Hjem
Studentsider

Eksamensplan for Det psykologiske fakultet

Hovedinnhold

Dette bør du vite om eksamen ved UiB

Jamfør Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved UiB gis det bare anledning til å fremstille seg til en eksamen 3 ganger. Det er derfor viktig at trekk til en eksamen gjøres i StudentWeb innen 14 dager før eksamensdato. Dersom trekkfristen ikke blir overholdt, vil dette bli regnet som et forsøk til eksamen. Regelen har ikke tilbakevirkende kraft for eksamener som ble avlagt tidligere enn høstsemesteret 2000.

Vår 2024

 • DIDAPSYK2 / Fagdidaktikk i psykologi - andre semester

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Eksamensperiode
  27.05.2024–31.05.2024
  Varigheit
  7 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Mappeevaluering

  Innleveringsfrist
  22.05.2024, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • DIDAPSYK2B / Fagdidaktikk i psykologi, fordjupningsemne - andre semester

  Vurderingsordning: Prosjektoppgåve og munnleg eksamen

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Prosjektoppgåve

   Innleveringsfrist
   22.05.2024, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

   Eksamensperiode
   27.05.2024–31.05.2024
   Varigheit
   7 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • GLODE309 / Foundations of Health Promotion

  Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

  Oppgave utleveres
  15.01.2024, 09:00
  Innleveringsfrist
  22.01.2024, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • GLODE311 / Development Practice

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  29.05.2024, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
  • Eksamensdel: Rapport

   Innleveringsfrist
   29.05.2024, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Presentasjon

 • GLODE330 / Master's Thesis

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  15.05.2024, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • GLODE360 / Master's Thesis in Global Development

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  15.05.2024, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • HEFR343 / Planlegging, implementering og evaluering i helsefremjande arbeid

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  27.05.2024, 09:00
  Innleveringsfrist
  30.05.2024, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • HEFR395 / Masteroppgåve i helsefremjande arbeid og helsepsykologi

  Vurderingsordning: Masteroppgåva

  Innleveringsfrist
  15.05.2024, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • HEM303 / Kvalitative metodar og forskingsplanlegging

  Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

  Oppgave utleveres
  18.03.2024, 09:00
  Innleveringsfrist
  22.03.2024, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • HEM304 / Kvantitative metodar, forskingsplanlegging og anvendt statistisk analyse

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  18.03.2024, 09:00
  Innleveringsfrist
  22.03.2024, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • LOGO310 / Innføring i logopedi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  31.01.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • LOGO318 / Statistikkinnføring for logopedar

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  08.01.2024, 09:00
  Innleveringsfrist
  12.01.2024, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • LOGO319 / Forskingsmetode og forskningsetikk

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  15.01.2024, 09:00
  Innleveringsfrist
  19.01.2024, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • LOGO320 / Logopediske særemne

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  23.05.2024, 08:00
  Innleveringsfrist
  27.05.2024, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • LOGO325 / Fordjupningsemne

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  08.01.2024, 09:00
  Innleveringsfrist
  12.01.2024, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • LOGO335 / Praksis i logopedi

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  10.04.2024, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • LOGO345 / Masteroppgåve i logopedi

  Vurderingsordning: Masteroppgåve med justerande munnleg prøve

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   15.05.2024, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Munnleg prøve

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen

  Vurderingsordning: Masteroppgåve med justerande munnleg prøve

  Innleveringsfrist
  15.05.2025, 12:00
 • MABARN329 / Forsvarlig rettsanvendelse og rettsikkerhet i barnevernet

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  17.06.2024, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MABARN330 / Masteroppgåve i Barnevern

  Vurderingsordning: Masteroppgave

  Innleveringsfrist
  15.05.2024, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MABVA317 / Childhood and parenting in diverse context

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  27.05.2024, 09:00
  Innleveringsfrist
  31.05.2024, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MABVA401 / Perspektiver på barn og familier i utsatte livssituasjoner

  Vurderingsordning: Mappevurdering (Ny eksamen)

  Innleveringsfrist
  11.01.2024, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MABVA402 / Barnevernet sine beslutningsprosessar og rettslær

  Vurderingsordning: SS

 • MAPSYK301 / Perspektiv i psykologisk vitskap

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  15.03.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MAPSYK304 / Forskingsperspektiv innanfor sosial- og kognitiv psykologi: Kultur, berekraft og turistopplevinga

