Hjem
Strategi 2023–2030

Kunnskapsformidling, samfunnsdialog og innovasjon

Hovedinnhold

 • Vi skal være en ledende institusjon for forskningsformidling som inviterer til dialog og vekker allmenn interesse for vitenskap og kunstneriske uttrykk
   
 • Vi skal styrke rammene for åpen vitenskap, ansvarlig deling av data og individuelle rettigheter
   
 • Vi skal videreutvikle Universitetsmuseets og Universitetsbibliotekets roller som forvaltere og formidlere av vitenskapelige samlinger og utstillinger som tjener forskersamfunnet og når et stort allment publikum
   
 • Vi skal ha en tydelig rolle i utviklingen av norsk fagspråk og terminologi
   
 • Vi skal forme definisjonen av innovasjon i akademia med utgangspunkt i fagenes særtrekk og tilby kompetanse i innovasjonsarbeid til vitenskapelig ansatte og studenter
   
 • Vi skal styrke vårt samarbeid med andre institusjoner og næringslivet for å sette kunnskap i bruk og skape kunnskapsoverføring til samfunnet
   
 • Vi skal oppnå flere sentre for forskningsbasert innovasjon (SFI) og delta i europeiske og nasjonale konkurransearenaer for innovasjon som støtter opp om UiBs profil