Hjem
Studentsider

Eksamensplan for Det psykologiske fakultet

Dette er du forpliktet til å vite!

Dette er du forpliktet til å vite!

Jamfør Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved UiB gis det bare anledning til å fremstille seg til en eksamen 3 ganger. Det er derfor viktig at trekk til en eksamen gjøres i StudentWeb innen 14 dager før eksamensdato. Dersom trekkfristen ikke blir overholdt, vil dette bli regnet som et forsøk til eksamen. Regelen har ikke tilbakevirkende kraft for eksamener som ble avlagt tidligere enn høstsemesteret 2000.

Vår 2020

 • DIDAPSYK2 / Fagdidaktikk i psykologi andre semester

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Eksamensperiode
  25.05.2020–29.05.2020

  Vurderingsordning: Mappeevaluering

  Innleveringsfrist
  20.05.2020, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • DIDAPSYK2B / Fordjupningsemne i psykologi fagdidaktikk

  Vurderingsordning: Prosjektoppgåve og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Prosjektoppgåve

   Innleveringsfrist
   20.05.2020, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

   Eksamensperiode
   25.05.2020–29.05.2020
 • EXFAC-PS / Psykologien si faghistorie og vitskapsteori

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  11.03.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  12.03.2020, 09:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GLODE302 / Introduksjon til metodologi

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  10.02.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  17.02.2020, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GLODE303 / Kvalitative metodar og planlegging

  Vurderingsordning: Project plan

  Innleveringsfrist
  27.03.2020, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GLODE304 / Kvantitative metodar og planlegging

  Vurderingsordning: Project plan

  Innleveringsfrist
  27.03.2020, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GLODE305 / Gender Analysis in Global Development - Core perspectives and Issues

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  14.02.2020, 14:00
  Innleveringsfrist
  21.02.2020, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GLODE306 / Foundations of Health Promotion

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  14.02.2020, 14:00
  Innleveringsfrist
  21.02.2020, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GLODE307 / Development Practice

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  09.06.2020, 09:00
  • Eksamensdel: Grupperapport

   Innleveringsfrist
   09.06.2020, 09:00
  • Eksamensdel: Gruppepresentasjon

 • GLODE330 / Master's Thesis

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  15.05.2020, 13:00
 • GLODE360 / Master's Thesis

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  15.05.2020, 13:00
 • HABA301 / Vitskapsteori og metode

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  03.02.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  07.02.2020, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • HEFR341 / Planlegging, implementering og evaluering i helsefremjande arbeid

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  18.05.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  22.05.2020, 16:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • HEFR342 / Resource approaches to health and wellbeing

  Vurderingsordning: Emneoppgave

  Innleveringsfrist
  21.02.2020, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • HEFR395 / Masteroppgåve i helsefremjande arbeid og helsepsykologi

  Vurderingsordning: Masteroppgåva

  Innleveringsfrist
  15.05.2020, 13:00
 • LOGO310 / Innføring i logopedi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  20.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • LOGO318 / Statistikkinnføring for logopedar

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  24.02.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  28.02.2020, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • LOGO320 / Logopediske særemne

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  25.05.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  29.05.2020, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • LOGO325 / Fordjupningsemne

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  03.02.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  07.02.2020, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • LOGO335 / Praksis i logopedi

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  03.04.2020, 12:00
 • LOGO345 / Masteroppgåve i logopedi

  Vurderingsordning: Masteroppgåve med justerande munnleg prøve

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   15.05.2020, 12:00
  • Eksamensdel: Munnleg prøve

   Eksamensperiode
   03.06.2020–05.06.2020
 • MABARN312 / Tiltak i barnevernet, implementering og evaluering

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  04.05.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  08.05.2020, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MABARN314 / Omsorgsutøving, barn si utvikling og avgjersler i barnevernet

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  27.01.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  31.01.2020, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MABARN316 / Childhood and Parenting in Diverse Contexts

  Vurderingsordning: Oppgave

  Innleveringsfrist
  14.02.2020, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MABARN351 / Masteroppgåve i barnevern

  Vurderingsordning: Masteroppgåva

  Innleveringsfrist
  15.05.2020, 13:00
 • MAPSYK301 / Perspektiv i psykologisk vitskap

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  06.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MAPSYK303 / Anvendt sosial og kognitiv psykologi: Menneskelege faktorar i kritiske situasjonar og kulturelt mangfald i samf. og arb.