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  25.03.2024, 09:00
  Innleveringsfrist
  29.03.2024, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MAPSYK319A / Behavioral Neuroscience 1: Biological Psychology

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  18.03.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MAPSYK321 / Leiar-, team og organisasjonsutvikling

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  08.01.2024, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MAPSYK322 / Arbeidsmiljøarbeid og konflikthandtering

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  18.03.2024, 10:00
  Innleveringsfrist
  26.03.2024, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MAPSYK323 / Praktisk utviklingsarbeid og rollen som intern og ekstern utviklingsagent: studentfirma

  Vurderingsordning: Refleksjonsnotat

  Innleveringsfrist
  12.06.2024, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MAPSYK330 / Masteroppgåve i psykologi

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  31.05.2024, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAPSYK334 / Risikopersepsjon og miljøåtferd

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  05.02.2024, 09:00
  Innleveringsfrist
  07.02.2024, 09:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MAPSYK337 / Åtferd og nevrovitskap: Biologisk psykologi

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  18.03.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MAPSYK345 / Masteroppgåve i arbeids- og organisasjonspsykologi

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  02.04.2024, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAPSYK360 / Masteroppgåve i psykologi

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  31.05.2024, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • METMAU660 / Vitenskapeleg metode og delinga av erfaring

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  05.06.2024, 09:00
  Innleveringsfrist
  05.06.2024, 17:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PED110 / Innføring i pedagogikk

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  19.02.2024, 09:00
  Innleveringsfrist
  26.02.2024, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PED111 / Pedagogisk filosofi

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve og ein skriftleg prøve

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Semesteroppgåve

   Innleveringsfrist
   03.06.2024, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   18.06.2024, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
 • PED113 / Læring i og for arbeidslivet

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  21.05.2024, 09:00
  Innleveringsfrist
  28.05.2024, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PED115 / Skulens læringsmiljø

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  07.02.2024, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PED116 / Pedagogisk kompetanse

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  08.05.2024, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PED210 / Vitskapelege metodar

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  22.04.2024, 09:00
  Innleveringsfrist
  26.04.2024, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PED212 / Bacheloroppgåve i pedagogikk

  Vurderingsordning: Bacheloroppgåve med justerande munnleg prøve

  • Eksamensdel: Bacheloroppgåve

   Innleveringsfrist
   15.05.2024, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Justerande munnleg prøve

 • PED311 / Pedagogisk filosofi

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  12.02.2024, 09:00
  Innleveringsfrist
  21.02.2024, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PED312 / Forskingsmetode

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  16.04.2024, 09:00
  Innleveringsfrist
  25.04.2024, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PED314 / Fordjuping og prosjektplan

  Vurderingsordning: Skriftleg oppgåve

  Innleveringsfrist
  06.06.2024, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PED322 / Forskningsmetode

  Vurderingsordning: Heimeeksamen (Ny eksamen)

  Oppgave utleveres
  06.02.2024, 09:00
  Innleveringsfrist
  19.02.2024, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PED324 / Fordjuping og prosjektplan

  Vurderingsordning: Skriftleg oppgåve

  Innleveringsfrist
  06.06.2024, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PED395 / Masteroppgåve i pedagogikk

  Vurderingsordning: Masteroppgåve med justerande munnleg prøve

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   31.05.2024, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Justerande munnleg prøve

 • PED396 / Masteroppgåve i pedagogikk

  Vurderingsordning: Masteroppgåve med justerande munnleg prøve

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   31.05.2024, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Justerande munnleg prøve

 • PED671 / Rettleiing av lærarstudentar og nyutdanna lærarar

  Vurderingsordning: Individuell oppgåve

  Innleveringsfrist
  05.06.2024, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PED672 / Kollegarettleiing, skuleutvikling og profesjonsutvikling

  Vurderingsordning: Individuell oppgave

  Innleveringsfrist
  05.06.2024, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PEDA101 / Praktisk pedagogikk - pedagogikk 1. semester

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Eksamensperiode
  29.01.2024–03.02.2024
  Varigheit
  15 timer
 • PEDA102 / Praktisk pedagogikk - pedagogikk 2. semester

  Vurderingsordning: Aksjonsforskingsrapport

  Innleveringsfrist
  05.06.2024, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PEDA120 / Læraren og elevane

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  07.02.2024, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PEDA123 / Lærarens profesjonsutvikling

