universitetet i Bergen ved hjelp av råd og veiledning.

Studentombudet sin viktigste funksjon er å gi råd om rettigheter og plikter i studentsaker til studenter og ansatte. Studentombudet er ikke partsrepresentant og fatter ikke vedtak i enkeltsaker.

All kontakt med studentombudet er underlagt taushetsplikt og henvendelser fra studenter og ansatte behandles konfidensielt ved mottak.

Mer informasjon om studentombudet

Kontaktinformasjon

E-post: so@uib.no 
Telefon: 482 86 130
Trefftid: Tirsdag og torsdag, kl. 11-14. Timeavtaler gjøres på forhånd per telefon eller epost. 
Sted: Studentsenteret, 2.etasje, kontor 205

Sosiale medier

Universitetsliv
Studentombud Sylvi Leirvaag foran Studentsenteret på Nygårdshøyden i Bergen

Sylvi er UiBs første studentombud

Som fersk jusstudent opplevde hun universitetet som en jungel. Nå er hun klar til å hjelpe dagens studenter med å finne veien og ivareta rettighetene sine.

Universitetsstyret
Studenter i en forelesningssal

UiB får studentombud

Universitetet i Bergen skal etablere et studentombud for å bistå studentene i enkeltsaker. Dette var blant vedtakene i Universitetsstyremøte onsdag 28. mai 2014.