Home
Strategy 2023–2030

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Internasjonalt, nasjonalt og regionalt samarbeid

Main content

  • Bidra til å forme europeisk og nasjonal kunnskapspolitikk og tydeliggjøre betydningen av grunnleggende forskning
  • Utvikle rammene for institusjonell deltakelse i internasjonale kunnskapsallianser og nettverk
  • Arbeide med utvekslingsmulighetene for våre studenter basert på utdanningskvalitet, faglig bredde og interkulturell forståelse
  • Benytte tilstedeværelsen i Brussel for å styrke europeisk samarbeid og mulighetene i EUs rammeprogrammer
  • Utvikle kunnskapsbyen Bergen som et nasjonalt og internasjonalt kunnskapssentrum
  • Bruke våre kunnskapsklynger og felles prosjekter for å dyrke gode møteplasser og samarbeidsformer med våre partnere i samfunns- og næringsliv
  • Invitere til ulike samarbeidsformer for innovasjon med andre kunnskapsinstitusjoner og samfunnsog næringsliv
  • Utvikle attraktive og synlige formidlingsarenaer som inviterer til dialog nasjonalt og internasjonalt