Hjem
Strategi 2023–2030

Internasjonalt, nasjonalt og regionalt samarbeid

Hovedinnhold

  • Bidra til å forme europeisk og nasjonal kunnskapspolitikk og tydeliggjøre betydningen av grunnleggende forskning
  • Utvikle rammene for institusjonell deltakelse i internasjonale kunnskapsallianser og nettverk
  • Arbeide med utvekslingsmulighetene for våre studenter basert på utdanningskvalitet, faglig bredde og interkulturell forståelse
  • Benytte tilstedeværelsen i Brussel for å styrke europeisk samarbeid og mulighetene i EUs rammeprogrammer
  • Utvikle kunnskapsbyen Bergen som et nasjonalt og internasjonalt kunnskapssentrum
  • Bruke våre kunnskapsklynger og felles prosjekter for å dyrke gode møteplasser og samarbeidsformer med våre partnere i samfunns- og næringsliv
  • Invitere til ulike samarbeidsformer for innovasjon med andre kunnskapsinstitusjoner og samfunnsog næringsliv
  • Utvikle attraktive og synlige formidlingsarenaer som inviterer til dialog nasjonalt og internasjonalt