Hjem
Universitetsdirektørens kontor
Konferanse

Internasjonal konferanse: Krigen mot Ukraina

Universitetet i Bergen inviterer til internasjonal konferanse om krigen mot Ukraina ett år etter at Russland startet et fullskala militært angrep på landet.

Universitetsmuseet i Bergen lyst opp i blått og gult
24. februar 2023 er det ett år siden Russland gikk til angrep på nabolandet Ukraina. I den forbindelse arrangerer Universitetet i Bergen en nasjonal konferanse om krigen.
Foto/ill.:
Ole Friele, UiB

Hovedinnhold

Et år har gått siden Russland startet et fullskala militært angrep på Ukraina den 24. februar 2022. På ettårsdagen av invasjonen arrangerer Universitetet i Bergen en konferanse for å analysere og diskutere hvordan sikre rettferdighet for Ukraina. 

På scenen står blant andre: 

  • Norges statsminister Jonas Gahr Støre
  • Nestleder ved den ukrainske presidentens kontor, Dr. Ihor Zhovkva
  • Nobelprisvinner, diretør ved Senter for sivilrettigheter Oleksandra Romantsova
  • Professor ved Universitetet i Köln, Claus Kress
  • Professor ved University College London, Andrew Wilson
  • Oberstløytnant ved Forsvarets høyskole, Palle Ydstebø
  • Genrealsekretær i Helsingforskomiteen, Berit Lindeman 

Det er et stort internasjonalt behov for effektive rettsmekanismer. I lys av bruddene på folkeretten i Ukraina, har vi invitert forskere og representanter fra ulike organisasjoner for å diskutere mulig rettsforfølgelse av krigsforbrytelser og andre internasjonale forbrytelser.  Konferansen vil også tematisere Norges respons på krigen i Ukraina samt betydningen av utdanning, sivilsamfunnet og økonomisk samarbeid i krigstid. 

Programleder for dagen er Siri Lill Mannes