Hjem
Studentsider

Eksamensplan for Det psykologiske fakultet

Dette er du forpliktet til å vite!

Hovedinnhold

Dette bør du vite om eksamen ved UiB

Jamfør Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved UiB gis det bare anledning til å fremstille seg til en eksamen 3 ganger. Det er derfor viktig at trekk til en eksamen gjøres i StudentWeb innen 14 dager før eksamensdato. Dersom trekkfristen ikke blir overholdt, vil dette bli regnet som et forsøk til eksamen. Regelen har ikke tilbakevirkende kraft for eksamener som ble avlagt tidligere enn høstsemesteret 2000.

Vår 2023

 • DIDAPSYK2 / Fagdidaktikk i psykologi - andre semester

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Eksamensperiode
  30.05.2023–02.06.2023

  Vurderingsordning: Mappeevaluering

  Innleveringsfrist
  24.05.2023, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • DIDAPSYK2B / Fagdidaktikk i psykologi, fordjupningsemne - andre semester

  Vurderingsordning: Prosjektoppgåve og munnleg eksamen

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Prosjektoppgåve

   Innleveringsfrist
   24.05.2023, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

   Eksamensperiode
   30.05.2023–02.06.2023
 • DIGVURD100 / Digital vurdering testemne A 10

  Vurderingsordning: Digital eksamen

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skoleeksamen I

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skoleeksamen II

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skoleeksamen III

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Muntlig eksamen I

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Muntlig eksamen II Gruppe

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Hjemmeeksamen I

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Hjemmeeksamen II

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Oppgaveinnlevering I

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Oppgaveinnlevering II Gruppe

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Bacheloroppgave I Semesteroppgave

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Bacheloroppgave II oppgave

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Masteroppgave I

  • Eksamensdel: Masteroppgave II

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen

  Vurderingsordning: Digital eksamen

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: DIG-INS-2 Lovdata

   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Digital eksamen 1

   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: DIG-INS-3

   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: DIG-ITA-4

   Varigheit
   4 timer
  • Eksamensdel: DIG-ITA-5

   Varigheit
   4 timer
  • Eksamensdel: Test eksamen 1

   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen

  Vurderingsordning: Test mot uib.no

  • Eksamensdel: Hjemmeksamen

   Eksamensperiode
   05.01.2023–10.01.2023
  • Eksamensdel: Muntlig

  Vurderingsordning: Test mot uib.no - publiseres

  • Eksamensdel: Hjemmeksamen

   Eksamensperiode
   05.01.2023–10.01.2023
 • GLODE303 / Kvalitative metodar og planlegging

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  16.01.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  20.01.2023, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GLODE304 / Kvantitative metodar og planlegging

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  16.01.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  20.01.2023, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GLODE305 / Gender Analysis in Global Development - Core perspectives and Issues

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  24.01.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  30.01.2023, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GLODE306 / Foundations of Health Promotion

  Vurderingsordning: Mappe

  Innleveringsfrist
  20.01.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GLODE311 / Development Practice

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Rapport

   Innleveringsfrist
   02.06.2023, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Presentasjon

   Dato
   16.06.2023
 • GLODE330 / Master's Thesis

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  15.05.2023, 14:00
 • GLODE360 / Master's Thesis in Global Development

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  15.05.2023, 14:00
 • HEFR343 / Planlegging, implementering og evaluering i helsefremjande arbeid

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  30.05.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  02.06.2023, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • HEFR395 / Masteroppgåve i helsefremjande arbeid og helsepsykologi

  Vurderingsordning: Masteroppgåva

  Innleveringsfrist
  15.05.2023, 14:00
 • HEM303 / Kvalitative metodar og forskingsplanlegging

  Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

  Oppgave utleveres
  20.03.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  24.03.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • HEM304 / Kvantitative metodar, forskingsplanlegging og anvendt statistisk analyse

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  20.03.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  24.03.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • LOGO310 / Innføring i logopedi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  10.02.2023, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • LOGO318 / Statistikkinnføring for logopedar

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  27.02.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  03.03.2023, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • LOGO320 / Logopediske særemne

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  22.05.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  26.05.2023, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • LOGO325 / Fordjupningsemne

