Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Fremadstormende forskere

Hvor verdifull er informasjonen Facebook har om deg? Det forsker Eeva Mauring på.

Bør du «like» alt du føler for å like på Facebook, eller holde igjen? Det kommer an på, sier førsteamanuensis i økonomi ved Universitetet i Bergen, Eeva Mauring.

Eeva Mauring
- Når man først har avslørt noe om seg selv på nettet, er det vanskelig å trekke denne tilbake, sier Eeva Mauring, førsteamanuensis ved Institutt for økonomi ved UiB.
Foto/ill.:
Amanda Schei

Hovedinnhold

— Jeg er interessert i hvordan informasjon påvirker markeder. Informasjon som i hva vi formidler og sier gjennom handlingene våre. Det genereres mye informasjon om oss på sosiale medier, om interessene våre og andre mennesker. Selskaper kan se hva du liker, hvem du følger, hva du har søkt etter, hva du klikker på. Denne informasjonen er lett å skaffe, og mulig å formidle videre nærmest kostnadsfritt, sier Eeva Mauring, førsteamanuensis ved Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen.  

Som mange akademikere har Mauring bodd og studert i en rekke ulike land. Hun vokste opp i Estland, men har også bodd i Latvia, Finland, England, Østerrike, og de siste årene har hun bodd i Bergen, Norge. 

— Bergen er et godt sted for meg å holde på med den typen forskning jeg er interessert i. Den norske lovnaden om balanse mellom arbeid og fritid var også forlokkende, sier hun.  

Bruker spillteori 

Mauring fokuserer på mikroøkonomisk teori, industrielle organisasjoner og informasjonsøkonomi i forskningen sin. Hun bygger og løser teoretiske modeller ved hjelp av såkalt Spillteori. Den beste analogien for en forenklet matematisk modell er et kart, ifølge Mauring.  

— Et kart er en framstilling av virkeligheten, men det viser svært lite detaljer. Det kan vise gater, men ikke trær for eksempel – mye er abstrahert. Likevel er kartet nyttig. Det kan fortelle oss hvordan vi kan komme oss fra ett sted til et annet. På samme måte abstraherer økonomiske modeller fra detaljer. Modellene kan si oss noe om spesifikke ting, om visse effekter, men de gir ikke et realistisk bilde av alle detaljene i verden, sier hun.  

Vanskelig å trekke tilbake informasjon 

Et spørsmål Mauring er spesielt interessert i for tiden, er hvorvidt det er lurt eller ikke å avsløre mye om en selv og preferansene sine på nettet, for eksempel på Facebook.  

— Bør du «like» alt du har lyst til å «like» eller ikke? Jeg tror svaret er at det kommer an på hvorvidt, og i så fall hvilke selskaper som bruker denne typen informasjon. Det kan være at det ikke er så negativt for individer å avsløre denne typen informasjon, hvis det er mange selskaper som konkurrerer på et felt. Men hvis det bare finnes ett selskap på feltet, bør man kanskje være mer forsiktig, sier hun.  

Når man først har avslørt noe om seg selv på nettet, er det vanskelig å trekke denne tilbake, ifølge Mauring.  

— Du kan ikke vite hvor det ender opp, og selv om du spør Google om å fjerne denne informasjonen, kan selskaper allerede ha lastet den ned, sier hun.