Hjem
UiB Tjenesteutvikling
Prosjekt Tjenesteutvikling

Om UiB Tjenesteutvikling

Universitetets strategi 2016 – 2022 forutsetter fornyelse av de administrative tjenestene for å sikre god støtte til universitetets primæroppgaver.

Hovedinnhold

Universitetet står overfor stadig økte krav og forventninger til digitalisering, moderne arbeidsprosesser og god ressursutnyttelse.  UiB Tjenesteutvikling skal i tråd med Universitetets strategi 2016 – 2022 bidra til fornyelse av de administrative tjenestene for å sikre god støtte til universitetets primæroppgaver. 

Prosjektet har som visjon å legge til rette for en administrasjon som fremstår helhetlig -uavhengig av om tjenestene løses på instituttnivå, fakultetsnivå eller i sentraladministrasjonen. Administrasjonen skal ta utgangspunkt i den faglige virksomheten og utvikle tilgjengelige tjenester med studenter og ansatte i sentrum.  

UiB Tjenesteutvikling skal være en driver for en brukernær tilnærming, og for å oppnå en mer smidig og fleksibel organisasjon som evner å jobbe raskere og mer effektivt. Prosjektet skal bidra til at administrasjonen er fremtidsrettet og innovativ, og har en utforskende tilnærming til oppgavene den skal løse. 

Videre har prosjektet et overordnet ansvar for prosesser knyttet til utvikling av nye Nygårdsgaten 5 og erstatningslokaler i byggeperioden. Prosjektet har fasilitert omfattende prosesser for konseptutvikling for kontorarealene i bygget, og sikret medvirkning fra de ansatte.