Hjem
UiB Tjenesteutvikling
UiB Tjenesteutvikling

Byggeprosjektet

For å kunne nå målene for fremtidens administrasjon er det viktig at de fysiske forholdene i bygget legger til rette for det. Under finner du informasjon om byggeprosjektet.

Hovedinnhold

Siste oppdatering fra byggeprosjektet kan du lese her, tidligere oppdateringer og mer informasjon finner du på infosiden for byggeprosjektet NG5.

Status for prosjektet ved utgangen av august 2022

I august har det fortsatt vært fokus på gjenoppbygging av øksehugget, og nytt tak på høyblokken er nå kommet på plass.

I bygg A jobber man fremdeles innredning og maling.

I bygg B er fasader i plan 7 – 9 under ferdigstillelse og gulvene er summet. Med tett hus er det klart for å starte innredningsarbeider.

I bygg C pågår det fortsatt oppdeling, det samme gjør innredning sammen med tekniske installasjoner i alle etasjer med unntak av plan 1.

I gårdsrom 2 pågår fortsatt arbeidet med glasstak over kantinen.

Arbeidet med kartlegging av møbler for ombruk er ferdig, og anbudet på møbler sendes ut i starten av september. Detaljering av takterrasse og overflater mot Nygårdsgaten og i gårdsrommene er avklart og reviderte priser innhentes.

Man har også startet å drøfte innredning og drift av kafe/kantine med Sammen.

Prosjektet går godt og fremdriften følger oppsatt plan.

Bilder fra prosjektet finner du her.