Hjem
Arbeid med ny UiB-strategi 2023–2030
Strategi 2030

Om strategien

Universitetet i Bergen skal lage ny strategi som skal gjelde i årene 2023 til 2030.

Hovedinnhold

Universitetsstyret vedtok 2. februar 2022 å sette i gang arbeidet med ny strategi.

Strategien er universitetets fremste verdidokument. Den skal gjenspile institusjonens sentrale rolle i samfunnet.

  • Strategien skal også være et vern om universitetets grunnleggende verdier. Den vil være et dokument som som målbærer UiBs rolle som skaper og forvalter av uavhengig kunnskap.
  • Strategien vil sette retningen for hvordan institusjonen skal videreutvikle seg som et forskningsintensivt breddeuniversitet. Den skal også tydeliggjøre ambisjonene om internasjonal høy kvalitet på forskning, utdanning, formidling og innovasjon.
  • Strategien skal også reflektere UiBs rolle i det nasjonale og regionale landskapet av kunnskapsinstitusjoner.

Samlet vil den nye strategien bidra til å sikre akademisk frihet, kombinert med god, faglig ledelse tuftet på viktige universitetspolitiske verdier.