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  13.02.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  27.02.2023, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • LOGO335 / Praksis i logopedi

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  24.03.2023, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • LOGO345 / Masteroppgåve i logopedi

  Vurderingsordning: Masteroppgåve med justerande munnleg prøve

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   15.05.2023, 12:00
  • Eksamensdel: Munnleg prøve

  Vurderingsordning: Masteroppgåve med justerande munnleg prøve

 • LSCI651 / Fantastiske data

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Hjemmeksamen

   Oppgave utleveres
   28.03.2023, 18:00
   Innleveringsfrist
   28.03.2023, 20:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Refleksjonsnotat

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • MABARN316 / Childhood and Parenting in Diverse Contexts

  Vurderingsordning: Oppgave

  Innleveringsfrist
  02.02.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MABARN328 / Barns utvikling -risiko og beskyttelse i individ, familie og samfunn

  Vurderingsordning: Skuleeksamen og nasjonal deleksamen i jus

  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   17.03.2023, 09:00
   Varigheit
   5 timer
  • Eksamensdel: Nasjonal deleksamen i juss

   Dato
   12.04.2023, 09:00
   Varigheit
   4 timer
 • MABARN329 / Forsvarlig rettsanvendelse og rettsikkerhet i barnevernet

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  13.06.2023, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MABARN351 / Masteroppgåve i barnevern

  Vurderingsordning: Masteroppgåva

  Innleveringsfrist
  15.05.2023, 14:00
 • MAPSYK301 / Perspektiv i psykologisk vitskap

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  10.03.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAPSYK303 / Anvendt sosial og kognitiv psykologi: Menneskelege faktorar i kritiske situasjonar og kulturelt mangfald i samf. og arb.

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  13.02.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  17.02.2023, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAPSYK304 / Forskingsperspektiv innanfor sosial- og kognitiv psykologi: Kultur, berekraft og turistopplevinga

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  27.03.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  31.03.2023, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAPSYK319A / Behavioral Neuroscience 1: Biological Psychology

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  24.03.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAPSYK319B / Kognitiv nevrovitskap

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  10.02.2023, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MAPSYK319INT / Kognitiv nevrovitskap

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  10.02.2023, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAPSYK321 / Leiar-, team og organisasjonsutvikling

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  15.02.2023, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MAPSYK322 / Arbeidsmiljøarbeid og konflikthandtering

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  27.03.2023, 09:30
  Innleveringsfrist
  03.04.2023, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAPSYK323 / Praktisk utviklingsarbeid og rollen som intern og ekstern utviklingsagent: studentfirma

  Vurderingsordning: Refleksjonsnotat

  Innleveringsfrist
  09.06.2023, 10:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAPSYK330 / Masteroppgåve i psykologi

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  15.05.2023, 13:00
 • MAPSYK345 / Masteroppgåve i arbeids- og organisasjonspsykologi

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  24.03.2023, 13:00
 • MAPSYK360 / Masteroppgåve i psykologi

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  15.05.2023, 13:00
 • METMAU660 / Vitenskapeleg metode og delinga av erfaring

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  07.06.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  07.06.2023, 17:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PED110 / Innføring i pedagogikk

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  20.02.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  27.02.2023, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PED111 / Pedagogisk filosofi

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve og ein skriftleg prøve

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Semesteroppgåve

   Innleveringsfrist
   02.06.2023, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   15.06.2023, 15:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • PED113 / Læring i og for arbeidslivet

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  19.05.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  26.05.2023, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PED115 / Skulens læringsmiljø

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  15.02.2023, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PED116 / Pedagogisk kompetanse

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  12.05.2023, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PED210 / Vitskapelege metodar

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  24.04.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  28.04.2023, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PED212 / Bacheloroppgåve i pedagogikk

  Vurderingsordning: Bacheloroppgåve med justerande munnleg prøve

  • Eksamensdel: Bacheloroppgåve

   Innleveringsfrist
   15.05.2023, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Justerande munnleg prøve

 • PED312 / Forskingsmetode

  Vurderingsordning: Heimeeksamen (Ny eksamen)

  Oppgave utleveres
  16.01.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  25.01.2023, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PED321 / Pedagogisk filosofi

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  15.02.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  28.02.2023, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PED323 / Kunnskap og kunnskapsprosessar

