Home
UiB Service Development

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
UiB Tjenesteutvikling

Bilder fra NG5 prosjektet

Her finner du bilder fra byggeprosjektet i Nygårdsgaten 5.

Main content

Vi legger løpende ut bilder for å illustrerer utviklingen i prosjektet. Trykk på rett fane for å komme til bildene for måneden du ønsker.

Januar 2023

Kaféen tar form

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Ny fasade mot Nygårdsgaten

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Rammeverket for inntakshuset for ventilasjon

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Røret til bossuget er på plass

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Trappen i øksehugget

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

2022

Desember 2022

Nytt inngangsparti fra Fosswinckelsgate

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Stillaset er fjernet fra gårdsrom 1

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Gammelt belegg i gårdsrom mot SV-bygget er fjerne

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Nye ventilasjonshetter på taket over bygg A

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Gulvvarme installeres i plan 1

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Gulvstøp ferdig utført i plan 1

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Vegger rundt boss-suget

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Dekke over boss-suget klar til støping

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Kranen er tatt ned

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Morten Storheim / EIA / UiB

November 2022

Flis nr. 1 av 6000 er lagt i bygg B.

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Gropen for boss-suget

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Oppmeisling for nytt belegg på gårdsplassen mot SV-bygget

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Storsalen

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Takoppbygg for ventilasjon

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Tekniske rom er kommet langt

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Oktober 2022

Arbeidet med boss-suget har begynt.

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Forskalling av hovedtrappen

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Fra Øksehugget og inn i kaféen

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Kunstelementer er på plass i storsalen

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Lyssjakten ned i plan 1

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Ny trafo under montering

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Ventilasjonsrør i bakken i plan 1

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

September 2022

Glasstaket over kafeen.

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

 

Her kommer trappen i øksehugget.

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

 

Ny trafo er på plass.

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

 

Nye Vinduer i plan 9.

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

August 2022

Tett tak i NG5 ble feiret med kranselag 2. September

Kranselag NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

 

Taket over Kafe/kantine under bygging

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

 

Byens beste utsikt? Plan 9 mot syd.

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

 

Utsikt mot nord fra plan 9

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

 

Gårdsrom 2 klar for ferdistillelse av fasader (pussing og maling)

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

 

Gammel teak-innredning pusses opp og remonteres i plan 6.

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

 

Juli 2022

Nye fasader i er satt opp i Gårdsrom 1.

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

 

Eksempel på team-rom.

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

 

Tett tak i plan 9.

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

 

Gårdsrom 1 er klargjort for utskifting av vinduer og fasadearbeid.

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

 

Starten på glasstaket over kantinen. 

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Mai 2022

Siste del av gårdsrom 1 rives.

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Ventilasjonsagregater monteres.

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Nye dekker i Øksehugget.

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Øksehugget mot Nygårdsgaten.

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Trappeveggen i Øksehugget Fundamenteres.

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Nye Fasader i Gårdsrom 1.

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Himling med kjølebafler i Blokk A.

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

April 2022

Øksehugget plan 5 bygges opp.

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Solokontor

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Multirom

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Nye fasader i gårdsrom 1

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

2. etasje mot Herman Foss gate

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Nye fasader i gårdsrom 1

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Mars 2022

Dekke over plan 2 i Øksehugget er ferdig armert

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Ferdig støpt.

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Heiser i plan 1

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Klart for nye fasader i gårdsrom 2

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Fasade i plan 3 montert

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Innredning i bygg C

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Brakkerigg på Nygård skole.

Byggearbeid i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Fra midtbygg mot nord-del over øksehugget

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Kjell Trengereid / Eiendomsavdelingen

Midtbygg fra 6. et. trappehus

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Kjell Trengereid / Eiendomsavdelingen

Overblikk nytt trappehus

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Kjell Trengereid / Eiendomsavdelingen

Overblikk øksehugget

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Kjell Trengereid / Eiendomsavdelingen

Februar 2022

Øksehugget klar for gjennoppbygging

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Fundamenter for nye vegger bygges

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Bjelker i gårdsrom rives

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Prøverom i bygget

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Under ser dere fargepaletten

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Januar 2022

Øksehugget revet helt ned, og under ser man graving for nye fundamenter.

Riving i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

På bildene under ser dere gjenoppygingen som nå foregår fra 2.-6. etasje.

Gjenoppbygging NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Gjenoppbygging NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

2021

November/desember 2021

I øksehugget er det nå revet ned til plan 3.

Øksehugget i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen

Nye ventilasjonsaggregater er satt inn i underetasjen.

Ventilasjonsaggregater i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen

Gravearbeid for å få på plass nedsenket sentral for boss-sug.

Graving i NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen

Klart for innredning i deler av plan 6.

NG5 klart for innredning
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen

Oktober/november 2021

Innvendig i "Øksehugget" er det nå revet ned til 4 etasje:

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen
 
Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen

Rammeverket for det opprinnelige glasstaket over plan 2 rives. Her kommer det nytt glasstak over den nye kantinen:

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen

Ny taktekking på plass på søndre del:

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen

Det pigges for øksehugget:

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen

Nye ventilasjonsrør føres frem i grunnen:

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen

Og her kommer den nye storsalen:

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen

September/oktober 2021

Bitrapp i NG5 rives.

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB
 
Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Gulv i plan 1 brytes opp.

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB
 

Glasstaket demonteres.

Byggearbeid på NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Juli / august 2021

Bilde av bygningsarbeid på tak
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Oversikt over tak på NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Rivningsarbeid fra innsiden av NG5
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Mai / juni 2021

Bilde fra rivningsarbeidet
Foto/ill.:
UiB

Krana over NG5
Foto/ill.:
UiB

Fra innsiden av tom NG5
Foto/ill.:
UiB

Rivningsarbeid fra innsiden av NG5
Foto/ill.:
UiB

Arbeid på taket av NG5
Foto/ill.:
UiB