Hjem
Aktuelt
Nyhet

Ni nye æresdoktorer ved UiB

Kirsten Shepherd-Barr, Camille Norment, Mads Bryde Andersen, Christopher Aiden-Lee Jackson, Alberto Ascherio, Trond Petersen, Lynn Meskell, Jeanne C. Watson og Anne Larigauderie mottok den prestisjetunge utmerkelsen som æresdoktor ved Universitetet i Bergen 24. mai.

Neste
Bilde av æresdoktorer ved  UiB sammen med rektor Margareth Hagen
NI NYE ÆRESDOKTORER: Margareth Hagen, rektor ved UiB sammen med de nye æresdoktorene ved UiB. Fra venstre foran: Kirsten Shepherd-Barr, Anne Larigauderie, Margareth Hagen, Lynn Meskell, Alberto Ascherio. Fra venstre bak: Christopher Aiden-Lee Jackson, Mads Bryde Andersen, Trond Petersen, Jeanne C. Watson og Camille Norment.
Foto/ill.:
Thor Brødreskift
1/4
Æresdoktorpromosjon med rektor, dekaner og æresdoktorer i universitetsaulaen
ÆRESDOKTORPROMOSJON: Ni nye æresdoktorer ble kreert i Universitetsaulaen i Bergen 24. mai.
Foto/ill.:
Thor Brødreskift
2/4
Bilde fra æresdoktorseremoni med Margareth Hagen, Tore Tungodden og nyutnevnt æresdoktor  e Andersen, Christopher Aiden-Lee Jackson, Alberto Ascherio, Trond Petersen, Lynn Meskell, Jeanne C. Watson og Anne Larigauderie.
ÆRESDOKTORSEREMONI: Ni nye æresdoktorer ble kreert under en seremoni i Universitetsaulaen i Bergen 24. mai. Her mottar dr. Anne Larigauderie sin æresdoktor utmerkelse.
Foto/ill.:
Thor Brødreskift
3/4
Æresdoktor Mads Bryde Andersen holder tale ved æresdoktor seremonien 24. mai 2024.
HILSNINGSTALE: Professor Mads Bryde Andersen holdt hilsningstale på vegne av æresdoktorene under seremonien i Universitetsaulaen.
Foto/ill.:
Thor Brødreskift
4/4
Tilbake

Hovedinnhold

– I sum representerer kandidatene et sterkt faglig og akademisk mangfold som er representativt for bredden ved universitetet vårt, sier Margareth Hagen, rektor ved Universitetet i Bergen. 

Æresdoktorene  er utnevnt av universitetsstyret på bakgrunn forslag fra fakultetene i samråd med rektor. Kandidatene har på hver sin måte utført en betydningsfull vitenskapelig og kunstnerisk innsats for vitenskapen og kunsten. Æresdoktorgrader er den høyeste æren som universitetet kan gi en person som ikke er ansatt ved UiB.  

De nye æresdoktorene ble kreert under en seremoni i Universitetsaulaen 24. mai.  Se flere bilder fra seremonien her.  

Dette er de nye æresdoktorene ved UiB: 

Anne Larigauderie er Executive Secretary for Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), FNs naturpanel. Larigauderie har forsket på hvordan klimaendringer vil påvirke plantefysiologi og økologi.  Tidligere var hun Head of Science in Society ved International Council for Science (ICSU) og administrerende direktør for DIVERSITAS, et internasjonalt vitenskapelig program under beskyttelse av ICSU og UNESCO. Programmet ble internasjonalt ledende i å styrke vitenskapspolitisk samarbeid for biodiversitet og økosystemtjenester. Larigauderie er foreslått av universitetsledelsen.  

Professor Kirsten Shepherd-Barr for sitt arbeid med moderne teater og dramatikk, herunder Henrik Ibsen. Hun var blant de første til å utvikle feltet teater og vitenskap. Shepherd-Barr er grunnleggeren av den digitale leseappen LitHits, som har som mål å bryte ned barrierer for lesing og oppmuntre til engasjement med litteratur. Shepherd-Barr er foreslått av Det humanistiske fakultet 

Camille Norment for sitt arbeid som multimedia-kunstner og forsker. Hun har en unik faglig bredde og profil. Hun uttrykker seg gjennom både installasjoner, performance, video, musikk og lyd. Det vises f.eks.til hennes verk Rapture (Veneziabiennalen 2015), Festspillutstillingen i 2023 (Bergen Kunsthall) og de mange fremføringene med hennes ensemble Camille Norment Trio. I 2023 er hun vinner av Nam June Paik Award 2023, Kunststiftung NRW.  Norment er foreslått av Fakultetet for kunst, musikk og design.  

