Hjem
Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning (SPILLFORSK)
Ny artikkel i Journal of Gambling Studies

Effekten av ulike typer pengespillreklamer på pengespilleavhengighet

COLOURBOX
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

I 2015 så vi på hvordan pengespillreklame påvirker de som spiller. Studien var den første som så på effekten av pengespillreklame på et representativt utvalg av befolkningen. Vi delte inn i tre måter som reklamen påvirket spillere.

1) Spillrelaterte holdninger, interesser og atferd ("involvering")
2) Kunnskap om hvilke pengespill og spillselskap som finnes ("kunnskap")
3) Om spillerne var klar over\la merke til pengespillreklame ("bevissthet")

De største effektene av pengespillreklame var at spillerne fikk mer kunnskap om hvilke pengespill og spillselskap som finnes. En av de tingene som var spesielt for problemspillere var pengespillreklame økte risikoen for at de spilte mer.

I en ny artikkel i Journal of Gambling Studies har vi sett på hvilke effekten av ulike type pengespillreklame har på spillere. Der vi fant at eksponering av direkte pengespillreklame øker lineært med nivå av pengespillproblemer.

SPILLFORSK anbefaler i denne studien at fremtidige forskning bør belyse hvordan forskjellige undertyper av internettreklame påvirker pengespillrelaterte holdninger, interesser og atferd. Klinikere bør vurdere spillernes erfaringer med direkte reklame og utarbeide intervensjoner for mestring. Forskere bør være oppmerksomme på at internett og direkte reklame tillater mer innhold som er mer tilpasset spillerne, sammenlignet med andre reklametyper.

 

Syvertsen, Andre; Erevik, Eilin K.; Hanss, Daniel; Mentzoni, Rune Aune; Pallesen, Ståle. Relationships between exposure to different gambling advertising types, advertising impact and problem gambling. Journal of Gambling Studies 2021

Hanss, Daniel; Mentzoni, Rune Aune; Griffiths, Mark D.; Pallesen, Ståle.The impact of gambling advertising: Problem gamblers report stronger impacts on involvement, knowledge, and awareness than recreational gamblers. Psychology of Addictive Behaviors 2015 ;Volum 29.(2) s. 483-491