Hjem
Utdanning
Studieretning

Spesialistutdanning i endodonti

 • Lengde3 år
 • Studiepoeng180

Hovedinnhold

Introduksjon

Mål og innhald

Mål:

 • Å kvalifisere kandidater for følgende oppgaver:

a) Konsulentvirksomhet i forbindelse med endodontisk behandling

b) Behandling av særlig kompliserte eller uvanlige, endodontiske kasus

c) Medvirke i etterutdanning av tannleger

 • Å bidra til å dekke behov for kvalifisert personell i klinisk undervisning og forskning

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Læringsmål:

 • Kunne stille nøyaktig diagnose og gi effektiv behandling av infeksjoner og andre endodontiske sykdommer i pulpa og det periapikale området
 • Gjennomføre utredning og diagnostisering av ekstraordinære orale smertetilstander der dentale årsaker ikke kan utelukkes
 • Samarbeide med allmenntannleger og andre spesialister om behandling eller planlegging av behandling som krever spesiell odontologisk kompetanse
 • Gi råd til tannleger vedrørende endodontisk diagnostikk og behandling
 • Planlegge og gjennomføre undervisning og etterutdanning i endodonti

Korleis søke

Opptakskrav

 • Bestått odontologisk grunnutdanning
 • Språkkrav i norsk/skandinavisk og engelsk
 • Norsk autorisasjon som tannlege
 • Minimum to års fulltids erfaring fra allmennpraksis i nordisk land på søknadstidspunktet. I helt spesielle tilfeller kan det gjøres dispensasjon fra kravet om to år.

Opptaksprosessen:

 • Etter kapasitet og ledig studieplass ved spesialistutdanningen.
 • Det er totalt 2 studieplasser ved spesialistutdanningen i endodonti.
 • Det ble lyst ut opptak til spesialistutdanningen sommeren/høsten 2023 med studiestart høsten 2024.
 • En søker opptak via Søknadsweb. Relevant dokumentasjon legges ved søknaden i pdf-format. Søknader sendt på annen måte og ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.
 • Opptaket åpnet 13. juni 2023.
 • Søkerne blir rangert etter følgende rangeringsinstrukser.
 • For nærmere informasjon om hvordan søkerne blir rangert ta kontakt med else.fredriksen@uib.no.

Forventet sluttføring av opptaket: februar/mars 2024

Søknads- og dokumentasjonsfrist 10. september 2023.

Meir informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen