Hjem
UiB Tjenesteutvikling
UiB Tjenesteutvikling

Bilder fra NG5 prosjektet

Her finner du bilder fra byggeprosjektet i Nygårdsgaten 5.

Hovedinnhold

I løpet av prosjektet la vi løpende ut bilder for å illustrerer utviklingen. Trykk på rett fane for å komme til bildene for måneden du ønsker.

Mai 2023

Solceller monteres

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Asfalt fjernes på fortauet

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Nye plantekasser ankommer bygget

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Siste kunst-element er på vei inn

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Storsalen ferdigstilles

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

April 2023

Byens fineste pauseutsikt

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Det er mye som skal opp i himlingen

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Gulvet i noen av prosjektrommene

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Inngangen fra Fosswinckels gate er på plass

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Kafeen tar form

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Sosiale soner i plan A

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Taket er klargjort for solceller

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Trapperom mot nord fikses opp

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Mars 2023

Statsråden og rektor legger ned grunnsteien

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Montasje i Storsalens tak

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Karnappene i gårdsrom 1 kommer på plass

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Datarackene kables opp

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Feste for solceller

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Februar 2023

Garderobene tar form

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Hektisk arbeid i kaféen

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Her kommer det gjestearbeidsplasser

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

I sykkelkorridoren gjenbrukes teglstein fra skillevegger i bygget

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Storsalen tar form 

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Taket klargjøres for monatsje av solceller

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Januar 2023

Kaféen tar form

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Ny fasade mot Nygårdsgaten

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Rammeverket for inntakshuset for ventilasjon

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Røret til bossuget er på plass

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Trappen i øksehugget

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

2022

Desember 2022

Nytt inngangsparti fra Fosswinckelsgate

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Stillaset er fjernet fra gårdsrom 1

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Gammelt belegg i gårdsrom mot SV-bygget er fjerne

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Nye ventilasjonshetter på taket over bygg A

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Gulvvarme installeres i plan 1

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Gulvstøp ferdig utført i plan 1

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Vegger rundt boss-suget

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Dekke over boss-suget klar til støping

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Kranen er tatt ned

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Morten Storheim / EIA / UiB

November 2022

Flis nr. 1 av 6000 er lagt i bygg B.

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Gropen for boss-suget

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Oppmeisling for nytt belegg på gårdsplassen mot SV-bygget

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Storsalen

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Takoppbygg for ventilasjon

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Tekniske rom er kommet langt

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Oktober 2022

Arbeidet med boss-suget har begynt.

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Forskalling av hovedtrappen

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Fra Øksehugget og inn i kaféen

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Kunstelementer er på plass i storsalen

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Lyssjakten ned i plan 1

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Ny trafo under montering

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Ventilasjonsrør i bakken i plan 1

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

September 2022

Glasstaket over kafeen.

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

 

Her kommer trappen i øksehugget.

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

 

Ny trafo er på plass.

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

 

Nye Vinduer i plan 9.

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

August 2022

Tett tak i NG5 ble feiret med kranselag 2. September

Kranselag NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

 

Taket over Kafe/kantine under bygging

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

 

Byens beste utsikt? Plan 9 mot syd.

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

 

Utsikt mot nord fra plan 9

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

 

Gårdsrom 2 klar for ferdistillelse av fasader (pussing og maling)

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

 

Gammel teak-innredning pusses opp og remonteres i plan 6.

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

 

Juli 2022

Nye fasader i er satt opp i Gårdsrom 1.

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

 

Eksempel på team-rom.

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

 

Tett tak i plan 9.

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

 

Gårdsrom 1 er klargjort for utskifting av vinduer og fasadearbeid.

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

 

Starten på glasstaket over kantinen. 

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Mai 2022

Siste del av gårdsrom 1 rives.

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Ventilasjonsagregater monteres.

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Nye dekker i Øksehugget.

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Øksehugget mot Nygårdsgaten.

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Trappeveggen i Øksehugget Fundamenteres.

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Nye Fasader i Gårdsrom 1.

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Himling med kjølebafler i Blokk A.

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

April 2022

Øksehugget plan 5 bygges opp.

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Solokontor

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Multirom

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Nye fasader i gårdsrom 1

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

2. etasje mot Herman Foss gate

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Nye fasader i gårdsrom 1

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Mars 2022

Dekke over plan 2 i Øksehugget er ferdig armert

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Ferdig støpt.

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Heiser i plan 1

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Klart for nye fasader i gårdsrom 2

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Fasade i plan 3 montert

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Innredning i bygg C

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Brakkerigg på Nygård skole.

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Fra midtbygg mot nord-del over øksehugget

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Kjell Trengereid / Eiendomsavdelingen

Midtbygg fra 6. et. trappehus

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Kjell Trengereid / Eiendomsavdelingen

Overblikk nytt trappehus

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Kjell Trengereid / Eiendomsavdelingen

Overblikk øksehugget

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Kjell Trengereid / Eiendomsavdelingen

Februar 2022

Øksehugget klar for gjennoppbygging

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Fundamenter for nye vegger bygges

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Bjelker i gårdsrom rives

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Prøverom i bygget

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Under ser dere fargepaletten

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Januar 2022

Øksehugget revet helt ned, og under ser man graving for nye fundamenter.

Riving i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

På bildene under ser dere gjenoppygingen som nå foregår fra 2.-6. etasje.

Gjenoppbygging NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Gjenoppbygging NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

2021

November/desember 2021

I øksehugget er det nå revet ned til plan 3.

Øksehugget i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen

Nye ventilasjonsaggregater er satt inn i underetasjen.

Ventilasjonsaggregater i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen

Gravearbeid for å få på plass nedsenket sentral for boss-sug.

Graving i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen

Klart for innredning i deler av plan 6.

NG5 klart for innredning
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen

Oktober/november 2021

Innvendig i "Øksehugget" er det nå revet ned til 4 etasje:

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen
 
Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen

Rammeverket for det opprinnelige glasstaket over plan 2 rives. Her kommer det nytt glasstak over den nye kantinen:

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen

Ny taktekking på plass på søndre del:

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen

Det pigges for øksehugget:

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen

Nye ventilasjonsrør føres frem i grunnen:

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen

Og her kommer den nye storsalen:

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen

September/oktober 2021

Bitrapp i NG5 rives.

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB
 
Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Gulv i plan 1 brytes opp.

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB
 

Glasstaket demonteres.

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Juli / august 2021

Bilde av bygningsarbeid på tak
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Oversikt over tak på NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Rivningsarbeid fra innsiden av NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Mai / juni 2021

Bilde fra rivningsarbeidet
Foto/ill.:
UiB

Krana over NG5
Foto/ill.:
UiB

Fra innsiden av tom NG5
Foto/ill.:
UiB

Rivningsarbeid fra innsiden av NG5
Foto/ill.:
UiB

Arbeid på taket av NG5
Foto/ill.:
UiB