Hjem
UNESCO Chair: Bærekraftig arv og miljøforvaltning
Nyhet

Æresdoktorat for Anne Larigauderie

«Når man gir naturen en sjanse kan en vanskelig situasjon raskt snus. Men for å kunne gjøre det, må beslutningstakere ha kunnskapen de trenger for å gjøre de riktige tiltakene.»

Anne Larigauderie mottar æresdoktorat fra universitetsdirektør Tore Tungodden og rektor Margareth Hagen
Anne Larigauderie mottar æresdoktorat fra universitetsdirektør Tore Tungodden og rektor Margareth Hagen.
Foto/ill.:
Inger Måren

Hovedinnhold

Dr. Larigauderie ble tildelt æresdoktorat ved UiB 24. mai 2024 for sin sentrale rolle og fremragende bidrag i utviklingen av Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), også kjent som Naturpanelet på norsk. Det har en lignende rolle overfor naturen som Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Klimapanelet, har overfor klimaendringer.

IPBES ble etablert i 2012 for å styrke det vitenskapspolitiske grensesnittet for biologisk mangfold og økosystemtjenester, for bevaring og bærekraftig bruk av biologisk mangfold, langsiktig velferd og bærekraftig utvikling. Larigauderie har ledet organisasjonen siden 2014. IPBES er nå anerkjent som den ledende globale autoriteten på kunnskaps- og vitenskapsstatus om biologisk mangfold, økosystemtjenester og naturens bidrag til mennesker; og IPBES spiller en avgjørende viktig rolle i å informere beslutningstakere, og legge til rette for bedre vitenskapsinformert politikk på tvers av nivåer, sektorer og kunnskapssystemer rundt om i verden.

IPBES og IPCC har de siste årene samarbeidet tett, og tydelig kommunisert hvordan klimakrisen og naturkrisen henger sammen og må løses i fellesskap. IPBES har vært vesentlig for å synliggjøre forståelsen av at naturen er grunnlaget for et godt samfunn.

Samarbeid og kunnskapsdeling på tvers av landegrenser og kulturer

Som administrerende sekretær for IPBES mener Larigauderie at det er viktig å legge til rette for samarbeid og kunnskapsdeling på tvers av fagfelt, landegrenser og kulturer. IPBES sitt arbeid er viktig for politiske prosesser og beslutningstakere verden over, og bidrar til en informert offentlig debatt. IPBES Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services fra 2019, er et eksempel på dette; «En konklusjon som fikk mye oppmerksomhet fra denne rapporten er at rundt én million dyre- og plantearter nå er truet av utryddelse. Dette traff en nerve verden over, da det sier noe om omfanget av problemet – og konsekvensene det kan få dersom vi ikke endrer kurs», sier Larigauderie.

Et annet eksempel på IPBES’ innflytelse på store internasjonale prosesser fant sted i desember 2022, da 196 nasjoner signerte Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KM-GBF), bedre kjent som Naturavtalen. Avtalen – som er tungt basert på vitenskapen og rammeverket gitt av IPBES – anerkjenner og inkorporerer samfunnsendringer som en nødvendig forutsetning for å løse globale miljøutfordringer. Siden den nødvendige kunnskapen allerede er fastslått, handlet diskusjonene på toppmøtet ikke om fakta, men heller om politiske løsninger og kompromisser for å kunne bli enige om et rammeverk.

Biologisk mangfold er viktig

Larigauderie er glad for å se at biologisk mangfold har fått økt oppmerksomhet gjennom årene; «Mitt inntrykk er at vi går i riktig retning. For ti år siden var det ikke mye bevissthet rundt biologisk mangfold. Klimaendringene hadde kommet på radaren, men biologisk mangfold var fortsatt langt nede på agendaen. I dag tror jeg at det er større bevissthet rundt temaet, og jeg tror også at arbeidet til IPBES har spilt en rolle her», sier hun, og legger til: «Men det er fortsatt en lang vei å gå, spesielt når det gjelder å balansere en bærekraftig tilnærming til biologisk mangfold og diverse økonomiske interesser. En annen stor utfordring er å bli enige om de viktigste spørsmålene og prioriteringene globalt, siden situasjonen er svært forskjellig i ulike deler av verden.»

Gi naturen en sjanse

Larigauderie er drevet av sin lidenskap for naturen, og jobber for å synliggjøre hvor avhengige vi er av biologisk mangfold. Hun tar til orde for den avgjørende rollen vitenskapen har i å løse utfordringene vi står overfor: «Det er også viktig for meg å ikke ta motet fra folk i diskusjoner om biologisk mangfold. Det som er bra med biologisk mangfold er at når man gir naturen en sjanse, kan en vanskelig situasjon fort snus», sier hun. «Men for å kunne gjøre det, må beslutningstakere ha kunnskapen de trenger for å gjøre de riktige tiltakene. I vårt arbeid med å fremme denne kunnskapen setter vi stor pris på støtten vi får fra mennesker over hele verden».

Æresdoktorforelesning med mer!

Dr. Anne Larigauderie holdt en æresdoktor-forelesning med tittelen IPBES: A Decade at the Crossroads of Biodiversity Science for Better Policy and Action. I dette foredraget reflekterte Dr. Larigauderie over utviklingen av IPBES, og fokuserte på dets voksende rolle i det globale vitenskapspolitiske landskapet. Hun diskuterte også virkningene som IPBES har hatt på vitenskap og forskere, på internasjonal politikk, og i å levere handlinger for naturen og naturgoder. Biologisk mangfold og naturgoder underbygger nesten alle aspekter av menneskers liv og levebrød. De hjelper til med å produsere mat, gi rent vann, regulere klimaet og kontrollere sykdom. Likevel blir de utarmet og degradert raskere nå enn noensinne tidligere i menneskets historie.
Se opptaket av Larigauderies æresdoktor-forelesning her.

Naturens tilstand i Norge

Anne Larigauderie har fått en del mediaoppmerksomhet under sitt besøk i Norge, og har uttalt seg om både om norsk gruvedrift på havbunnen, og om utbygging i norske byer. Hva hun mener om hver av disse sakene kan man lese mer om i NRKs artikkel FNs natursjef om gruveplanar på havbotnen: – Bør unngå det og TV2s artikkel Verdens natursjef i Norge: – Nei, det er ikke bra!. FN-toppen har også uttalt seg til BT om at barn bør tilbringe mer tid i naturen, slik at de får en sterkere tilknytning til den - les saken her.
 


Les mer om alle UiBs nye æresdoktorer her.