Professor Mads Bryde Andersen for sitt omfattende forfatterskap, særlig i kontraktsrett. Han har gjennom sitt forfatterskap arrangør av tallrike seminarer gitt tunge bidrag til å understreke viktigheten av at de nordiske språk knytter sammen rettsordningene i våre land. Byrde Andersen har bidratt som medlem av en rekke bedømmelseskomiteer, som foredragsholder og som inspirator for yngre forskere ved Det juridiske fakultet UiB. Andersen er foreslått av Det juridiske fakultet.  

Professor Christopher Aiden-Lee Jackson for sin forskning som hatt stor betydning for forståelse av jordskjelv, vulkanisme og kartlegging og utvinning av naturressurser. Han er også en tydelig og synlig forkjemper for likestilling, mangfold og inkludering i akademia. Jackson er en aktiv vitenskapelig formidler. Jackson har en sterk tilknytning til UiB og har samarbeidet med våre geovitenskapelige forskningsmiljøer i en årrekke. Jackson er foreslått av Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. 

Professor Alberto Ascherio for sitt banebrytende bidrag til forståelsen av etiologien til nevrologiske sykdommer. Hans hovedbidrag er knyttet til kausale årsaksfaktorer for multippel sklerose (MS). Dr. Ascherio er også en dyktig underviser og har bidratt til undervisningen ved Harvard i nesten 30 år. Dr. Ascherio har de siste 20 årene vært en svært aktiv partner og støttespiller for det nevroepidemiologisk miljøet ved UiB. Han har støttet økt forskningssamarbeid mellom UiB og Harvard. Alberto Ascherio er foreslått av Det medisinske fakultet. 

Professor Trond Petersen for sitt sentrale bidrag til forskning på sosial ulikhet og diskriminering i arbeidsliv og organisasjoner. Petersen har bidratt til utvikling av statistiske analysemetoder. Hans vitenskapelige arbeider har hatt stor innflytelse på offentlig ordskifte og politikkutforming. Han har bidratt til internasjonaliseringen av norsk akademia på 2000-tallet. Petersen spilte også en sentral rolle i utviklingen av The Peder Sather Centre for Advanced Study og det såkalte «Norway house» ved UC Berkeley, som har gitt studenter og ansatte ved norske universiteter muligheter for utenlandsopphold ved et av verdens fremste forskningsuniversiteter. Petersen er foreslått av Det samfunnsvitenskapelige fakultet 

Professor Lynn Meskell for sin betydelige tverrfaglige profil knyttet til forskning og undervisning med vitenskapelige arbeider som har omfattet forskningsetikk, global kulturarv, materialitet, feministisk og post-kolonial teori. Dette er forhold som også er relevant for Universitetsmuseet og Universitetet i Bergen. Lynn Meskell er en forsker som er relevant i dagens aktuelle problemstillinger knyttet til forvaltning av natur- og kulturarv, urbefolkning og menneskerettigheter, og vil være en relevant forsker for mange miljøer på flere fakulteter ved Universitetet i Bergen. Meskell er foreslått av Universitetsmuseet i Bergen.  

Profesor Jeanne C. Watson for sin forskning innen psykoterapi og for sitt pionerarbeid i utviklingen av emosjonsfokusert terapi. Watson har bidratt sterkt til å rette søkelys på betydningen av empati i psykoterapi, og gjort flere sentrale studier av utfall og endringsprosesser i ulike former for psykoterapi. Watson er involvert i forskningssamarbeid med flere vitenskapelig ansatte ved Institutt for klinisk psykologi og GAMUT – Griegakademiets Senter for musikkterapiforskning ved Fakultet for Kunst, Musikk og Design. Watson er foreslått av Det psykologiske fakultet.