Hjem
Utdanning
Studieretning

Spesialistutdanning i kjeve og ansiktsradiologi

 • Lengde3 år
 • Studiepoeng180

Hovedinnhold

Introduksjon

Mål og innhald

Mål:

 • Kvalifisere kandidater for følgende oppgaver:

a) Konsulentvirksomhet i forbindelse med røntgendiagnostisk virksomhet

b) Undersøkelse av særlig kompliserte eller uvanlig kasus

c) Medvirkning i etterutdanning av tannleger

 • Bidra til å dekke behovet for kvalifisert personell til klinisk undervisning og forskning

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Læringsmål:

 • Kunne bruke avanserte radiologiske bilde-modaliteter optimalt ved diagnostikk av pasienter med odontologiske problemstillinger, dvs. tilstander i tenner, kjever og tilgrensende strukturer
 • Kjenne godt til validitetstesting av diagnostiske, radiologiske metoder
 • Kjenne godt til ioniserende stråling og strålebelastningen ved radiologiske undersøkelser av kjever og ansiktsskjelett med bløtvev
 • Kunne samarbeide med spesialister i medisinsk radiologi
 • Kunne samarbeide med allmenntannleger og spesialister i ulike disipliner om pasienter som krever interdisiplinær kompetanse
 • Planlegge og gjennomføre undervisning og etterutdanning i radiologi

Korleis søke

Opptakskrav

 • Bestått odontologisk grunnutdanning
 • Språkkrav i norsk/skandinavisk og engelsk
 • Norsk autorisasjon som tannlege
 • Minimum to års fulltids erfaring fra allmennpraksis i nordisk land på søknadstidspunktet. I helt spesielle tilfeller kan det gjøres dispensasjon fra kravet om to år.

Opptaksprosessen:

 • Etter kapasitet og ledig studieplass ved spesialistutdanningen.
 • Det er totalt 1 studieplass ved spesialistutdanningen i kjeve-og ansiktsradiologi.
 • Det ble lyst ut opptak til spesialistutdanningen sommeren/høsten 2023 med studiestart høsten 2024.
 • En søker opptak via Søknadsweb. Relevant dokumentasjon legges ved søknaden i pdf-format. Søknader sendt på annen måte og ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.
 • Opptaket åpnet 13. juni 2023.
 • Søkerne blir rangert etter følgende rangeringsinstrukser.
 • For nærmere informasjon om hvordan søkerne blir rangert ta kontakt med else.fredriksen@uib.no

Forventet sluttføring av opptaket: februar/mars 2024

Søknads- og dokumentasjonsfrist er 10. september 2023.

Meir informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen