Hjem

Strategi

Samfunnskontakt

UiB skal innen 2022 være en ettertraktet kompetanseinstitusjon som har styrket sine langvarige relasjoner med myndigheter, næringsliv, kulturliv og samfunnsliv.

bilde fra UiB Alumni

Dette skal vi oppnå:

Ved å utdanne kandidater som møter samfunnets krav til forskningsbasert kompetanse. I tillegg til å ha utdanningsprogrammer av høy kvalitet fra sterke fagmiljø, skal vi legge til rette for praksisopphold i studiene. Dette vil vi gjøre i samarbeid med næringsliv, organisasjoner, forvaltningen og forskningsinstitutter.

Ved å initiere og tilrettelegge for forskningsprosjekter i skjæringspunktet mellom universitetet og omverden.

Ved å invitere til økt samarbeid med forskningsinstitusjonene UiB har eierskap til, og med relevante aktører innen helse- og utdanningssektoren – som Helse-Vest, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune.

Ved å synliggjøre våre kandidaters kompetanse og prestasjoner for et bredt og allsidig arbeidsmarked, og styrke og profilere etter- og videreutdanning som en del av UiBs samlede utdanningstilbud.

Ved aktivt å ta i bruk ordningen med forskerrekruttering i næringslivet og offentlig forvaltning gjennom programmene «Nærings-ph.d.» og «Forvaltnings-ph.d.».

Ved å lytte til og satse offensivt på våre alumner i inn- og utland som universitetets ambassadører.