Hjem
Det psykologiske fakultet
News

Jeanne C. Watson er utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Bergen

Professor Jeanne C. Watson, Toronto Universitet, er en internasjonalt ledende forsker på emosjonsfokusert terapi og endringsprosesser i psykoterapi.

Æresdoktor Jeanne C. Watson
–Min tilnærming er erfaringsbasert og emosjonsfokusert terapi, sier professor Jeanne C. Watson. Hun er utnevnt til æresdoktor ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen, 2024.
Foto/ill.:
The University of Toronto

Hovedinnhold

– Et av de viktigste prinsippene for en vellykket psykologisk konsultasjon er å bygge et sterkt terapeutisk forhold basert på empati og optimal respons for å støtte endring og transformasjon i terapi, sier Watson.

Professor Watson er utnevnt til æresdoktor ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Hun er internasjonalt anerkjent for sitt arbeid innen humanistisk-erfaringsmessig psykoterapi, hvor hun har vært en pioner som har bidratt til utviklingen av emosjonsfokusert terapi (EFT). Hun er spesielt kjent som en verdensledende ekspert på betydningen av empati i psykoterapi.

– Det er en stor ære å bli utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Bergen. Samarbeidet mitt med kolleger ved Universitetet har vært så fruktbart. Dette er en fantastisk anerkjennelse for all vår innsats for å knytte sammen og bygge internasjonale partnerskap.

Tilgang til følelser

Professor Watson har ledet en banebrytende studie som sammenligner emosjonsfokusert terapi og kognitiv atferdsterapi i behandling av depresjon, og hun har vært med på å identifisere hvilke prosesser som bidrar til endring i psykoterapi.

Watsons forskning har også bidratt til ny kunnskap om den terapeutiske relasjonen, arbeidsalliansen mellom terapeut og pasient, og terapeutens empati. Hun har fokusert på emosjonelle endringsprosesser, samt behandling av depresjon og generalisert angstlidelse.

Det er mange måter å behandle depresjon på, og noen tilnærminger passer bedre for noen pasienter enn andre.

– Min tilnærming er erfaringsbasert og følelsesfokusert terapi. Hovedmålet med denne tilnærmingen er å støtte og forbedre pasienters tilgang til og bearbeiding av deres følelser, slik at de kan utvikle nye måter å forholde seg til seg selv og andre på.

Støtte for psykologisk og følelsesmessig velvære

I en tid hvor splittelse og polarisering preger mange land, og hvor spesielt flere unge mennesker søker hjelp for psykiske problemer og lidelser, er Watsons forskning på empati og psykologiske endringsprosesser mer relevant enn noen gang.

– Jeg ser på psykoterapi og rådgivning som avgjørende for å fremme, opprettholde og støtte det psykologiske og følelsesmessige velværet til mennesker generelt. Spesielt vil dette gjelde for de som har opplevd eller opplever utfordrende livshendelser som belaster deres psykologiske og følelsesmessige ressurser for å tilpasse seg og trives.

Fruktbare partnerskap i Bergen

– Jeg føler meg heldig som har hatt så mange muligheter til å samarbeide med kolleger ved Universitetet i Bergen!

Professor Watson har jobbet på flere måter med samarbeidspartnere her. Hun har gjennomført forskning og workshops om empati i klinisk praksis, fungert som sensor, og har veiledet i forskningsprosjekter. I tillegg har hun samarbeidet med kolleger her om å skrive bokkapitler og artikler. Watson har også fungert som veileder for stipendiater ved Det psykologiske fakultet.

– Universitetet i Bergen har støttet og skapt et av de sterkeste akademiske sentrene for følelsesfokusert terapi i Europa. Mine kolleger ved universitetet er aktivt involvert i undervisning, forskning og med å fremme følelsesfokusert terapi i Norge.