  Vurderingsordning: Muntlig eksamen

  Eksamensperiode
  05.06.2024–14.06.2024
  Varigheit
  7 timer
 • PPUDEL104 / Integrert pedagogikk og realfagsdidaktikk 4

  Vurderingsordning: Mappeeksamen (Ny eksamen)

  Innleveringsfrist
  05.02.2024, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PROPSY307 / Skole- og opplæringspsykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  12.01.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  12.06.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PROPSY308 / Personlighetspsykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  08.01.2024, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PROPSY309 / Sosialpsykologi

  Vurderingsordning: Emneoppgåve

  Innleveringsfrist
  12.06.2024, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted

  Vurderingsordning: Tilrettelagt muntlig

  Varigheit
  2 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PROPSY310 / Kultur, helse og utvikling

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  11.03.2024, 09:00
  Innleveringsfrist
  13.03.2024, 09:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PROPSY311A / Psykologisk kartlegging

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  28.02.2024, 09:00
  Innleveringsfrist
  28.02.2024, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PROPSY311B / Psykologisk behandling

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  18.04.2024, 09:00
  Innleveringsfrist
  18.04.2024, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PROPSY315 / Samfunnspsykologi

  Vurderingsordning: Praksisrapport og munnleg framføring

  • Eksamensdel: Praksisrapport

   Innleveringsfrist
   01.03.2024, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Munnleg framføring på praksiskonferanse

 • PROPSY317 / Hovudoppgåve psykologprogrammet

  Vurderingsordning: Hovudoppgåve

  Innleveringsfrist
  15.05.2024, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PRPSYK100 / Psykologiens og psykologprofesjonen si historie

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  17.01.2024, 12:00
  Innleveringsfrist
  19.01.2024, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PRPSYK301A / Profesjonsførebuande I Psykisk helse, behandling og fagetikk

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  07.02.2024, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PRPSYK301B / Profesjonsførebuande 2 - Helse, samfunn og psykologrolle

  Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

  Oppgave utleveres
  11.01.2024, 12:00
  Innleveringsfrist
  12.01.2024, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PRPSYK302 / Utviklingspsykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  07.02.2024, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PRPSYK303 / Biologisk psykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  18.03.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PRPSYK304 / Kognitiv nevrovitenskap

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  04.06.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PRPSYK307 / Skule- og opplæringspsykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  12.06.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PRPSYK308 / Personlighetspsykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  18.06.2024, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PRPSYK312A / Psykologisk behandling II

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  06.03.2024, 09:00
  Innleveringsfrist
  06.03.2024, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PRPSYK313 / Psykologisk behandling ved komplekse psykiske tilstandsbilete

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  31.05.2024, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PSY200 / Kjærleik og nære forhold

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  • Eksamensdel: Emneoppgåve

   Innleveringsfrist
   07.06.2024, 10:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Fleirvalsprøve

   Innleveringsfrist
   30.05.2024, 15:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
 • PSY201 / Traumatic Stress: North and South Perspectives

  Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

  Oppgave utleveres
  27.05.2024, 10:00
  Innleveringsfrist
  30.05.2024, 10:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PSY205 / The Psychology of Social Oppression and Liberation

  Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

  Oppgave utleveres
  22.04.2024, 10:00
  Innleveringsfrist
  25.04.2024, 10:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PSYCH302B / Term Paper, Developmental Psychology

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  03.06.2024, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PSYCH303 / Medical Health Psychology

  Vurderingsordning: Heimeeksamen i gruppe

  Innleveringsfrist
  24.01.2024, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PSYCH305A / Cognitive Psychology

  Vurderingsordning: Mappevurdering - Essay

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Essay 1

   Innleveringsfrist
   30.04.2024, 16:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Essay 2

   Innleveringsfrist
   28.05.2024, 16:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
 • PSYCH305B / Term Paper, Cognitive Psychology

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  • Eksamensdel: Term Paper Conference Day

  • Eksamensdel: Term Paper

   Innleveringsfrist
   12.06.2024, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
 • PSYCH310A / Culture, Positive Development and Health

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  02.02.2024, 15:00
  Innleveringsfrist
  09.02.2024, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PSYK106 / Personalpsykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  14.05.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PSYK109 / Motivasjonspsykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  04.06.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PSYK110 / Arbeids- og organisasjonspsykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  18.03.2024, 09:00
  Varigheit
  8 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PSYK111 / Innføring i psykologi og psykologiens historie

