Hjem
Strategi 2023–2030

Universitetssamfunnet og organisasjon

Hovedinnhold

 • Vi skal videreutvikle et inkluderende arbeidsmiljø og en organisasjonskultur som fremmer likestilling, mangfold, samarbeid og medvirkning
   
 • Vi skal sikre at universitetsdemokratiet står sterkt og at beslutninger fattes tett på grunnmiljøene
   
 • Vi skal være en kreativ og dynamisk organisasjon som inviterer til deltakelse og engasjement med arenaer for medvirkning for studenter og ansatte
   
 • Vi skal tilby karriere- og kompetanseutvikling til alle og utvikle lederkompetanse som vektlegger tillit og åpenhet
   
 • Vi skal utvikle gode arbeidsprosesser og sørge for at alle har velfungerende arbeidsplattformer og effektive digitale verktøy
   
 • Vi skal være en bærekraftig organisasjon med ansvarlig drift, miljømessig, sosialt og økonomisk 
   
 • Vi skal bruke vår plassering i Bergen by i utviklingen av et levende universitetssamfunn med attraktive, åpne møteplasser og brukervennlige bygninger og arbeidsplasser