Hjem
UiB Tjenesteutvikling
Prosjekt Tjenesteutvikling

Vil du utvikle fremtidens tjenester?

Administrativt ansatte fra ulike deler av organisasjonen har de siste månedene fått opplæring i innovasjonsmetodikk gjennom Tjenesteinnovasjonsprogrammet. Nå søkes det etter deltakere til kull 2.

De 24 administrativt ansatte som ble valgt ut til kull 1 høsten 2019, fikk  opplæring i Design Thinking-metodikken gjennom arbeid med reelle problemstillinger fra UiB. For å komme frem til gode løsninger, var det gjennom programmet stort fokus på brukerinvolvering og testing.

Deltakerne måtte blant annet lære seg hvordan de kan gjennomføre gode brukerintervjuer, hvordan man tester prototyper og hvordan man kan arbeide frem de gode ideene. Gjennom hele programmet arbeidet deltakerne i grupper, sammen med ansatte fra ulike deler av organisasjonen.

Les mer om Tjenesteinnovasjonsprogrammet her.

Erfaringer fra Tjenesteinnovasjonsprogrammet

- Som deltaker fikk jeg nye perspektiver på kjente problemstillinger, krumspring ut av komfortsonen, gode diskusjoner, inspirasjonen som ligger i å ha folk rundt seg med høyt engasjement og kunnskap, samt mye bedre kjennskap til hva som rører seg rundt omkring på UiB, sier sjefingeniør på IT-avdelingen Jon Eikhaug.  

Eikhaug var med i gruppen 'We'll find IT' som også bestod av Corina Guder fra Forskning- og innovasjonsavdelingen, Stefanie Meyer fra Institutt for informatikk og Heidi Lappegård fra Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet. Disse arbeidet sammen om problemstillingen 'Forbedre administrativ oppfølging av forskningsprosjekter'. 

Oppfordrer andre til å søke

- Du får sjansen til å bli løftet ut av arbeidshverdagsboblen, og jobbe med et case på helt andre måter enn vi vanligvis ville ha gjort. I tillegg er det en ypperlig anledning til å bli kjent med kolleger utenfor egen enhet, avslutter Eikhaug. 

Nytt kull - vår 2020 

Neste kull har oppstart 18. februar, og fristen for å bli meldt på er 31. januar.

Hva programmet handler om og hvordan man søker finner du her.