Hjem
Studentsider

Eksamensplan for Det psykologiske fakultet

Dette er du forpliktet til å vite!

Hovedinnhold

Dette bør du vite om eksamen ved UiB

Jamfør Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved UiB gis det bare anledning til å fremstille seg til en eksamen 3 ganger. Det er derfor viktig at trekk til en eksamen gjøres i StudentWeb innen 14 dager før eksamensdato. Dersom trekkfristen ikke blir overholdt, vil dette bli regnet som et forsøk til eksamen. Regelen har ikke tilbakevirkende kraft for eksamener som ble avlagt tidligere enn høstsemesteret 2000.

Høst 2022

 • DIDAPSYK1 / Fagdidaktikk i psykologi - første semester

  Vurderingsordning: Mappeevaluering

  Innleveringsfrist
  20.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • DIDAPSYK1B / Fagdidaktikk i psykologi, fordjupningsemne - første semester

  Vurderingsordning: Mappeevaluering

  Innleveringsfrist
  20.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • DIGI110 / Fantastiske Data

  Vurderingsordning: Fleirvalsprøve

  Innleveringsfrist
  11.10.2022, 19:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • DIGVURD100 / Digital vurdering testemne A 10

  Vurderingsordning: Digital eksamen

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skoleeksamen I

   Dato
   24.07.2022, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skoleeksamen II

   Dato
   18.07.2022, 15:00
   Varigheit
   3 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skoleeksamen III

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Muntlig eksamen I

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Muntlig eksamen II Gruppe

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Hjemmeeksamen I

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Hjemmeeksamen II

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Oppgaveinnlevering I

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Oppgaveinnlevering II Gruppe

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Bacheloroppgave I Semesteroppgave

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Bacheloroppgave II oppgave

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Masteroppgave I

  • Eksamensdel: Masteroppgave II

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen

  Vurderingsordning: Digital eksamen

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Digital eksamen 1

   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: DIG-INS-3

   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: DIG-INS-2 Lovdata

   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: DIG-ITA-4

   Varigheit
   4 timer
  • Eksamensdel: DIG-ITA-5

   Varigheit
   4 timer

  Vurderingsordning: Test mot uib.no

  • Eksamensdel: Hjemmeksamen

  • Eksamensdel: Muntlig

 • GLODE301 / Critical approaches to Development

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  26.10.2022, 09:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GLODE302 / Introduksjon til metodologi

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  15.08.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  19.08.2022, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GLODE303 / Kvalitative metodar og planlegging

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  22.08.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  26.08.2022, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GLODE304 / Kvantitative metodar og planlegging

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  22.08.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  26.08.2022, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GLODE305 / Gender Analysis in Global Development - Core perspectives and Issues

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  09.12.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  16.12.2022, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GLODE306 / Foundations of Health Promotion

  Vurderingsordning: Mappe

  Innleveringsfrist
  16.12.2022, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Paper on health promotion charters and/or health promotion principles, concepts and action areas (1000 words)

  • Eksamensdel: Module paper related to learning outcomes of the course (2000 words)

 • GLODE310 / Internship

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  15.12.2022, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GLODE330 / Master's Thesis

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  18.11.2022, 14:00
 • GLODE360 / Master's Thesis

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  18.11.2022, 14:00
 • HEFR331 / Helsefremjande arbeid: Innføring i sentrale omgrep og teoriar

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  24.10.2022, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • HEFR341 / Planlegging, implementering og evaluering i helsefremjande arbeid

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  15.08.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  18.08.2022, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • HEFR342 / Resource approaches to health and wellbeing

  Vurderingsordning: Emneoppgave

  Innleveringsfrist
  16.12.2022, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • HEFR395 / Masteroppgåve i helsefremjande arbeid og helsepsykologi

  Vurderingsordning: Masteroppgåva

  Innleveringsfrist
  18.11.2022, 14:00
 • LOGO310 / Innføring i logopedi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  12.12.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • LOGO318 / Statistikkinnføring for logopedar

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  21.11.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  25.11.2022, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • LOGO319 / Forskingsmetode og forskningsetikk

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  29.11.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • LOGO320 / Logopediske særemne

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  10.10.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  14.10.2022, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • LOGO324 / Vitskapsteori og forskingsetikk for logopedar

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  02.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • LOGO325 / Fordjupningsemne

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  19.09.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  23.09.2022, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • LOGO345 / Masteroppgåve i logopedi

  Vurderingsordning: Masteroppgåve med justerande munnleg prøve

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   18.11.2022, 13:00
  • Eksamensdel: Munnleg prøve

