Hjem
Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning (SPILLFORSK)
Ny artikkel i Frontiers in Psychiatry

Effekten av pop-up meldinger som et spillansvarlighetsverktøy

Pop-up meldinger er vindu som åpner seg på en dataskjerm, som regel uten at brukeren har ønsket det. Det brukes vanligvis til reklame, men kan også brukes til nyttig informasjon og for å hindre uønsket adferd.  Mange spillselskap bruker pop-up meldinger som et spillansvarlighetsverktøy som har som hensikt å forhindre overdrevent pengespill og/eller for å gi spillerne mer kunnskap om spillet de spiller.

Pop-up melding
Foto/ill.:
AMM

Hovedinnhold

SPILLFORSK ønsket å se hva forskningen på feltet har sagt om hvilken virkning slike meldinger har på spilladferd. Det ble derfor gjennomført en meta-analyse og en systematisk litteraturgjennomgang. 

Forskningen viser at bruk av pop-up meldinger reduserer blant annet totalbeløpet som  satset, spinn per minutt og irrasjonelle forestillinger om spillene. Innen rammeverk for ansvarlig pengespill i både Reno-modellen og folkehelsemodellen er disse resultatene oppmuntrende. De oppfyller noen av modellene sine sentrale prinsipper som er vektleggingen av tiltak for å fremme ansvarlig spilling og samtidig redusere pengespillrelaterte skader. 

Resultatene viser at pop-up meldinger gir moderate effekter på spilladferd og kognitive utfallsmål på kort sikt og at det trengs mer forskning for å vurdere effekten på lang sikt. Vi mener at slike meldinger kan spille en viktig rolle som ett av flere spillansvarlighetsverktøy som  spillselskapene bør bruke.  

Pengespill blir stadig mer digitalisert og pop-up meldinger ser ut til å representere et tilgjengelig og kostnadseffektivt spillansvarlighetsverktøy, som reduserer mulig skadelig spilladferd og kognitive feilslutninger om spill.

Bjørseth, Benjamin; Simensen, Josefine; Bjørnethun, Aina; Griffiths, Mark D.; Erevik, Eilin K.; Leino, Tony; Pallesen, Ståle.
The effects of responsible gambling pop-up messages on gambling behaviors and cognitions: A systematic review and meta-analysis. Frontiers in Psychiatry 2021