Hjem
Rektoratet
Digitalisering

Nasjonal konferanse: Digitalisering i høyere utdanning

Universitetet i Bergen og Norgesuniversitetet inviterer til nasjonal konferanse om digitalisering av utdanning i universitets- og høyskolesektoren 23.-24. november 2017 i Bergen. Konferansen innledes av kunnskapsministeren. Konferansen vil bli streamet, og opptaket blir liggende på disse nettsidene etter konferansen.

Hovedinnhold

Opptak fra dag 1

 


Opptak fra dag 2

 

 

 

 

Universitets- og høgskolesektoren har viktige oppgaver foran seg når det gjelder å utforme studieprogrammer for en digital tid. Meld. St. 16 forventer at institusjonene løfter den pedagogiske digitaliseringen til et strategisk nivå og iverksetter helhetlige tiltak for digitalisering av læringsprosessene. I 2017 ser vi mange innovative eksempler på digitalisering av læringsaktiviteter og vurderingsformer, og i september kom KDs digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren.

 

Universitetet i Bergen og Norgesuniversitetet inviterer i november til en nasjonal konferanse om digitalisering i universitets- og høyskolesektoren. Konferansen vil omfatte temaer knyttet til digitalisering av undervisning, vurdering og formidling, nasjonale føringer og rammeverk, institusjonelle støttestrukturer, digitale verktøy som støtte for studentaktive læringsformer og digital kompetanse og arbeidslivsrelevans i studieprogrammene. Konferansen er rettet mot ledere og beslutningstakere i faglig og administrativ linje på både institusjons-, fakultet- og instituttnivå.

Universitetet i Bergen er vertskap og inviterer i forbindelse med konferansen også til omvisning i Media City Bergen – en kunnskapsklynge med et internasjonalt ledende miljø for innovasjon og kunnskapsutvikling innenfor mediefeltet. UiB etablerer seg i klyngen, både med nye journalistutdanninger og med en læringslab der UiB sammen med klyngepartnerne har en rekke innovative samarbeidsprosjekter knyttet til utvikling av digital undervisning og formidling. Media City Bergen åpner høsten 2017.

Velkommen til Bergen i november!

Program 23. november

Konferansier: Stipendiat Trygve Svensson, UiB

09.00-10.00Registrering og kaffe
10.00-10.10Velkommen, ved rektor Dag Rune Olsen, UiB
10.10-10.40

Digitaliseringssatsingen i høyere utdanning. Hvorfor er den viktig, og hvilke forventninger har Kunnskapsdepartementet til sektoren? Hvilken påvirkning vil omorganiseringen av de nasjonale forvaltningsorganene ha på digitaliseringsarbeidet i høyere utdanning?

Ved kunnskapsminister Henrik Asheim

10.40-11.45

Departementet lanserte i september Digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren. Hvordan vil institusjonene møte forventningene som utrykkes her? Hvilke visjoner og strategier har institusjonene for digitaliseringen av sin utdanning?

Ved rektor Curt Rice og direktør Asbjørn Seim, HiOA, og rektor Dag Rune Olsen og IT-direktør Tore Burheim, UiB

11.45-12.45Lunsj
12.45-13.45

Hvordan organiserer lærestedene digitaliseringsarbeidet som ledd i kvalitetsutviklingen av sine studieprogrammer? Hvilke støttefunksjoner skal bidra til digitaliseringen i læringsaktiviteter, undervisning og vurdering, og sikre den utdanningsfaglige kompetansen som skal til?

Innlegg:

HSN,  ved viserektor for utdanning og studiekvalitet Halvor Austenå og seksjonssjef Hjørdis Hjukse

NTNU,  ved prorektor for utdanning Anne Borg

UiT - Norges arktiske universitet, ved prorektor for utdanning Wenche Jakobsen

13.45-14.45Diskusjon ved bordene
14.45-15.15Pause
15.15-16.00

Paneldebatt: Digitalisering i høyere utdanning

Nasjonale utfordringer: Nasjonale eller institusjonelle løsninger?