 • MABARN312 / Tiltak i barnevernet, implementering og evaluering

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  29.08.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  02.09.2022, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MABARN314 / Omsorgsutøving, barn si utvikling og avgjersler i barnevernet

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  05.09.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  09.09.2022, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MABARN315 / Barnet som aktør

  Vurderingsordning: Emneoppgåve

  Innleveringsfrist
  16.09.2022, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MABARN316 / Childhood and Parenting in Diverse Contexts

  Vurderingsordning: Oppgave

  Innleveringsfrist
  23.09.2022, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MABARN328 / Barns utvikling -risiko og beskyttelse i individ, familie og samfunn

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  • Eksamensdel: Nasjonal deleksamen i juss

   Dato
   07.12.2022, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   15.11.2022, 09:00
   Varigheit
   5 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: 75% deltakelse i seminar og PBL

   Dato
   15.11.2022, 09:00
   Varigheit
   5 timer
 • MABARN351 / Masteroppgåve i barnevern

  Vurderingsordning: Masteroppgåva

  Innleveringsfrist
  18.11.2022, 14:00
 • MAPSYK301 / Perspektiv i psykologisk vitskap

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  06.10.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAPSYK303 / Anvendt sosial og kognitiv psykologi: Menneskelege faktorar i kritiske situasjonar og kulturelt mangfald i samf. og arb.

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  12.12.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  16.12.2022, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAPSYK304 / Forskingsperspektiv innanfor sosial- og kognitiv psykologi: Kultur, berekraft og turistopplevinga

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  12.09.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  16.09.2022, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAPSYK319A / Behavioral Neuroscience 1: Biological Psychology

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  01.09.2022, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAPSYK319B / Kognitiv nevrovitskap

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  25.11.2022, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAPSYK319INT / Kognitiv nevrovitskap

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  25.11.2022, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAPSYK321 / Leiar-, team og organisasjonsutvikling

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  14.12.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAPSYK322 / Arbeidsmiljøarbeid og konflikthandtering

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  10.10.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  17.10.2022, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAPSYK330 / Masteroppgåve i psykologi

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  04.01.2023, 13:00
 • MAPSYK360 / Masteroppgåve i psykologi

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  18.11.2022, 13:00
 • METMAU660 / Vitenskapeleg metode og delinga av erfaring

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  13.10.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  13.10.2022, 17:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PED110 / Innføring i pedagogikk

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  21.11.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  29.11.2022, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PED111 / Pedagogisk filosofi

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve og ein skriftleg prøve (Ny eksamen)

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   12.09.2022, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • PED112 / Pedagogiske perspektiv på læring

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  14.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PED113 / Læring i og for arbeidslivet

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  20.09.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  27.09.2022, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PED115 / Skulens læringsmiljø

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  03.12.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PED200 / Education in a Changing Society

  Vurderingsordning: Essay

  Innleveringsfrist
  07.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PED312 / Forskingsmetode

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  05.09.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  14.09.2022, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PED314 / Fordjuping og prosjektplan

  Vurderingsordning: Skriftleg oppgåve

  Innleveringsfrist
  09.09.2022, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PED321 / Pedagogisk filosofi

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  24.11.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  07.12.2022, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PED395 / Masteroppgåve i pedagogikk

  Vurderingsordning: Masteroppgåve med justerande munnleg prøve

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   18.11.2022, 13:00
  • Eksamensdel: Justerande munnleg prøve

 • PED396 / Masteroppgåve i pedagogikk

  Vurderingsordning: Masteroppgåve med justerande munnleg prøve

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   18.11.2022, 13:00
  • Eksamensdel: Justerande munnleg prøve

 • PED670 / Rettleiing innafor lærarprofesjonen

  Vurderingsordning: Individuell oppgåve

  Innleveringsfrist
  16.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PEDA101 / Praktisk pedagogikk - pedagogikk 1. semester

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Eksamensperiode
  05.12.2022–09.12.2022
 • PEDA120 / Læraren og elevane

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  08.12.2022, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PEDA121 / Læraren i klasserommet

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  13.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PEDA122 / Skulen i samfunnet

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  16.12.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PROPSY302 / Utviklingspsykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  20.12.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PROPSY303 / Biologisk psykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  01.09.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PROPSY304 / Kognitiv nevrovitenskap

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  25.08.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PROPSY307 / Skole- og opplæringspsykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  08.08.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  15.12.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PROPSY308 / Personlighetspsykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  21.12.2022, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  25.08.2022, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PROPSY309 / Sosialpsykologi

  Vurderingsordning: Emneoppgåve

  Innleveringsfrist
  16.12.2022, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PROPSY310 / Kultur, helse og utvikling

