Home
Strategy

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Formidling

UiB skal bidra i det offentlige ordskiftet og til den kunnskapsbaserte samfunnsutviklingen gjennom god formidling og dialog med omverden. Innen 2022 skal vi være ledende på digital formidling.

Filming til kurset Causes of climate change
Kurset Causes of climate change er utviklet av Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret for klimaforskning, og er tilgjengelig for flere millioner studenter på nett.
Photo:
Frode Ims

Dette skal vi oppnå

  • Ved å prioritere forskningsformidling og fremme en ytringskultur som bygger på forskningsbasert kunnskap og saklig argumentasjon.
  • Ved kritisk kunnskapsformidling og aktiv bruk av ulike typer formidlingskanaler skal vi styrke og synliggjøre UiBs rolle for demokrati og samfunnsutvikling.
  • Ved å skape flere viktige møteplasser og digitale kanaler for faglig formidling, kritisk tenkning og samfunnsdebatt.
  • Ved å videreutvikle Universitetsmuseets og Universitetsbibliotekets rolle som arenaer for forskningskommunikasjon og prioritere digitalisering av våre vitenskapelige samlinger.