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  10.02.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  14.02.2020, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAPSYK304 / Forskingsperspektiv innanfor sosial- og kognitiv psykologi: Kultur, berekraft og turistopplevinga

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  30.03.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  03.04.2020, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAPSYK319A / Behavioral Neuroscience 1: Biological Psychology

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  20.03.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAPSYK319B / Kognitiv nevrovitskap

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  03.02.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MAPSYK321 / Organisasjons- og leiarutvikling

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  03.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAPSYK322 / Team- og arbeidsmiljøutvikling

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  20.03.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  30.03.2020, 10:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAPSYK323 / Praktisk utviklingsarbeid og rollen som intern og ekstern utviklingsagent: studentfirma

  Vurderingsordning: Refleksjonsnotat

  Innleveringsfrist
  05.06.2020, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAPSYK330 / Masteroppgåve i psykologi

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  15.05.2020, 13:00
 • MAPSYK345 / Masteroppgåve i arbeids- og organisasjonspsykologi

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  20.03.2020, 12:00
 • MAPSYK360 / Masteroppgåve i psykologi

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  15.05.2020, 13:00
 • METMAU660 / Vitenskapeleg metode og delinga av erfaring

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  08.06.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  08.06.2020, 17:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PED110 / Innføring i pedagogikk

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  21.04.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  28.04.2020, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PED111 / Pedagogisk filosofi

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve og ein skriftleg prøve

  • Eksamensdel: Semesteroppgåve

   Innleveringsfrist
   02.06.2020, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   09.06.2020, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • PED113 / Læring i og for arbeidslivet

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  25.05.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  02.06.2020, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PED115 / Skulens læringsmiljø

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  25.02.2020, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PED116 / Pedagogisk kompetanse

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  30.04.2020, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PED212 / Bacheloroppgåve i pedagogikk

  Vurderingsordning: Bacheloroppgåve med justerande munnleg prøve

  • Eksamensdel: Bacheloroppgåve

   Innleveringsfrist
   19.05.2020, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Justerande munnleg prøve

 • PED311 / Pedagogisk filosofi

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  04.02.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  14.02.2020, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PED312 / Forskingsmetode

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  27.04.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  11.05.2020, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PED313 / Kunnskap og kunnskapsprosessar

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  30.03.2020, 15:00
  Andre opplysninger
  Eksamen for de med gyldig fravær og ikke gyldig resultat.
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PED314 / Fordjuping og prosjektplan

  Vurderingsordning: Skriftleg oppgåve

  Innleveringsfrist
  03.06.2020, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PED324 / Fordjuping og prosjektplan, IKT

  Vurderingsordning: Skriftleg oppgåve

  Innleveringsfrist
  04.06.2020, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PED395 / Masteroppgåve i pedagogikk

  Vurderingsordning: Masteroppgåve med justerande munnleg prøve

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   15.05.2020, 13:00
  • Eksamensdel: Justerande munnleg prøve

 • PED396 / Masteroppgåve i pedagogikk IKT

  Vurderingsordning: Masteroppgåve med justerande munnleg prøve

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   15.05.2020, 13:00
  • Eksamensdel: Justerande munnleg prøve

 • PED600 / Rettleiing som profesjonell utvikling for lærarar

  Vurderingsordning: Mappeevaluering

  Innleveringsfrist
  24.06.2020, 23:59
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PEDA101 / Praktisk pedagogikk - pedagogikk 1. semester

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Eksamensperiode
  03.02.2020–07.02.2020
 • PEDA102 / Praktisk pedagogikk - pedagogikk 2. semester

  Vurderingsordning: Aksjonsforskingsrapport

  Innleveringsfrist
  05.06.2020, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PEDA120 / Skulen og lærarrolla

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  06.02.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PEDA123 / Aksjonsforsking og læraren si profesjonelle utvikling

  Vurderingsordning: Aksjonsforskingsrapport

  Innleveringsfrist
  05.06.2020, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PPUDEL103 / Integrert pedagogikk og realfagsdidaktikk 3

  Vurderingsordning: Aksjonsforskingsrapport

  Innleveringsfrist
  31.03.2020, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PPUDEL104 / Integrert pedagogikk og realfagsdidaktikk 4

  Vurderingsordning: Mappeeksamen

  Innleveringsfrist
  05.06.2020, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PROPSY301A / Profesjonsforberedelse 1 Psykopatologi, psykologisk behandling og fagetikk

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  03.03.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PROPSY301B / Profesjonsforberedelse 2 - Helse, samfunn og psykologrolle

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  23.04.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  24.04.2020, 09:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PROPSY302 / Utviklingspsykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  06.02.2020, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PROPSY303 / Biologisk psykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  20.03.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PROPSY304 / Kognitiv nevrovitenskap

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  02.06.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PROPSY307 / Skole- og opplæringspsykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  03.06.2020, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  03.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PROPSY308 / Personlighetspsykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  26.05.2020, 15:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  10.02.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PROPSY309 / Sosialpsykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  09.01.2020, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Andre opplysninger
  Kun for de med gyldig fravær høst 2019.
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  10.06.2020, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PROPSY310 / Kultur, helse og utvikling

