Hjem

Studentombodet

Studentombud, Sindre Dueland

Studentombudet ved Universitetet i Bergen

Studentombudet er en uavhengig bistandstjeneste som har i oppgave å ivareta rettssikkerheten til studentene ved Universitetet i Bergen ved hjelp av råd og veiledning.

Studentombudet sin viktigste funksjon er å gi råd om rettigheter og plikter i studentsaker til studenter og ansatte. Studentombudet er ikke partsrepresentant og fatter ikke vedtak i enkeltsaker.

All kontakt med studentombudet er underlagt taushetsplikt og henvendelser fra studenter og ansatte behandles konfidensielt ved mottak.

Bilde: Sindre R. Dueland, studentombud ved UiB (Foto: Anette Arneberg).

Studentombudet skal bidra til å ivareta rettsikkerhet til studentene ved Universitetet i Bergen gjennom råd og veiledning til studenter og ansatte.

Studenter kan få råd, veiledning og bistand om rettigheter knyttet til studiesituasjonen sin og kan kontakte Studentombudet om forhold som er eller kan være kritikkverdige i studiesituasjonen. Eksempler på bistand studentene kan få er:

- Råd og veiledning i klagesaker.
- Råd og veiledning i saker om fusk, skikkethetsvurdering, bortvisning, etc.
- Bistand dersom en student er blitt trakkassert av medstudenter eller ansatte.
- Kurs om studenters rettigheter for studentorganene ved universitetet.
- Foreta juridisk vurdering av saksbehandlingen i saker som angår studentene.

Ansatte har anledning til å ta kontakt med studentombudet om kritikkverdige forhold som gjelder studentene sin studiesituasjon, for veiledning om studentenes rettigheter og for veiledning om reglene for saksbehandling i forvaltningen som gjelder studentsaker.

Kontaktinformasjon

Sosiale medier

Universitetsliv
Studentombud Sylvi Leirvaag foran Studentsenteret på Nygårdshøyden i Bergen

Sylvi er UiBs første studentombud

Som fersk jusstudent opplevde hun universitetet som en jungel. Nå er hun klar til å hjelpe dagens studenter med å finne veien og ivareta rettighetene sine.

Universitetsstyret
Studenter i en forelesningssal

UiB får studentombud

Universitetet i Bergen skal etablere et studentombud for å bistå studentene i enkeltsaker. Dette var blant vedtakene i Universitetsstyremøte onsdag 28. mai 2014.