Hjem
UiB Tjenesteutvikling
Nyhet

Vil du utvikle fremtidens tjenester?

Administrativt ansatte fra ulike deler av organisasjonen har i 2019 og 2020 fått opplæring i innovasjonsmetodikk gjennom Tjenesteinnovasjonsprogrammet.

Hovedinnhold

Ansatte som gjennomfører programmet, får opplæring i Design Thinking-metodikk gjennom arbeid med reelle problemstillinger fra UiB. For å komme frem til gode løsninger, vil det gjennom programmet være stort fokus på brukerinvolvering og testing.

Deltakerne må blant annet lære seg hvordan de kan gjennomføre gode brukerintervjuer, hvordan man tester ut løsningene tidlig i prosessen og hvordan man kan arbeide frem de gode ideene. Gjennom hele programmet vil deltakerne arbeide i grupper, sammen med ansatte fra ulike deler av organisasjonen.

Les mer om Tjenesteinnovasjonsprogrammet her.

Erfaringer fra Tjenesteinnovasjonsprogrammet

- Som deltaker fikk jeg nye perspektiver på kjente problemstillinger, krumspring ut av komfortsonen, gode diskusjoner, inspirasjonen som ligger i å ha folk rundt seg med høyt engasjement og kunnskap, samt mye bedre kjennskap til hva som rører seg rundt omkring på UiB, sier sjefingeniør på IT-avdelingen Jon Eikhaug, som var deltaker i kull 1.  

- Vi lærte viktigheten av å virkelig forstå problemet før vi overhodet fikk lov til å tenke på løsningen. Metoden var ikke så lett i starten, men med øving og god veiledning underveis klarte vi å jobbe oss frem til ny og noen ganger overraskende innsikt, sier Seniorrådgiver, Torunn Hole Olsnes ved Det medisinske fakultet, som var deltaker i kull 2.

- Det som har vært kjekkest i ettertid har vært hvordan man med små grep kan ta i bruk tankesettet vi lærte i hverdagen, også på mindre omfattende problemstillinger, fortsetter Olsnes.

Tidskrevende og engasjerende

- Programmet var tidkrevende og man må være forberedt på å sette av arbeidstid også mellom samlingene. Det kan være vanskelig i en krevende arbeidshverdag, men heldigvis var problemstillingen og arbeidsformen så engasjerende, og de andre gruppemedlemmene så kjekke og flinke at det var lystbetont hele veien’ sier Torunn Olsnes videre.

- Et utviklingsprogram som omfatter hele institusjonen gir en god mulighet til å bli kjent med kollegaer fra hele UiB og få innsikt i andre arbeidsfelt enn sitt eget. Større nettverk og bedre kompetanse om egen arbeidsplass er et flott tilleggsutbytte av å delta på programmet, avslutter hun.

Oppfordrer andre til å søke

- Du får sjansen til å bli løftet ut av arbeidshverdagsboblen, og jobbe med et case på helt andre måter enn vi vanligvis ville ha gjort. I tillegg er det en ypperlig anledning til å bli kjent med kolleger utenfor egen enhet, avslutter Eikhaug. 

Nytt kull - 2021 

Neste kull skulle hatt oppstart i februar 2021. På grunn av den usikre smittesituasjonen flytte årets Tjenesteinnovasjonsprogram til høsten. Vi kommer tilbake med datoer i løpet av våren.

Vi åpner da for en ny nominasjonsrunde, men tar med oss de nominasjonene som allerede er kommet inn.  

Hva programmet handler om og hvordan man søker finner du her.