Hjem
Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning (SPILLFORSK)
Ny befolkningsundersøkelse i 2022

Omfang av penge- og dataspillproblemer 2022

SPILLFORSK har om lag hvert tredje år siden 2013 gjennomført en undersøkelse om befolkningens spilleatferd. Den neste befolkningsundersøkelsen vil bli gjennomført høsten 2022. 

Spillforsk
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

I årets befolkningsundersøkelse skal se blant annet på disse temaene:

  • Prevalens av problemspilling i Norge.
  • Spill i grenseland mellom penge- og dataspill, som for eksempel loot boxes.
  • Virkning av markedsføring på spilladferd.
  • Risikogrupper
  • Pengespillrelaterte skader ("harm")