Hjem

Strategi

Formidling

UiB skal bidra i det offentlige ordskiftet og til den kunnskapsbaserte samfunnsutviklingen gjennom god formidling og dialog med omverdenen. Innen 2022 skal vi være ledende i Norge på digital formidling.

Filming til kurset Causes of climate change

Dette skal vi oppnå:

Ved å utnytte bredden i forskningen og utdanningen ved Universitetet i Bergen og aktivt formidle våre kandidaters kompetanse ved fullførte studier. Dette gjør vi parallelt med en effektiv formidling av UiBs forskningsresultater, innovasjon og kunstneriske virksomhet.

Ved at kommunikasjon, formidling og samfunnsansvar blir en enda større del av alle fagmiljøers og ansattes virksomhet.

Ved å videreutvikle Bergen Teknologioverføring som universitetets instrument i kommersialisering av nye ideer.

Ved å delta aktivt i nasjonalt, nordisk, europeisk og internasjonalt samarbeid om større forskningsinfrastruktur og forskningssentra, og ved å vektlegge åpen tilgang til forskningsresultater og forskningsdata.

Ved styrke formidlingen av kunnskapen og kompetansen som finnes ved Universitetsmuseet og Universitetsbiblioteket kan vi sikre oss at denne i høyere grad både etterspørres og ikke minst aktivt tas i bruk av samfunnet.

Ved å tydeliggjøre UiBs rolle som en viktig møteplass for formidling og faglig aktivitet, og aktivt bruke Universitetsaulaen til viktige arrangement og konferanser.