Hjem

Translasjonell kreft og vaskulær forskning

Hovedinnhold

Collage av bilder relatert til Enhet for Translasjonell Kreft og Vaskulær Forskning science

Enheten studerer biologiske mekanismer som ligger til grunn for initiering og progresjon av ondartede svulster i hjernen, for å kunne identifisere og karakterisere nye molekylære mål som kan brukes til fremtidig utvikling av målrettede terapier.

Vi studerer også generell sirkulasjon med vekt på transkapillær væskeutveksling og vevets mikromiljø under normale og patologiske forhold, som for eksempel hypertensjon og inflammasjonstilstander. I arbeidet vårt undersøker vi hud og muskel, nyre, hjerte og orale vev.

Viktige verktøy er ulike avbildningsteknikker (MRI, optisk imaging og PET). Vår tilnærming er integrativ og translasjonell, og vi bruker dyre- og cellulære modeller for sykdom hos mennesker.

Kreftforskning
Cancer DNA

Nature: Et nytt verktøy skal klassifisere svulster i sentralnervesystemet

Det finnes over 100 krefttyper bare i sentralnervesystemet. Forskningsgruppen for translasjonell kreftforskning ved Institutt for biomedisin har bidratt med data og materiale til et prosjekt for utvikling av et nytt diagnostisk verktøy. Det vil gjøre det enklere for kreftforskerne i klinikken.

News
Professor i et forskningslaboratorium

Sammenhengen mellom salt og høyt blodtrykk

Nasjonalforeningen for folkehelsen støtter forskningen på laboratoriet til Helge Wiig, som undersøker om det å spise for mye salt kan føre til høyt blodtrykk. Les mer om forskningsprosjektet på forskning.no.