Hjem

Studentombudet

Hovedinnhold

Grafisk illustrasjon tre personer står foran to bygninger

Studentombudet ved Universitetet i Bergen

Studentombudet er en uavhengig bistandstjeneste som har i oppgave å ivareta rettssikkerheten til studentene ved Universitetet i Bergen ved hjelp av råd og veiledning.

Studentombudet sin viktigste funksjon er å gi råd om rettigheter og plikter i studentsaker til studenter og ansatte. Studentombudet er ikke partsrepresentant og fatter ikke vedtak i enkeltsaker.

All kontakt med studentombudet er underlagt taushetsplikt og henvendelser fra studenter og ansatte behandles konfidensielt ved mottak.

Mer informasjon om studentombudet

Kontaktinformasjon

E-post: so@uib.no 
Telefon: 482 86 130
Trefftid: Timeavtaler gjøres på forhånd per telefon eller epost
Sted: Studentsenteret