Hjem
UiB Tjenesteutvikling
Nyhet

Vil redusere UiBs digitale fotavtrykk

Gruppen Kiss vant finalen i Tjenesteinnovasjonsprogrammet (TIP) med sin idé om UiBs klimaverktøykasse. Denne skal blant annet redusere UiBs digitale fotavtrykk.

Neste
Vinnergruppen med medaljer
Trine Steensæth Pedersen, Mona Emmerhoff, Hanne Svanholm Misje, Birthe Gjerdevik og Sigmund Grønlie Bolme fra gruppen Kiss vant i finalen.
Foto/ill.:
Frøy Katrine Myrhol/UiB
1/9
Personer viser frem ting i verktøykassen
Trine Steensæth Pedersen viste frem tiltakene i UiB klimaverktøykasse.
Foto/ill.:
Frøy Katrine Myrhol/UiB
2/9
Kvinne presenterer for en forsamling
Vi er UiB foreslo å bruke nøkkelpersoner for å fremme kompetanse om mangfold på UiB, her ved Ingeborg Revheim.
Foto/ill.:
Frøy Katrine Myrhol/UiB
3/9
Juryen klapper for en gruppe som skal presentere
Juryen besto av Håvard Haarstad, Tore Tungodden, Espen Rostrup og Mona Matre.
Foto/ill.:
Frøy Katrine Myrhol/UiB
4/9
Gruppe presenterer et forslag
En av gruppene foreslo å bruke mangfoldsambassadører på UiB.
Foto/ill.:
Frøy Katrine Myrhol/UiB
5/9
En gruppe presenterer et løsningsforslag
Foto/ill.:
Frøy Katrine Myrhol/UiB
6/9
juryleder klapper i hendene
Juryleder Tore Tungodden kåret vinneren av TIP 2022.
Foto/ill.:
Frøy Katrine Myrhol/UiB
7/9
En gruppe presenterer et løsningsforslag
Gruppen Kiss presenterte prosjektet sitt for juryen.
Foto/ill.:
Frøy Katrine Myrhol/UiB
8/9
Gruppen presenterer sitt forslag.
Gruppen Grønne kontorister foreslo en nettside for UiB-ansatte med klimaregnskap.
Foto/ill.:
Frøy Katrine Myrhol/UiB
9/9
Tilbake

Hovedinnhold

–Det er en veldig hyggelig anerkjennelse for arbeidet vi har lagt ned i disse ti ukene. Vi har hatt et godt samarbeid i gruppen, og bra progresjon i prosjektet. Du blir motivert av å jobbe med så flinke folk, sier Mona Størseth Emmerhoff fra KMD.  

På den siste samlingen til TIP presenterte alle gruppene prosjektene sine for juryen. KISS sin løsning er UiBs klimaverktøykasse. Dette er en felles ressursbank for ansatte, med informasjon og ideer til å være klimanøytrale i arbeidshverdagen. Ressursbanken har fire ulike kategorier, som heter «Min innsats», «Vår innsats», «Det nytter», og «Tanker og tips».

Da vi undersøkte behovene til brukerne, oppdaget vi at mange har lyst til å gjøre mer for miljøet i arbeidshverdagen

–Da vi undersøkte behovene til brukerne, oppdaget vi at mange har lyst til å gjøre mer for miljøet i arbeidshverdagen, men de visste ikke hvilke tiltak som har en effekt. UiB har mye overordnet informasjon, men ikke mye som er rettet direkte mot enkelte ansatte, forteller Sigmund Grønlie Bolme fra EIA.

Les også: Rekordstor interesse for årets TIP-kull

Digital ryddedag for ansatte

KISS fokuserte derfor særlig på kategorien «Vår innsats» for å redusere UiBs digitale fotavtrykk. Et av forslagene er en digital ryddedag, hvor ansatte for eksempel kan flytte filer over i Office365, og slette dokumenter og e-poster.

Det lagres og sendes så mange av de samme presentasjonene og dokumentene

–Effekten av digital forsøpling står enda ikke i klimaregnskapet til UiB, men det har mye å si. Det lagres og sendes så mange av de samme presentasjonene og dokumentene. En ryddedag kan bevisstgjøre ansatte til å vurdere om de virkelig trenger å sende et dokument som vedlegg, lagre et dokument i nettskyen fremfor på p-disk, og om du heller kan ta en samtale på Teams fremfor å sende en e-post, sier Trine Steensæth Pedersen på Universitetsdirektørens kontor.

De foreslår også å arrangere Klimadagen 2023 hvor ansatte kan lære om måter å jobbe mer miljøvennlig på, og bruke allerede eksisterende ressurser som miljøkontaktene på fakultetene, bærekraftspilotene og Grønn IT.

Høy kvalitet på prosjektene

Både klima og mangfold var casene for TIP i år. Blant de andre løsningsforslagene var en nettside som viser ansattes klimaregnskap, og nøkkelpersoner og ambassadører for å øke kompetanse om mangfold på UiB.

Juryen besto av assisterende universitetsdirektør Tore Tungodden, seniorrådgiver Mona Grindheim Matre på HR, professor Håvard Haarstad på Senter for klima og energiomstilling og leder for forskningsbasert innovasjon, Espen Rostrup, fra VIS. 

I år var det veldig høy kvalitet på alle prosjektene

–Dere har jobbet hardt i ti uker for å komme frem til kreative løsninger på utfordrende problemstillinger, som er imponerende. I år var det veldig høy kvalitet på alle prosjektene. De har elementer i seg som gir merverdi for UiB, og er mulig å ta videre i organisasjonen, sa Tungodden til gruppene.

Når det gjaldt KISS bet juryen seg merke i det helhetlige konseptet, og muligheten for å kunne jobbe både felles i avdelingene og individuelt. Tungodden trakk særlig frem forslaget om den digitale ryddedagen, som et konkret tiltak som UiB kan sette i verk.

Vinnergruppa håper at vi neste år kan få til både en digital ryddedag og Klimadagen 2023 på UiB.

–Det fine er jo at det ville vært et kollektivt initiativ som alle må gjøre innen en tidsramme. Jeg tror at det kunne blitt starten på at hele organisasjonen ville fått et større miljøfokus, sier Emmerhoff.