Hjem
Utdanning
Studieløp

Oppbygging av Politikk og forvaltning, master, 2 år

Masterprogram i politikk og forvaltning (krav 120 SP)
Kursdelen (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GOV320Organisasjonsteori101
GOV321Kvantitativ metode102
GOV322Offentleg politikk101
GOV323Kvalitativ metode101
GOV332Forskingsdesign 102
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
GOV325Skjøn og paternalisme 102
GOV326Politisk organisering og flernivåstyring102
GOV327Kunnskap, politikk og styring102
GOV328Leadership in Organizational and Cultural Contexts102
Masteroppgave (krav 60 SP)
Utveksling
Valfritt
Utveksling, ett semester
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester