Hjem
Universitetsdirektørens kontor
Charter & Code

Resultater fra undersøkelse om forskeres arbeidsforhold

I februar 2018 deltok 734 vitenskapelig ansatte i spørreundersøkelsen «Bedre HR for forskere». Nå er resultatene publisert.

Hovedinnhold

Spørreundersøkelsen er en del av EU-sertifiseringsprogrammet Charter & Code, som skal sette en europeisk standard for forskeres arbeidsvilkår. Invitasjon ble sendt til alle forskere i vitenskapelige stillingskategorier ved UiB.

734 ansatte besvarte undersøkelsen. Det tilsvarer en svarprosent på 34.

Resultatene for fra spørreundersøkelsen er lagt ut på nettsiden for prosjektet: 

Bedre HR for forskere: Charter and Code - www.uib.no/charterandcode