Hjem
Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning (SPILLFORSK)
Ny artikkel i Frontiers in Psychiatry

Pengespill på internett i Norge 2013-2019

Det har de siste årene skjedd endringer i hvordan en spiller pengespill på internett. Tidligere var datamaskin en foretrukket plattform, men nå brukes mobiltelefoner mer og mer når en spiller på nettet. Denne utviklingen er bekymringsfull, særlig fordi når vi spiller med mobiltelefon vil disse spillene være konstant tilgjengelige. En konsekvens av dette kan være at flere får problemer med å begrense spillingen sin.

Pengespill på mobiltelefon
Foto/ill.:
AMM

Hovedinnhold

SPILLFORSK ønsket å se nærmere på pengespill på internett. Hva kjennetegner de som spiller på internett i motsetning til de som ikke gjør det? Har det skjedd en endring i antallet som spiller på internett de siste 6 årene?

For å se på dette undersøkte vi data fra våre tre siste befolkningsundersøkelser. 

Resultatene viste en økning i pengespill på internett de siste 6 årene i Norge, spesielt på mobiltelefoner.
 
De faktorene vi fant som kan predikere at du spiller på internett er:  

•     mann
•     alder (yngre spiller mer på internett enn eldre)
•     høy inntekt 
•     at du ikke er i arbeid eller studerer.
•     spiller flere typer pengespill 
•     har pengespill problemer

Som sagt vil økt tilgjengelighet til pengespill utgjøre en risiko for at flere får spilleproblemer. Ansvarlig spillvirksomhet som tar sikte på å forebygge eller minimere skade relatert til pengespill på internett bør derfor ha spesielt fokus mot disse gruppene som bruker internett som spillplattform.
 

 

Pallesen, Ståle; Mentzoni, Rune Aune; Morken, Arne Magnus; Engebø, Jonny; Kaur, Puneet; Erevik, Eilin K..Changes Over Time and Predictors of Online Gambling in Three Norwegian Population Studies 2013–2019. Frontiers in Psychiatry 2021 Volum 12.  UiB