Hjem
Universitetsdirektørens kontor
The Holberg Prize

Holbergdebatten 2023: "Does Consciousness Extend Beyond Brains?"

Finnes det bevissthet utenfor hjernen, og hvordan kan subjektive erfaringer forklares, hvis de kun er et produkt av hjernens fysiske aktivitet?

Illustrasjonsbilde for Holbergdebatten 2023 med portrettbilder for innledere.
Holbergdebatten 2023 vil ta for seg spørsmålet om hvordan bevisstheten oppstår, og om den kun finnes i hjernen. Illustrasjon: Holbergprisen.
Foto/ill.:
Holbergprisen

Hovedinnhold

Årets Holbergdebatt finner sted i Universitetsaulaen i Bergen den 2. desember. Der vil Anil Seth,  Tanya Luhrmann og Rupert Sheldrake ta for seg et av vitenskapens og filosofiens store, uløste mysterier: bevissthet.  

Bevisstheten er en gåte som berører oss alle hele tiden, og diskusjoner om hva bevissthet er, har vært ført i tusener av år. I vår egen tid har spørsmålet på nytt blitt brennbart, idet det berører alt fra forholdet mellom vitenskap og religion til fenomener som genmodifisering, «smarte» medisiner og kunstig intelligens.

Panelet skal drøfte om det finnes bevissthet utenfor hjernen, og hvordan subjektive erfaringer kan forklares, hvis de kun er et produkt av hjernens fysiske aktivitet. Et overordnet spørsmål er om etablert vitenskap i noen grad er blitt dogmatisk: Trengs det «kjettere» for å stille spørsmål som lar oss komme nærmere svarene på våre store, uløste gåter, eller er de snarere en trussel mot et vitenskapelig verdenssyn?

Deltagere

Anil Seth

Anil Seth er en britisk nevroforsker og forfatter som har drevet frem forskning på hjernen og bevissthet i mer enn 20 år. Seth er professor i nevrovitenskap og direktør for Centre for Consciousness Science ved University of Sussex. Han er også Co-Director for Canadian Institute for Advanced Research Program on Brain, Mind and Consciousness, European Research Council Advanced Investigator, sjefredaktør for Neuroscience of Consciousness og anerkjent for å være blant de fremste 0,1 prosent av verdens forskere (Web of Science). Seths TED-foredrag fra 2017 har blitt sett mer enn 14 millioner ganger, og hans bok Being You (2017) ble valgt som årets bok av The Economist, The New Statesman, Bloomberg Business, The Guardian og The Financial Times. (Foto: Privat.)

Tanya Luhrmann

Tanya Marie Luhrmann er Albert Ray Lang Professor of Anthropology ved Stanford University, med en tilleggsstilling i psykologi. Luhrmanns arbeider fokuserer på randen av erfaringer: på stemmer, syner og en verden av det overnaturlige og av psykoser. Hun har drevet etnografisk forskning i Chicagos gater, med hjemløse og psykotiske kvinner, og hun har abeidet med personer som hører stemmer i Chennai, Accra and The  South Bay, Los Angeles. Hun har også gjort feltarbeid med evangelisk kristne som ønsker å høre Gud tale til dem, med zoroastriere som søker å skape en mer mystisk tro, og med personer som praktiserer magi. Luhrmann bruker en kombinasjon av etnografiske og eksperimentelle metoder for å forstå hvordan folk opplever sine tanker og forestiller seg sine sinn i ulike sosiale situasjoner, og hva som følger av dette. Kjernen av arbeidet er spørsmålet om hvordan fenomener føles virkelig for folk. I tillegg til den prisbelønte boken When God Talks Back (2012), inkluderer Luhrmanns forfatterskap bøkene Persuasions of the Witch’s Craft (1989), The Good Parsi (1996), Of Two Minds (2000), Our Most Troubling Madness (2016), and How God Becomes Real (2020). Hun arbeider nå med boken Voices. (Foto: Privat.)

Rupert Sheldrake

Rupert Sheldrake, ph.d., er biolog og forfatter av mer enn hundre faglige artikler og ni bøker, inkludert The Science Delusion (2012), utgitt som Science Set Free i USA. Han studerte naturvitenskap ved University of Cambridge and filosofihistorie ved Harvard University. Som fellow ved Clare College, Cambridge, var han Director of Studies in Cell Biology. Han har også vært research fellow ved the Royal Society. Sheldrake har vært tilknyttet University of Malaya og International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics i Hyderabad, India. Fra 2005 til 2010 var han direktør for Perrott-Warrick-prosjektet, for studier av uforklarte evner hos dyr og mennesker, finansiert av Trinity College, Cambridge. Sheldrake er i dag fellow ved Institute of Noetic Sciences, California, ved Schumacher College,  Dartington, og ved Temenos Acdemy i London. (Foto: Hanna-Katrina Jedrosz.)

David Malone (moderator)

David Hugh Malone er en prisbelønt skaper av vitenskapelige dokumentarfilmer. Gjennom en 30 år lang karriere har han laget filmer for BBC og britiske Channel 4, blant annet om temaer som bevissthet, selvet og sjelen, søken etter matematisk sikkerhet og forholdet mellom vitenskap og religion. Malones seneste filmer har handlet om muligheter og risikoer knyttet til kunstig intelligens og om opprinnelsen til covid-19. Han skriver nå en bok om hvordan liv og bevissthet har utviklet seg, med arbeidstittelen From Matter to Meaning. Malone diskuterer også presserende politiske, økonomiske og vitenskapelige spørsmål i sin faste podcast «Hyperland». (Foto: Privat.)