  Vurderingsordning: Mappeevaluering

  Innleveringsfrist
  07.06.2023, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PED395 / Masteroppgåve i pedagogikk

  Vurderingsordning: Masteroppgåve med justerande munnleg prøve

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   15.05.2023, 13:00
  • Eksamensdel: Justerande munnleg prøve

 • PED396 / Masteroppgåve i pedagogikk

  Vurderingsordning: Masteroppgåve med justerande munnleg prøve

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   15.05.2023, 13:00
  • Eksamensdel: Justerande munnleg prøve

 • PED671 / Rettleiing av lærarstudentar og nyutdanna lærarar

  Vurderingsordning: Individuell oppgåve

  Innleveringsfrist
  09.06.2023, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PED672 / Kollegarettleiing, skuleutvikling og profesjonsutvikling

  Vurderingsordning: Individuell oppgave

  Innleveringsfrist
  09.06.2023, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PEDA101 / Praktisk pedagogikk - pedagogikk 1. semester

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Eksamensperiode
  30.01.2023–02.02.2023
 • PEDA102 / Praktisk pedagogikk - pedagogikk 2. semester

  Vurderingsordning: Aksjonsforskingsrapport

  Innleveringsfrist
  06.06.2023, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PEDA120 / Læraren og elevane

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  14.02.2023, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PEDA123 / Lærarens profesjonsutvikling

  Vurderingsordning: Muntlig eksamen

  Eksamensperiode
  30.05.2023–07.06.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PROPSY303 / Biologisk psykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  24.03.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PROPSY304 / Kognitiv nevrovitenskap

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  08.06.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PROPSY307 / Skole- og opplæringspsykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  10.02.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  15.06.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PROPSY308 / Personlighetspsykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  25.05.2023, 15:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  23.01.2023, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PROPSY309 / Sosialpsykologi

  Vurderingsordning: Emneoppgåve

  Innleveringsfrist
  14.06.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PROPSY310 / Kultur, helse og utvikling

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  13.03.2023, 14:00
  Innleveringsfrist
  15.03.2023, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PROPSY311A / Psykologisk kartlegging

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  28.02.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  28.02.2023, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PROPSY311B / Psykologisk behandling

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  20.04.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  20.04.2023, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PROPSY315 / Samfunnspsykologi

  Vurderingsordning: Praksisrapport og munnleg framføring

  • Eksamensdel: Praksisrapport

   Innleveringsfrist
   07.03.2023, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg framføring på praksiskonferanse

 • PROPSY317 / Hovudoppgåve psykologprogrammet

  Vurderingsordning: Hovudoppgåve

  Innleveringsfrist
  15.05.2023, 14:00
 • PRPSYK100 / Psykologiens historie

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  18.01.2023, 12:00
  Innleveringsfrist
  20.01.2023, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PRPSYK301A / Profesjonsførebuande I Psykisk helse, behandling og fagetikk

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  14.02.2023, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PRPSYK301B / Profesjonsførebuande 2 - Helse, samfunn og psykologrolle

  Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

  Oppgave utleveres
  12.01.2023, 12:00
  Innleveringsfrist
  13.01.2023, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PRPSYK302 / Utviklingspsykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  23.01.2023, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PRPSYK303 / Biologisk psykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  24.03.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PRPSYK304 / Kognitiv nevrovitenskap

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  08.06.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PRPSYK312A / Psykologisk behandling II

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  09.03.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  09.03.2023, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PRPSYK313 / Psykologisk behandling ved komplekse psykiske tilstandsbilete

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  22.05.2023, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  09.01.2023, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PSY200 / Kjærleik og nære forhold

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  14.06.2023, 14:00
  • Eksamensdel: Emneoppgåve

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Fleirvalsprøve

   Innleveringsfrist
   09.06.2023, 15:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • PSY201 / Traumatic Stress: North and South Perspectives

  Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

  Oppgave utleveres
  11.04.2023, 10:00
  Innleveringsfrist
  14.04.2023, 10:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSY205 / The Psychology of Social Oppression and Liberation

  Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

  Oppgave utleveres
  02.05.2023, 10:00
  Innleveringsfrist
  05.05.2023, 10:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYCH302B / Term Paper, Developmental Psychology