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  03.10.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  05.10.2022, 09:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PROPSY311A / Psykologisk kartlegging

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  21.09.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  21.09.2022, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PROPSY311B / Psykologisk behandling

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  07.12.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  07.12.2022, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PROPSY312A / Psykologisk behandling II

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  19.10.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  19.10.2022, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PROPSY312B / Psykologisk behandling III

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  11.11.2022, 13:00
 • PROPSY313 / Psykologisk behandling ved komplekse psykiske tilstandsbilder

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  11.08.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  13.12.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PROPSY315 / Samfunnspsykologi

  Vurderingsordning: Praksisrapport og munnleg framføring

  • Eksamensdel: Praksisrapport

   Innleveringsfrist
   29.09.2022, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg framføring på praksiskonferanse

 • PROPSY317 / Hovudoppgåve psykologprogrammet

  Vurderingsordning: Hovudoppgåve

  Innleveringsfrist
  15.12.2022, 14:00
 • PRPSYK100 / Psykologiens historie

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  26.10.2022, 12:00
  Innleveringsfrist
  28.10.2022, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PRPSYK301A / Profesjonsførebuande I Psykisk helse, behandling og fagetikk

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  24.11.2022, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PRPSYK301B / Profesjonsførebuande 2 - Helse, samfunn og psykologrolle

  Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

  Oppgave utleveres
  08.12.2022, 12:00
  Innleveringsfrist
  09.12.2022, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PRPSYK302 / Utviklingspsykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  20.12.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PRPSYK312A / Psykologisk behandling II

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  19.10.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  19.10.2022, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PRPSYK313 / Psykologisk behandling ved komplekse psykiske tilstandsbilete

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  13.12.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYCH302B / Term Paper, Developmental Psychology

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  30.11.2022, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYCH302C / Developmental Psychology

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  20.12.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYCH305A / Cognitive Psychology

  Vurderingsordning: Mappevurdering - Essay

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Essay 1

   Innleveringsfrist
   15.11.2022, 16:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Essay 2

   Innleveringsfrist
   02.12.2022, 16:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • PSYCH310A / Culture, Positive Development and Health

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  20.09.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  27.09.2022, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK106 / Personalpsykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  29.08.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  23.11.2022, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK109 / Motivasjonspsykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  25.08.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  06.12.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK110 / Arbeids- og organisasjonspsykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  13.12.2022, 09:00
  Varigheit
  8 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK111 / Innføring i psykologi og psykologiens historie

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  21.11.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK112 / Sosial- og personlegdomspsykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  01.12.2022, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK113 / Innføring i metode

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  07.11.2022, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK114 / Utviklings-, kognitiv og biologisk psykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  23.09.2022, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK115 / Døgnrytmar, søvn og åtferd

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  16.09.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK116 / Miljøpsykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  09.09.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK117 / Innføring i operativ psykologi og menneskelege faktorar i operative situasjonar

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  19.09.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  21.09.2022, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK120 / Biologisk og kognitiv psykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  23.09.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK140 / Åtferd, helse og ernæring

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  12.09.2022, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK200 / Leiingspsykologi

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  09.09.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK202 / Metode

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  21.09.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK206 / Artikkellesning i generell psykologi

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  26.09.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  27.09.2022, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK207 / Læring og atferdspsykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  21.12.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK208 / Affekt og kognisjon

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  26.11.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK640 / Operativ psykologi 1

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  24.10.2022, 08:00
  Innleveringsfrist
  31.10.2022, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK652 / Barn som pårørande når foreldre eller søsken er alvorleg sjuke eller døyr

  Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

  Oppgave utleveres
  29.11.2022, 12:00
  Innleveringsfrist
  08.12.2022, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK653 / Sorg: forståing, støtte og tiltak

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  15.11.2022, 12:00
  Innleveringsfrist
  24.11.2022, 12:00
 • SPED100 / Innføring i spesialpedagogikk

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  21.11.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  25.11.2022, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SPED101 / Språkutvikling

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  15.09.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SPED102 / Observasjon, kartlegging og tiltak i spesialpedagogisk praksis

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Eksamensperiode
  13.12.2022–15.12.2022
 • SPED200 / Profesjonstenkning - lovverk og etikk i teori og praksis

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  05.09.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  07.09.2022, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SPED211 / Lese- og skrivevanskar

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  16.09.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SPED312 / Forskingsmetode

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  05.09.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  14.09.2022, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SPED315 / Opplæring og undervisning for barn og elevar med ekstraordinært læringspotensial

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  19.09.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  19.09.2022, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen