Hjem
Universitetsdirektørens kontor
Holbergprisen

Holbergdebatten 2022: 'Will Fear Keep Us Safe?'

Hvilken rolle spiller avskrekkingsmakt i de nåværende geopolitiske krisene, og hva er utsiktene til en ny global sikkerhetsorden? Se debatten i opptak her.

The 2022 Holberg Debate w/ John Mearsheimer and Carl Bildt: Ukraine, Russia, China and the West

Professor John J. Mearsheimer and og Carl Bildt vil diskutere global sikkerhet under Holbergdebatten 2022. Se debatten her fra klokken 17.

Hovedinnhold

Under Holbergdebatten 2022 vil vi diskutere hva slags global sikkerhetsorden som bør søkes, i lys av de politiske krisene verdenssamfunnet nå star overfor — først og fremst med hensyn til Russlands invasjon av Ukraina og det spente forholdet mellom Kina og Vesten. Diskusjonen vil inkludere følgende spørsmål:

  • Hva slags tiltak kan legge til rette for en varig løsning på krigen i Ukraina? Kan konflikten si oss noe nytt om rasjonalitet i internasjonal politikk. 
  • I hvilken grad vil imperialisme i ulike former definere det mellomstatlige forhold over de neste tiårene? 
  • Hvordan kan vi sikre stabilitet mellom stormakter og avskrekking mot militær aggresjon i en verden der konflikt eskalerer, forutsigbarhet svekkes og selve premisset om rasjonelle aktører trekkes i tvil. 
  • Hva slags militær, økonomisk og politisk maktutøvelse kan forhindre tragedier som krigen i Ukraina, militær konfrontasjon med Kina og risiko for konfliktspredning? 
  • Holder den tradisjonelle begrunnelsen for kjernefysisk avskrekking fremdeles vann? 

Deltagere: 

John J. Mearsheimer 

John J. Mearsheimer er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Chicago, hvor han har undervist siden 1982. Han har en PhD i statsvitenskap fra Cornell University (1981), og har publisert bredt om sikkerhetsspørsmål og internasjonal politikk. Bøkene hans har vunnet flere priser og blitt oversatt til en rekke språk. Mearsheimer har også skrevet artikler og kronikker for International Security, London Review of Books, Foreign Affairs, The Financial Times, and The New York Times. I 2020 vant han James Madison prisen, som deles ut av the American Political Science Association til amerikanske statsvitere som har utmerket seg gjennom sitt bidrag til disiplinen. 

Carl Bildt

Carl Bildt er medformann i European Council on Foreign Relations og spaltist for Washington Post og Project Syndicate. Han er seniorrådgiver for Wallenberg Foundations i Sverige, og han sitter i styret for RAND Corporation i USA. Bildt var statsminister i Sverige fra 1991 til 1994 og senere utenriksminister, fra 2006 til 2014. I mars 2021 ble han utnevnt som WHOs spesialutsending for Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-Accelerator). Bildt har hatt en rekke ulike stillinger i EU og FN, og han har blant annet vært EUs fredsmegler i det tidligere Jugoslavia, FN-utsending til Bosnia og FNs spesialutsending til Balkan.

Cecilie Hellestveit (moderator)

Cecilie Hellestveit er jurist og samfunnsviter, med juridisk doktorgrad innen internasjonal humanitærrett om reglene for kamphandlinger i borgerkrig. Hun har utgitt bøker og artikler om krigens folkerett, menneskerettighetet i væpnet konflikt, menneskerettigheter i islam og folkerettens regulering av ny teknologi, samt flere bøker om konflikteri Midtøsten. Hellestveit arbeider som konflikt- og folkerettsforsker ved Folkerettsinstituttet og er spesialrådgiver ved Norges institusjon for menneskerettigheter. 

 

Vi inviterer alle til å stille spørsmål til paneldeltagerne:

Still spørsmål her.