Hjem
Arbeid med ny UiB-strategi 2023–2030
Innspillsmøte

Første innspillsmøte avholdt

Om lag hundre ansatte og studenter møtte opp for å høre om arbeidet som skal gjøres, og for å dele sine tanker om hvilken retning universitetet skal ta i årene som kommer. – Det kom mange gode innspill, og jeg vil takke innlederne og alle som møtte opp på møtet, sa rektor Margareth Hagen.

Rektorat og innledere prater på innspillsmøtet for ny UiB-strategi
Rektor Margareth Hagen, prorektor Pinar Heggernes, professor Nele Meckler, postdoktor John Magnus Ragnhildson Dahl, jusstudent Marit Moen Fjeld og administrasjonssjef Jorunn Skei under fredagens innspillsmøte.
Foto/ill.:
Odd Vegard Kandal-Wright, UiB

Hovedinnhold

Fredag 25. mars ble det første innspillsmøtet i forbindelse med den nye strategien til UiB gjennomført. Om lag hundre ansatte og studenter møtte opp i Auditorium 1 i Juss-bygget for å høre om arbeidet som skal gjøres i løpet av året, og for å dele sine tanker om hvilken retning universitetet skal ta i årene som kommer.

– Det kom mange gode innspill, og jeg vil takke innlederne og alle som møtte opp på møtet. Vi kommer til å ta med oss disse innspillene i det videre arbeidet med ny strategi, sa rektor Margareth Hagen etter møtet.

Ønsker mer tverrfaglighet

Flere av innlederne ytret ønske om fokus på mer tverrfaglighet i årene som kommer. Dette ble også adressert av dem som tok ordet i salen. Helt konkret kom det innspill på å gjøre det enklere å ta fag på flere fakultet samtidig, og at det må bli enklere for undervisere å undervise på ulike fakultet. En annen tematikk som ble belyst var at samarbeidet på universitetet må bli bedre, og at støttefunksjonene får rom og mulighet til å gjøre oppgavene sine.

– UiB bør sette opp gode støttefunksjoner slik at klynger og sentre samarbeider godt med verden utenfor, sa John Magnus Ragnhildson Dahl, postdoktor på SV-fakultetet, som representerte de midlertidig vitenskapelig ansatte.

Ansatte og studenter i auditiorium på innspillsmøtet for ny UiB-strategi

Mange ansatte og studenter deltok på innspillsmøtet for den nye strategien.

Foto/ill.:
Odd Vegard Kandal-Wright, UiB

I tillegg til Dahl stilte professor ved Institutt for geovitenskap Nele Meckler, jusstudent Marit Moen Fjeld og administrasjonssjef ved Klinisk institutt 1, Jorunn Skei som innledere, og kom med sine betraktninger på disse spørsmålene:

  • Hvilke verdier representerer universitetet i samfunnet, og hvordan mener du UiB fyller rollen sin som samfunns- og kulturinstitusjon?
  • Hvilke forutsetninger og rammer er de viktigste for at du kan gjøre en god jobb som vitenskapelig ansatt/student?
  • Har du innspill til hva en ny UiB strategi bør vektlegge for at disse forutsetningene og rammene skal være på plass?
  • Hvordan ser du for deg UiB i 2030 dersom strategien fulgte opp dine mål og visjoner?

Vil ha flere innspill

Rektor inviterer også alle andre ansatte og studenter å komme med sine betraktninger rundt disse spørsmålene, og å sende sine innspill til den nye strategien til strategi@uib.no

Alle innspill som kom på møtet, samt innspill sendt på e-post, blir tatt med i det videre arbeidet med grunnlagsanalyser og drøftinger med universitetsstyret.

Det legges opp til flere innspillsmøter for den nye strategien i løpet av våren, og i begynnelsen av mai skal det holdes et styreseminar der universitetsstyret forelegges ulike analyser som gjort, og sentrale temaer blir diskutert. Strategien blir også tema på universitetslederkonferansen i april.

Selve utformingen av den nye strategien starter for fullt til høsten.