Hjem
Universitetsdirektørens kontor
Charter & Code

Har kartlagt UiBs HR-praksis for forskere

UiB har kartlagt sin HR-praksis for forskere med sikte på status som «HR Excellence in Research». Arbeidsvilkår, rekruttering og karriere er noen av temaene som har vært diskutert i arbeidsgrupper.

Arbeidsgruppe i møte
Den tredje arbeidsgruppen i prosjektet var samlet 29. mai.
Foto/ill.:
Åshild Nylund

Hovedinnhold

29. mai ble den tredje workshopen om forskeres arbeidsvilkår gjennomført, som siste i rekken for å sammenligne UiBs praksis med de såkalte Charter and Code-prinsippene for forskere.

Spørreundersøkelsen i februar 2018 blant samtlige UiB-ansatte i vitenskapelige stillinger utgjorde en del av bakgrunnsmaterialet for workshopene.

Mer om spørreundersøkelsen og de tre workshopene finnes på nettsidene for prosjektet "Bedre HR for forskere: Charter and Code."

Materialet som er fremkommet skal brukes i UiBs avviksanalyse og handlingsplan for bedre HR for forskere. Materialet vil bli bearbeidet og fremlagt over sommeren for UiBs styringsgruppe for prosjektet.

Etter planen skal søknad om status som «HR Excellence in Research» sendes senhøstes 2018.