Paneldeltakere:

Avdelingsdirektør Arne Lunde (KD)
Administrerende direktør Roar Olsen (Uninett)
Prorektor for utdanning Anne Borg (NTNU)
Viserektor for utdanning Oddrun Samdal (UiB)
Direktør for digitalisering og infrastruktur Asbjørn Seim (HiOA)

Paneldebatten ledes av stipendiat Trygve Svensson

 

16.00-18.00Pause
18.00-19.30Samling med omvisning i medieklyngen i Bergen, Media City Bergen
19.30Middag i Media City Bergen

Program 24. november

Konferansier: Stipendiat Trygve Svensson, UiB

08.30-09.00Kaffe
09.00-09.25

Kan digitalisering hjelpe oss med å nå målene om mer læring gjennom økt studentaktivitet?
"Hva er aktiv læring, og hvorfor virker den?"

Ved førstebibliotekar og psykolog Torstein Låg, UiT Norges arktiske universitet

09.25-09.50

Hva er læringsanalyse og hvordan kan dette fagfeltet utnyttes i tilrettelegging for aktiv læring?

Ved forsker Cecilie Hansen fra Uni Research Health og  Centre for the Science of Learning & Technology (SLATE)

10.00-11.30

Parallellsesjoner 

Spor 1: Aktiv læring i SFUene, hvordan kan digitalisering være en viktig faktor?

Moderator: Masterstudent Roymond Olsen, Institutt for biologi, UiB

 • Dyp digital kompetanse - hvordan sikrer vi at studentene blir kompetente i et internasjonalt, digitalt arbeidsmarked? Ved professor og senterleder Anders Malthe-Sørenssen, fra CCSE - Centre for Computing in Science Education
 • Forskning på bruk av digitale læringsmoduler i Canvas og videoessays som innlevering,
  ved førsteamanuensis og områdeleder Torunn Aanesland Strømme, fra ProTed - Centre for Professional Learning in Teacher Education
 • Active learning creating video tutorials,
  Ved postdoktor Anne-Laure Simonelli, fra  bioCEED - Centre of Excellence in Biology Education

Etter innleggene blir det diskusjon mellom innledere og deltakere.
 

 

Spor 2: Tilrettelegging for aktiv læring

Moderator: Viserektor for utdanning ved UiB, Oddrun Samdal

 • Studentaktiv læring i innovative læringsarealer 
  Ved stipendiat og universitetslektor Gabrielle Hansen, faglig ansvarlig TettPÅ, NTNU toppundervisning
 • Rethinking learning through teaching and assessment
  Ved førsteamanuensis Robert Gray, leder for Norgesuniversitets-prosjektet "Teaching and Learning in the Digital Age", UiB
 • BI blender 13 bachelorprogrammer
  Gjennom fleksible og varierte læringsformer har BI som mål å utvikle dypere læring for studentene.
  Dean Kjell Jørgensen presenterer utviklingsprosjektet.
11.30-12.30Lunsj
12.30- 13.10

Digital kompetanse

Hva er digital kompetanse?
Ved seniorrådgiver Marijana Kelentric, Senter for IKT i utdanningen

Digital kompetanse i høyere utdanning - noen betraktninger fra forskning og praksis,
Ved professor Rune J. Krumsvik, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Bergen

13.10-13.50Diskusjon ved bordene
13.50

Oppsummering og avslutning

Ved viserektor for utdanning ved UiB Oddrun Samdal

14.00Slutt

Påmelding

Påmeldingen er nå avsluttet, konferansen er fulltegnet.

Pris for konferanse: 3350,-

Pris for middag torsdag 23. november: 650,-

 

Praktisk informasjon

Konferansen arrangeres i Universitetsaulaen i Bergen

I tillegg vil det bli samling og omvisning i de nye lokalene til medieklyngen i Bergen,  Media City Bergen