Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Nyhet

Ny æresdoktor ved UiB blir hyllet for sin innsats for internasjonalt samarbeid

– Vi er veldig glade for å kunne utnevne Trond Petersen som æresdoktor ved Universitetet i Bergen, sier dekan Jan Erik Askildsen.

Mann med briller i blå klær
Gjennom utvekslingsavtalene Petersen har fått fremforhandlet med UC Berkeley har et stort antall norske studenter fått mulighet til å studere ett eller flere semester ved Berkeley
Foto/ill.:
Genevieve Shiffrar

Hovedinnhold

– Trond Petersen har fra sin base i USA gjort en enorm innsats for internasjonalisering av norsk akademia på 2000-tallet.

Det sier UiB-professor og leder for Sosiologisk institutt, Kristoffer Vogt, som er en av dem som sto bak nominasjonen av Petersen til æresdoktor

Har mottatt en rekke priser

Trond Petersen har over flere tiår vært en sentral bidragsyter til forskning om sosial ulikhet og diskriminering i arbeidsliv og organisasjoner – særlig knyttet til familie og kjønn. Petersen dro til USA for å ta doktorgrad i sosiologi ved University of Wisconsin i 1982, etter å ha tatt sin grunnutdanning ved Universitetet i Oslo. 

Han har siden da undervist på blant annet Harvard University, Universitetet i Oslo og har hatt sin hovedstilling ved University of California, Berkeley, hvor han i dag er professor og inntil nylig var instituttleder for UC Berkeley Sociology. 

Trond Petersen har mottatt en rekke priser for sine forelesninger i USA og han har hatt en omfattende forskningsproduksjon, med flere artikler publisert i de høyest rangerte tidsskriftene i verden innenfor sosiologien. 

Sammen med Geir Høgsnes ved UiO var han først ute med analyser, som med data på populasjonsnivå, studerte sammenhenger mellom lønnsulikhet, kjønn, stillingsnivå og stillingskategori i USA og Norge. De var tidlig ute med å vise det som etter hvert har blitt mer allment kjent; at lønnsforskjeller i Norge hovedsak skyldes at menn og kvinner inntar (evt. får tilgang på) ulike posisjoner i arbeidsmarkedet. 

– Har hatt enormst stor betydning

– Professor Trond Petersen har hatt enormt stor betydning for å utvikle forskningssamarbeid og studentutveksling mellom norske universiteter og University of Berkeley. Dette er også noe en rekke kolleger og studenter ved UiB og et samfunnsvitenskapelige fakultet har nytt godt av, sier dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Jan Erik Askildsen. 

Han forteller at gjennom etableringen av Peder Sather Centre for Advanced Study har Trond Petersen vært en viktig aktør for å sikre finansering av forskningsprosjekter mellom norske og amerikanske kolleger, som igjen har skapt grunnlag for langsiktige samarbeidskonstellasjoner. For sitt fremragende arbeid til gavn for vitenskapen, og for norsk akademia i særdeleshet, ble Petersen i 2014 slått til ridder av første klasse av Den kongelige norske Fortjenstordenen.

– I tillegg har Trond bidratt til å tilrettelegge for at mange forskere ved vårt fakultet har kunne tilbringe både kortere og lengre forskningsopphold ved Berkeley, som har hatt stor betydning også for å kunne bli integrert i fagmiljøene ved Berkeley under oppholdene. Vi er veldig glade for å kunne utnevne Trond Petersen som æresdoktor ved Universitetet i Bergen, både på et faglig grunnlag, og for å har bidratt til å skape en ramme for samarbeid mellom våre to institusjoner, sier Jan Erik Askildsen. 

Fremforhandlet viktige utvekslingsavtaler

– Trond Petersens vitenskapelige arbeider har hatt stor innflytelse på offentlig ordskifte og politikkutforming, på et politisert forskningsområde hvor et presist kunnskapsgrunnlag er en forutsetning for å utforme treffsikre politiske løsninger med bred oppslutning, sier Kristoffer Vogt.

Gjennom utvekslingsavtalene Petersen har fått fremforhandlet med UC Berkeley har et stort antall norske studenter fått mulighet til å studere ett eller flere semester ved Berkeley. En felles utvekslingsavtale mellom UC Berkeley og seks norske universiteter fra 2007 ga langt flere norske studenter anledning til å ta kurs ved UC Berkeley til sterkt reduserte skolepengesatser, i kontrast til de avgrensede utvekslingsprogrammene som hadde eksitert før den tid. 

– Dette er det største utvekslingsprogrammet mellom Norge og noe utenlandsk universitet, og det har vært skikkelig vellykket. Bare fra UiB har nærmere 200 studenter tatt del i dette programmet det siste tiåret, sier Vogt.