Hjem
Strategi 2019–2022

Samfunnskontakt

UiB skal innen 2022 være en ettertraktet kompetanseinstitusjon som har styrket sine langvarige relasjoner med omverden.

Bilde fra UiB alumni
UiB Alumni skal knytte en nyttig og varig kontakt mellom nåværende studenter, tidligere studenter og Universitetet i Bergen.
Foto/ill.:
Paul Sigve Amundsen

Hovedinnhold

Dette skal vi oppnå

  • Ved å være en tydelig premissleverandør for forsknings- og kunnskapspolitikk skal UiB bidra med kunnskap som former samfunnet.
  • Ved å drive innovasjon og legge til rette for entreprenørskap. Gjennom samarbeidmed omverden skaper vi nye prosesser, teknologi og produkter og bidrar til et omstillingsdyktig samfunn.
  • Ved å samarbeide med omverden om å utvikle kunnskapsklynger, forskningsprosjekter, studieprogrammer og praksis i studiene.
  • Ved strategisk samarbeid med NORCE om eksternt finansiert forskning av høy kvalitet som fremmer nyskaping og omstilling i samfunnet.
  • Ved å være en attraktiv samarbeidspartner for kunst- og kulturinstitusjoner og enledende drivkraft i å videreutvikle Bergen som kunnskapsby.
  • Ved at vår kompetanse og vårt kritiske perspektiv bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling og adresserer målene i Agenda 2030. Gjennom å tilby vitenskapelig rådgivning svarer vi på samfunnets behov for kompetanse, kunnskap og løsninger.