Hjem
Studentombodet

Kontakt andre studentombud

Alle studenter i Norge skal ha tilgang til studentombud for sin institusjon. Under finner du en liste over de fleste studentombudstjenestene i Norge.

Hovedinnhold

Universiteter

Nord universitet

E-post: studentombud@nord.no
Nettside: https://www.nord.no/no/Student/studentombud

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

E-post: studentombud@nmbu.no
Nettside: https://www.nmbu.no/student/livet-rundt/studentombudet

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

E-post: studentombudet@ntnu.no
Nettside: https://www.ntnu.no/studentombud

OsloMet – storbyuniversitetet

E-post: studentombudet@oslomet.no
Nettside: https://student.oslomet.no/studentombudet

UiT Norges arktiske universitet

E-post: studentombudet@uit.no
Nettside: https://uit.no/utdanning/art?p_document_id=427113&dim=179016

Universitetet i Agder

E-post: studentombud@uia.no
Nettside: https://www.uia.no/student/studentombud

Universitetet i Bergen

E-post: so@uib.no
Nettside: https://www.uib.no/so

Universitetet i Oslo

E-post: studentombud@uio.no
Nettside: https://www.uio.no/om/organisasjon/studentombud/

Universitetet i Stavanger

E-post: studentombudet@uis.no
​​​​​​​Nettside: https://student.uis.no/tilbud-og-velferd/studentombudet/

Universitetet i Sørøst-Norge

E-post: studentombud@usn.no
​​​​​​​Nettside: https://www.usn.no/om-usn/organisering/rad-utvalg-og-ombud/studentombud/

Vitenskapelige høgskoler

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

E-post: studentombud@uio.no
Nettside: https://www.uio.no/om/organisasjon/studentombud/

MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

E-post: studentombud@mf.no
Nettside: https://www.mf.no/studentombud-mf

Handelshøyskolen BI

E-post: studentombud@bi.no
Nettside: https://www.bi.no/studere-ved-bi/studentombud/

Høgskolen i Molde – vitenskapelig høgskole i logistikk

E-post: studentombudet@himolde.no
Nettside: https://www.himolde.no/om/organisasjon/studentombud/

Kunsthøgskolen i Oslo

E-post: studentombud@uio.no
Nettside: https://khio.no/intranett/for-studenter/si-ifra-om-laeringsmiljoet#studentombod

Norges Handelshøyskole

E-post: studentombod@nhh.no
Nettside: https://www.nhh.no/for-studenter/servicesenteret/studentombud/

Norges idrettshøgskole

E-post: studentombud@uio.no
Nettside: https://www.uio.no/om/organisasjon/studentombud/

Norges musikkhøgskole

E-post: studentombud@uio.no
Nettside: https://nmh.no/studenter/livet_rundt_studiene/radgivning_og_fysioterapi/studentombod

VID vitenskapelige høgskole

E-post: studentombudet@vid.no
Nettside: https://www.vid.no/student/studentombud/

Høgskoler

Ansgar Teologiske Høgskole

E-post: studentombud@ansgarskolen.no
Nettside: https://ansgarhoyskole.no/student/studiehverdag/studentombud

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

E-post: studentombudet@dmmh.no
Nettside: https://dmmh.no/for-studenter/pa-campus/studentombud

Fjellhaug Internasjonale Høgskole

E-post: studentombudet@fjellhaug.no
Nettside: https://fih.fjellhaug.no/student/studentombud/

Forsvarets høgskole

E-post:
Nettside: 

Høgskolen i Innlandet

E-post: studentombud@inn.no
Nettside: https://www.inn.no/student/studentombudet-ved-hinn

Høgskulen i Volda

E-post: studentombodet@hivolda.no
Nettside: https://www.hivolda.no/studentombodet

Høgskolen i Østfold

E-post: studentombud@hiof.no
Nettside: https://www.hiof.no/om/organisasjon/studentombud/

Høyskolen Kristiania

E-post: studentombudet@kristiania.no
Nettside: https://www.kristiania.no/for-studenter/studentombud/

Høgskulen på Vestlandet

E-post: studentombodet@hvl.no
Nettside: https://www.hvl.no/studentombodet/

Lovisenberg Diakonale Høgskole

E-post: studentombud@uio.no
Nettside: https://ldh.no/student/studentombud

NLA Høgskolen

E-post: studentombudet@nla.no
Nettside: https://www.nla.no/for-studenter/studentliv-og-studentvelferd/studentombud/

Politihøgskolen

E-post: studentombud@uio.no
Nettside: https://www.politihogskolen.no/nn/for-studenter/velferd-helse-studentdemokrati/studentombudet/

Sámi allskuvla/Samisk høgskole

E-post: studentombudet@uit.no
Nettside: https://samas.no/nb/node/4694

Institusjoner med akkrediterte studietilbud

Atlantis Medisinske Høgskole

E-post:
Nettside: 

Barratt Due Musikkinstitutt

E-post:
Nettside: 

Bergen Arkitekthøgskole

E-post:
Nettside: 

Bjørknes Høyskole

E-post: studentombud@uio.no
Nettside: https://www.uio.no/om/organisasjon/studentombud/

Høgskulen for grøn utvikling Stiftelse (HGUt)

E-post:
Nettside: 

Høyskolen for dansekunst

E-post:
Nettside: 

Høyskolen for ledelse og teologi

E-post: studentombud@hlt.no
Nettside: https://hlt.no/studentombud/

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS

KRUS er ikke omfattet av universitets- og høyskolelovens bestemmelse om studentombud.

Lillehammer Institute of Music Production and Industries (LIMPI)

E-post:
Nettside: 

Nordland kunst- og filmhøyskole

E-post: studentombudet@uit.no

Noroff

E-post: studentombud@noroff.no
Nettside: https://www.noroff.no/om/studentdemokrati

Norsk barnebokinstitutt

E-post:advokat@hsommerstad.no

Norsk Gestaltinstitutt

E-post:
Nettside: 

NSKI Høyskole

E-post:
Nettside: 

Steinerhøyskolen

E-post: harald@septer.no

Skrivekunstakademiet

E-post:
Nettside: