Hjem

UNESCO Chair: Bærekraftig arv og miljøforvaltning

Hovedinnhold

Portrait of Inger Måren standing besides the UNESCO nameplate

Universitetet i Bergen er tildelt en UNESCO Chair for Bærekraftig Arv og Miljøforvaltning – Natur og Kultur (Sustainable Heritage and Environmental Management – Nature and Culture).

Etter flere år med planlegging ble UiB tildelt et UNESCO-professorat. Søknaden til UNESCO-kommisjonen var basert på erfaringer fra flere tverrfaglige prosjekt i regi av UiB og samarbeidspartnere i Nordhordland-regionen, og det forberedende arbeidet til det første biosfæreområdet i Norge – Nordhordland Biosfæreområde.

Søknaden var inspirert fra Laval Universitetet i Quebec, Canada, som hadde hatt en UNESCO Chair i flere år. Rammeverket for chairen ble presentert på en internasjonal UNESCO-konferanse i Bergen i 2014. Norges første UNESCO Chair, for «Education on Sustainable Lifestyles», ble tildelt Victoria Thoresen ved Høgskolen i Innlandet i 2014.

For mer informasjon, se på våre engelske sider.

UNESCO-chairen holdes av dr. Inger Måren ved Institutt for Biovitenskap. Hennes forskning fokuserer på dynamikken i koblede menneskelige og naturlige systemer, og inkluderer temaene agroøkologi, bærekraftig arealbruk, matsystemer og matsikkerhet, sosial-økologisk resiliens, agrobiodiversitet, og bærekraftig forvaltning av naturkapital.

Hun samarbeider med kolleger innen samfunnsvitenskap og naturvitenskap for å belyse sammenhenger mellom menneskeskapte aktiviteter og miljøet, i Europa, Asia, Nord-Amerika og Afrika. Hun underviser på en rekke bærekraftsrelaterte kurs som MNF110, MNF115, SDG214 og SDG215. Hun er også medlem av Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM).

En verden i forandring: Agenda 2030 for bærekraftig utvikling

UNESCO-chairen fokuserer på bærekraftig utvikling og forvaltning av landskapets økologiske, sosiale og historiske verdier i et overordnet perspektiv hvor samfunn, arealbruk, klima og miljø er viktige parametere. Dette arbeidet er tett knyttet opp mot FNs Agenda 2030 (2015).

Tverrfaglige nettverk

Ved å ha en UNESCO Chair blir UiB med i det store UNESCO chair-nettverket bestående av over 700 institusjoner i 116 land, og del av UNESCOs internasjonale nettverk UNITWIN, som inkluderer nær 800 chairs på universiteter over hele verden, fordelt på en rekke emner. UiBs Chair ligger under UNESCOs naturvitenskaplige avdeling.

Fokus på biosfæreområder - UNESCOs «Man and Biosphere»-program

UNESCOs biosfæreprogram «Man and Biosphere» er sentralt i arbeidet til UiBs UNESCO chair. Et biosfæreområde kan ses på som et modellområde for bærekraftig utvikling. MAB-programmets oppgave er å hjelpe medlemsstatene til å oppnå målene for bærekraftig utvikling (Agenda 2030) ved aktivt å bruke biosfæreområder som «Science for Sustainability Support Sites».