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  29.02.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PSYK112 / Sosial- og personlegdomspsykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  05.03.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PSYK113 / Innføring i metode

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  26.02.2024, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PSYK114 / Utviklings-, kognitiv og biologisk psykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  28.05.2024, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PSYK115 / Døgnrytmar, søvn og åtferd

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  31.05.2024, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PSYK116 / Miljøpsykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  21.05.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PSYK117 / Innføring i operativ psykologi og menneskelege faktorar i operative situasjonar

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  26.04.2024, 12:00
  Innleveringsfrist
  29.04.2024, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PSYK120 / Biologisk og kognitiv psykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  28.05.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PSYK140 / Åtferd, helse og ernæring

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  18.04.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PSYK200 / Leiingspsykologi

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  10.04.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PSYK201 / Bacheloroppgave i arbeids- og organisasjonspsykologi

  Vurderingsordning: Bacheloroppgåve

  Innleveringsfrist
  24.05.2024, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PSYK202 / Metode

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  26.04.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PSYK206 / Artikkellesning i generell psykologi

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  15.05.2024, 09:00
  Innleveringsfrist
  16.05.2024, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PSYK207 / Læring og atferdspsykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  20.02.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PSYK208 / Affekt og kognisjon

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  07.02.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PSYK250 / Bacheloroppgåve i generell psykologi

  Vurderingsordning: Bacheloroppgåve

  Innleveringsfrist
  24.05.2024, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PSYK302G / Fordjupingskurs i kultur og psykopatologi; mental helse i eit krysskulturelt perspektiv

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  • Eksamensdel: Short essay 2

   Innleveringsfrist
   16.02.2024, 15:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Short essay 3

   Innleveringsfrist
   16.02.2024, 15:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Short essay 1

   Innleveringsfrist
   16.02.2024, 15:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Long essay

   Innleveringsfrist
   16.02.2024, 15:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
 • PSYK640 / Operativ psykologi 1

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  15.03.2024, 09:00
  Innleveringsfrist
  22.03.2024, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PSYK650 / Komplisert sorg: teori og behandling

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  16.04.2024, 09:00
  Innleveringsfrist
  25.04.2024, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PSYK652 / Barn som pårørande når foreldre eller søsken er alvorleg sjuke eller døyr

  Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

  Oppgave utleveres
  21.05.2024, 09:00
  Innleveringsfrist
  31.05.2024, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PSYK676 / Tverrfaglege teamarbeid i krisepsykologi

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  15.05.2024, 15:00
  Sted
  • Eksamensdel: Prosessrapport som skildrar og diskuterer samarbeidet i gruppa

   Innleveringsfrist
   15.05.2024, 15:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Muntlig gruppeeksamen

   Dato
   08.05.2024, 09:00
 • SPED100 / Innføring i spesialpedagogikk

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  12.02.2024, 09:00
  Innleveringsfrist
  16.02.2024, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • SPED101 / Språkutvikling

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  23.05.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • SPED102 / Observasjon, kartlegging og tiltak i spesialpedagogisk praksis

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  22.02.2024, 08:30
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SPED200 / Profesjonstenkning - lovverk og etikk i teori og praksis

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  15.04.2024, 09:00
  Innleveringsfrist
  17.04.2024, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • SPED211 / Lese- og skrivevanskar

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  18.03.2024, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • SPED250 / Bacheloroppgåve i spesialpedagogikk

  Vurderingsordning: Bacheloroppgåve

  Innleveringsfrist
  15.05.2024, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • SPED311 / Spesialpedagogisk grunnlagstenking

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  08.01.2024, 09:00
  Innleveringsfrist
  17.01.2024, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • SPED312 / Forskingsmetode

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  22.04.2024, 09:00
  Innleveringsfrist
  02.05.2024, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • SPED314 / Spesialpedagogisk rettleiing i teori og praksis

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  15.05.2024, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • SPED315 / Opplæring og undervisning for barn og elevar med ekstraordinært læringspotensial

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  23.01.2024, 09:00
  Innleveringsfrist
  23.01.2024, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • SPED316 / Systemarbeid og kartlegging

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  22.01.2024, 09:00
 • SPED317 / Spesialpedagogisk rådgjeving i teori og praksis

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  15.05.2024, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • SPED395 / Masteroppgåve i spesialpedagogikk

  Vurderingsordning: Masteroppgåve med justerande munnleg prøve

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   31.05.2024, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Justerende munnleg prøve