Hjem
Arbeid med ny UiB-strategi 2023–2030
Innspillmøte til ny strategi:

Dette er studentenes ønsker for UiBs neste strategiperiode

I mai holdt Studentparlamentet sitt eget innspillmøte til ny strategi (2023-2030) i Egget på Studentsenteret. Her ga studentene ideer UiBs neste strategiperiode.

bilde fra innspillsmøte studenter
Foto/ill.:
Morgan Alangeh/UiB

Hovedinnhold

Klimakrisen må tas på alvor. Studentene ønsker å inkluderes i utviklingen av det fysiske læringsmiljøet. Kvalitet i utdanningen må ha høy prioritet og større vektlegging av studentenes rolle i undervisningen. Studentfrivilligheten må strykes og det må arbeides for å sikre studentenes trivsel. Studentene ønsker en levende campus, med invitasjoner til arrangementer på tvers av fakultetene og fra forelesningene til kveldsarrangement.

Dette var noen av de viktige innspillene som studentene ga universitetsledelsen under møtet i Egget fredag 6. mai.

Rektor Margareth Hagen og prorektor Pinar Heggernes sier dagens møte ga nyttige signaler for hva studentene ønsker og trenger framover.

- Rektoratet og studentene har et felles mål: At UiB skal tilby førsteklasses utdanning. Vi ønsker alle at UiB skal være et godt, inspirerende og attraktivt sted for læring. Dagens møte ga oss en nyttig innsikt i hva som er viktig for studentene, og hvordan studentene mener vi kan arbeide videre, sier rektor Margareth Hagen.

Fremdeles åpent for innspill

Til stede var strategisekretariatet med assisterende universitetsdirektør Tore Tungodden og direktør for Studieavdelingen Christen Soleim.

Prorektor Pinar Heggernes takker alle studentene som møtte fram, og uttrykker et ønske om at dialogen med studentene om UiBs nye strategi vil fortsette. Hun minner om at alle studenter er velkomne til å sende inn sine innspill til strategi@uib.no og følge med på nettsiden uib.no/strategi