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  02.06.2023, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYCH302C / Developmental Psychology

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  10.02.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PSYCH303 / Medical Health Psychology

  Vurderingsordning: Heimeeksamen i gruppe

  Innleveringsfrist
  25.01.2023, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYCH305A / Cognitive Psychology

  Vurderingsordning: Mappevurdering - Essay

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Essay 1

   Innleveringsfrist
   05.05.2023, 16:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Essay 2

   Innleveringsfrist
   30.05.2023, 16:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • PSYCH305B / Term Paper, Cognitive Psychology

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  14.06.2023, 12:00
  • Eksamensdel: Term Paper Conference Day

  • Eksamensdel: Term Paper

   Innleveringsfrist
   14.06.2023, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • PSYCH310A / Culture, Positive Development and Health

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  03.02.2023, 15:00
  Innleveringsfrist
  10.02.2023, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK106 / Personalpsykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  20.01.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  10.05.2023, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK109 / Motivasjonspsykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  06.06.2023, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  23.01.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PSYK110 / Arbeids- og organisasjonspsykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  24.03.2023, 09:00
  Varigheit
  8 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK111 / Innføring i psykologi og psykologiens historie

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  01.03.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK112 / Sosial- og personlegdomspsykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  13.03.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK113 / Innføring i metode

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  09.03.2023, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK114 / Utviklings-, kognitiv og biologisk psykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  22.05.2023, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK115 / Døgnrytmar, søvn og åtferd

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  24.05.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK116 / Miljøpsykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  08.05.2023, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK117 / Innføring i operativ psykologi og menneskelege faktorar i operative situasjonar

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  02.05.2023, 10:00
  Innleveringsfrist
  05.05.2023, 10:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK120 / Biologisk og kognitiv psykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  22.05.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK122 / Praktisk forskningsmetode

  Vurderingsordning: Deltaking i prosjekter og godkjende refleksjonsnotat

  Innleveringsfrist
  31.05.2023, 14:00
 • PSYK140 / Åtferd, helse og ernæring

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  04.05.2023, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK200 / Leiingspsykologi

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  01.06.2023, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK201 / Bacheloroppgave i arbeids- og organisasjonspsykologi

  Vurderingsordning: Bacheloroppgåve

  Innleveringsfrist
  25.05.2023, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK202 / Metode

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  14.04.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK206 / Artikkellesning i generell psykologi

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  20.04.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  21.04.2023, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK207 / Læring og atferdspsykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  14.02.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PSYK208 / Affekt og kognisjon

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  10.02.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PSYK250 / Bacheloroppgåve i generell psykologi

  Vurderingsordning: Bacheloroppgåve

  Innleveringsfrist
  26.05.2023, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK302G / Fordjupingskurs i kultur og psykopatologi; mental helse i eit krysskulturelt perspektiv

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  • Eksamensdel: Short essay 1

   Innleveringsfrist
   16.02.2023, 15:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Long essay

   Innleveringsfrist
   16.02.2023, 15:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Short essay 2

   Innleveringsfrist
   16.02.2023, 15:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Short essay 3

   Innleveringsfrist
   16.02.2023, 15:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • PSYK640 / Operativ psykologi 1

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  24.03.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  31.03.2023, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK650 / Komplisert sorg: teori og behandling

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  02.05.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  11.05.2023, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK651 / Menneskerettar i helse- og sosialfagleg arbeid

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  02.06.2023, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SPED100 / Innføring i spesialpedagogikk

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  13.02.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  17.02.2023, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SPED101 / Språkutvikling

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  01.06.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SPED102 / Observasjon, kartlegging og tiltak i spesialpedagogisk praksis

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Eksamensperiode
  22.02.2023–22.02.2023
 • SPED200 / Profesjonstenkning - lovverk og etikk i teori og praksis

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  02.05.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  04.05.2023, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SPED211 / Lese- og skrivevanskar

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  12.04.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SPED250 / Bacheloroppgåve i spesialpedagogikk

  Vurderingsordning: Bacheloroppgåve

  Innleveringsfrist
  15.05.2023, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SPED395 / Masteroppgåve i spesialpedagogikk

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  15.05.2023, 13:00