Hjem
Strategi 2019–2022

Nyhetsarkiv for Strategi 2019–2022

UiBs nye viserektor for globale relasjoner, Annelin Eriksen, la sin første utenlandstur til New York, der hun besøkte flere aktører i FN-systemet.
Opplev en virtuell omvisning i nybygget som skal huse den nye helseklyngen i Bergen.
Daniel Nygård har på noen uker i høst redigert fem ferdige filmer til bruk i undervisning. Det har han gjort gjennom videoredigeringsprogrammet Viz story.
UiB brukar no robot i saksbehandling. – Eg var spent på korleis teknologien ville verke i praksis, men det fungerer veldig godt, seier Nina Fox.
Universitetet i Bergen inngår samarbeidsavtale med IBM om teknologiutvikling og innovasjon.
UiBs nye Senter for fremragende forskning er nå offisielt åpnet.
Universitetsstyret vedtok i dag et budsjett for 2018 som styrker ressurser for videreutvikling av UiBs satsingsområder og som også setter av midler til oppfølging av den nasjonale satsingen på humaniora.
– Det er på Vestlandet vi kjenner mest på dette med flom og ekstremvêr, seier klimaforskar og senterleiar Håvard Haarstad.
Regjeringa set fart på utgreiinga av ei samlokalisering av dei marine miljøa i Bergen, og løyver ti millionar kroner til prosessen.
28. september startet rivingen av det gamle odontologibygget på Årstadvollen. Et nybygg skal nå reises i Årstadveien 17 for den nye helseklyngen i Bergen.
Tre av dei mange prosjekta på UiB sin digitale myldredag forklarar kvifor du må ta turen til Grieghallen.
- Om ein vil bygge ei forskerkarriere, er det ikkje nok å vere fagleg dyktig eller ha eit stort talent, seier prorektor ved UiB Margareth Hagen.
Ei ny evaluering av norsk polarforsking viser at Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret er heilt i toppen i Noreg.
– Kunnskapsdepartementet understøtter arbeidet som alt er godt i gang ved UiB, seier rektor Dag Rune Olsen. Digital myldredag 4. oktober vil vise nokre av prosjekta.
Regjeringen har i dag varslet en storstilt satsing på en marin klynge i Bergen.
30. august var det offisiell opning av Internasjonalt senter UiB. Det er eit viktig ledd i arbeidet med å styrke universitetet sitt internasjonale fokus.
Kjartan JH Olafsson sine artiklar på Store Norske Leksikon er lesne over 79000 gonger. No vil han at fleire forskarar og undervisarar på fakultetet skal bidra.
På Media City Bergen skal DigUiB lærings- og formidlingslab stå i spissen for Universitetet i Bergen si satsing på digital formidling.

Sider