Hjem
Årsstudium

Spansk språk og latinamerikastudium, årsstudium

  • Lengde1 år
  • PoenggrenseAlle / Alle
  • Plassar20
  • Studiepoeng60

Introduksjon

Introduksjon

Vil du supplere tidlegare utdanning? Ønskjer du undervisningskompetanse i eit nytt fag? Kanskje du vil førebu deg til eit nytt studium i utlandet?

Eit årsstudium i spansk språk og latinamerikastudium er først og fremst retta mot deg som allereie har teke eit studium på høgskole- eller universitetsnivå tidlegare. Studiet er bygd opp av emne på til saman 60 studiepoeng.

Du studerer moderne spansk språk, historie, litteratur, kultur og samfunn i dei spansktalande landa i Latin-Amerika.


NB:
Studiet startar i januar.

Kva kan du bli

Studievegar

Dersom du har planar om å studere ved UiB i meir enn eitt år, bør du søkje opptak til eit bachelorprogram.

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår.

Oppbygging

Oppbygging

Studiet inneheld seks emne på 10 studiepoeng kvar. Du startar studiet om våren, og tar tre emne kvart semester.

Vår
SPLA107 Spansk grammatikk I (10 stp)
SPLA108 Latinamerikansk litteratur I (10 stp)
SPLA109 Latinamerikansk historie (10 stp)

Haust
SPLA117 Spansk grammatikk II (10 stp)
SPLA118 Latinamerikansk litteratur II (10 stp)
SPLA119 Kultur og samfunn i Latin-Amerika (10 stp)

Årsstudium i spansk språk og latinamerikastudium (krav 60 SP)
Årsstudium i spansk språk og latinamerikastudium - emne (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SPLA107Spansk grammatikk I101–32
SPLA108Latinamerikansk litteratur I101–32
SPLA109Latinamerikansk historie101–32
SPLA117Spansk grammatikk II101–33
SPLA118Latinamerikansk litteratur II101–33
SPLA119Kultur og samfunn i Latin-Amerika101–33
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkjarar med generell studiekompetanse er søknadsfristen 15. april.

For spesielle søkjargrupper og for søkjarar med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak (SO). Nettsøknad og meir informasjon finn du på Samordna opptak sine nettsider.

Søk opptak til Universitetet i Bergen og til årsstudium i spansk språk og latinamerikastudium.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Tilrådde forkunnskapar

Eit studium i spansk språk og latinamerikastudium krev gode forkunnskapar i språket. Viktig: Studentar utan nødvendige forkunnskapar må skaffe seg dette på eiga hand før dei tek til med studiet.

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår.

Årsstudium i spansk språk og latinamerikastudium

Meir informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184912

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for fremmedspråk

Ønskjer du å vite meir ta kontakt med studierettleiar:

Studierettleiar@hf.uib.no
Telefon: 55 58 93 70 (10-14)