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  11.03.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  13.03.2020, 09:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PROPSY311A / Psykologisk kartlegging

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  19.02.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  19.02.2020, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PROPSY311B / Psykologisk behandling

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  23.04.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  23.04.2020, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PROPSY312A / Psykologisk behandling II

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  04.03.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  04.03.2020, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PROPSY313 / Psykologisk behandling ved komplekse psykiske tilstandsbilder

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  05.06.2020, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PROPSY315 / Samfunnspsykologi

  Vurderingsordning: Praksisrapport og munnleg framføring

  • Eksamensdel: Praksisrapport

   Innleveringsfrist
   02.03.2020, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg framføring på praksiskonferanse

   Dato
   06.03.2020
 • PROPSY317 / Hovudoppgåve psykologprogrammet

  Vurderingsordning: Hovudoppgåve

  Innleveringsfrist
  15.05.2020, 13:00
 • PSY200 / Kjærleik og nære forhold

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  • Eksamensdel: Emneoppgåve

   Innleveringsfrist
   18.06.2020, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Fleirvalsprøve

   Varigheit
   1 timer
   Innleveringsfrist
   15.06.2020, 16:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • PSYCH302B / Term Paper, Developmental Psychology

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  04.06.2020, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYCH303 / Medical Health Psychology

  Vurderingsordning: Heimeeksamen i gruppe

  Innleveringsfrist
  20.01.2020, 13:00
 • PSYCH310A / Culture, Positive Development and Health

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  30.01.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  06.02.2020, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK106 / Personalpsykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  25.05.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  04.03.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK109 / Motivasjonspsykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  27.05.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  06.03.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK110 / Arbeids- og organisasjonspsykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  11.03.2020, 09:00
  Varigheit
  8 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK111 / Innføring i psykologi og psykologiens historie

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  25.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PSYK112 / Sosial- og personlegdomspsykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  27.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PSYK113 / Innføring i metode

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  24.02.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PSYK114 / Utviklings-, kognitiv og biologisk psykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  20.05.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK115 / Døgnrytmar, søvn og åtferd

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  11.06.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK116 / Miljøpsykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  14.05.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK117 / Innføring i operativ psykologi og menneskelege faktorar i operative situasjonar

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  14.04.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  16.04.2020, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK120 / Biologisk og kognitiv psykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  20.05.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK140 / Åtferd, helse og ernæring

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  04.05.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK200 / Leiingspsykologi

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  07.05.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK201 / Bacheloroppgave i arbeids- og organisasjonspsykologi

  Vurderingsordning: Bacheloroppgåve

  Innleveringsfrist
  22.05.2020, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK202 / Metode

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  23.04.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK206 / Artikkellesning i generell psykologi

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  27.04.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  28.04.2020, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK207 / Læring og atferdspsykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  20.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PSYK208 / Affekt og kognisjon

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  17.02.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PSYK250 / Bacheloroppgåve i generell psykologi

  Vurderingsordning: Bacheloroppgåve

  Innleveringsfrist
  27.05.2020, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK302G / Fordjupingskurs i kultur og psykopatologi; mental helse i eit krysskulturelt perspektiv.

  Vurderingsordning: Emneoppgåve

  Innleveringsfrist
  14.02.2020, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK640 / Operativ psykologi 1

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  23.03.2020, 13:00
  Innleveringsfrist
  30.03.2020, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK642 / Sorgutdanning

  Vurderingsordning: Kasusanalyse

  Oppgave utleveres
  11.05.2020, 13:00
  Innleveringsfrist
  26.05.2020, 13:00
 • PSYK643 / Krise og katastrofepsykologi

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  27.04.2020, 13:00
  Innleveringsfrist
  13.05.2020, 13:00
  • Eksamensdel: Deltakelse - 3 av 4 samlingar

  • Eksamensdel: Innlevering case-oppgave

 • SPED100 / Innføring i spesialpedagogikk

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  11.02.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  21.02.2020, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SPED101 / Språkutvikling

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  04.06.2020, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SPED102 / Observasjon, kartlegging og tiltak i spesialpedagogisk praksis

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Eksamensperiode
  10.02.2020–14.02.2020
 • SPED200 / Profesjonstenkning - lovverk og etikk i teori og praksis

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  21.04.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  23.04.2020, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SPED211 / Lese- og skrivevanskar

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  28.04.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SPED250 / Bacheloroppgåve i spesialpedagogikk

  Vurderingsordning: Bacheloroppgåve

  Innleveringsfrist
  28.05.2020, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen