Hjem
Studentombudet
Studentombud

Årsrapporter

Hovedinnhold

Studentombudet rapporterer årlig til rektor ved Universitetet i Bergen. Repportene legges frem for styret til orientering. Alle rapportene finnes i arkivet nedenfor.