Hjem
Aktuelt
Nyhet

UiB utnevner nye æresdoktorer

Kirsten Shepherd-Barr, Camille Norment, Mads Bryde Andersen, Christopher Aiden-Lee Jackson, Alberto Ascherio, Trond Petersen, Lynn Meskell, Jeanne C. Watson og Anne Larigauderie mottar den prestisjetunge utmerkelsen som æresdoktor ved Universitetet i Bergen.

Bildecollage av æresdoktorer utnevnt i 2024
UTNEVNER ÆRESDOKTORER: Universitetet i Bergen utnevner ni nye æresdoktorer. Kandidatene vil motta den prestisjetunge utmerkelsen under en seremoni i Universitetsaulaen 24. mai.
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

– Det er en glede å få gratulere dem med utnevnelsen.  I sum representerer kandidatene et sterkt faglig og akademisk mangfold som er representativt for bredden ved universitetet vårt, sier Margareth Hagen, rektor ved Universitetet i Bergen. 

Æresdoktorene er utnevnt av universitetsstyret på bakgrunn forslag fra fakultetene i samråd med rektor. Kandidatene som er utnevnt har på hver sin måte utført en betydningsfull vitenskapelig og kunstnerisk innsats for vitenskapen og kunsten. Æresdoktorgrader er den høyeste æren som universitetet kan gi en person som ikke er ansatt ved UiB.  

De nyutnevnte kandidatene vil bli kreert til æresdoktorer under en seremoni i Universitetsaulaen 24. mai.   

Dette er de nye æresdoktorene ved UiB: 

Anne Larigauderie er Executive Secretary for Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), FNs naturpanel. Larigauderie har forsket på hvordan klimaendringer vil påvirke plantefysiologi og økologi.  Tidligere var hun Head of Science in Society ved International Council for Science (ICSU) og administrerende direktør for DIVERSITAS, et internasjonalt vitenskapelig program under beskyttelse av ICSU og UNESCO. Programmet ble internasjonalt ledende i å styrke vitenskapspolitisk samarbeid for biodiversitet og økosystemtjenester. Larigauderie er foreslått av universitetsledelsen.  

Professor Kirsten Shepherd-Barr for sitt arbeid med moderne teater og dramatikk, herunder Henrik Ibsen. Hun var blant de første til å utvikle feltet teater og vitenskap. Shepherd-Barr er grunnleggeren av den digitale leseappen LitHits, som har som mål å bryte ned barrierer for lesing og oppmuntre til engasjement med litteratur. Shepherd-Barr er foreslått av Det humanistiske fakultet 

Camille Norment for sitt arbeid som multimedia-kunstner og forsker. Hun har en unik faglig bredde og profil. Hun uttrykker seg gjennom både installasjoner, performance, video, musikk og lyd. Det vises f.eks.til hennes verk Rapture (Veneziabiennalen 2015), Festspillutstillingen i 2023 (Bergen Kunsthall) og de mange fremføringene med hennes ensemble Camille Norment Trio. I 2023 er hun vinner av Nam June Paik Award 2023, Kunststiftung NRW.  Norment er foreslått av Fakultetet for kunst, musikk og design.  

Professor Mads Bryde Andersen for sitt omfattende forfatterskap, særlig i kontraktsrett. Han har gjennom sitt forfatterskap arrangør av tallrike seminarer gitt tunge bidrag til å understreke viktigheten av at de nordiske språk knytter sammen rettsordningene i våre land. Byrde Andersen har bidratt som medlem av en rekke bedømmelseskomiteer, som foredragsholder og som inspirator for yngre forskere ved Det juridiske fakultet UiB. Andersen er foreslått av Det juridiske fakultet.  

Professor Christopher Aiden-Lee Jackson for sin forskning som hatt stor betydning for forståelse av jordskjelv, vulkanisme og kartlegging og utvinning av naturressurser. Han er også en tydelig og synlig forkjemper for likestilling, mangfold og inkludering i akademia. Jackson er en aktiv vitenskapelig formidler. Jackson har en sterk tilknytning til UiB og har samarbeidet med våre geovitenskapelige forskningsmiljøer i en årrekke. Jackson er foreslått av Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. 

Professor Alberto Ascherio for sitt banebrytende bidrag til forståelsen av etiologien til nevrologiske sykdommer. Hans hovedbidrag er knyttet til kausale årsaksfaktorer for multippel sklerose (MS). Dr. Ascherio er også en dyktig underviser og har bidratt til undervisningen ved Harvard i nesten 30 år. Dr. Ascherio har de siste 20 årene vært en svært aktiv partner og støttespiller for det nevroepidemiologisk miljøet ved UiB. Han har støttet økt forskningssamarbeid mellom UiB og Harvard. Alberto Ascherio er foreslått av Det medisinske fakultet. 

Professor Trond Petersen for sitt sentrale bidrag til forskning på sosial ulikhet og diskriminering i arbeidsliv og organisasjoner. Petersen har bidratt til utvikling av statistiske analysemetoder. Hans vitenskapelige arbeider har hatt stor innflytelse på offentlig ordskifte og politikkutforming. Han har bidratt til internasjonaliseringen av norsk akademia på 2000-tallet. Petersen spilte også en sentral rolle i utviklingen av The Peder Sather Centre for Advanced Study og det såkalte «Norway house» ved UC Berkeley, som har gitt studenter og ansatte ved norske universiteter muligheter for utenlandsopphold ved et av verdens fremste forskningsuniversiteter. Petersen er foreslått av Det samfunnsvitenskapelige fakultet 

Professor Lynn Meskell for sin betydelige tverrfaglige profil knyttet til forskning og undervisning med vitenskapelige arbeider som har omfattet forskningsetikk, global kulturarv, materialitet, feministisk og post-kolonial teori. Dette er forhold som også er relevant for Universitetsmuseet og Universitetet i Bergen. Lynn Meskell er en forsker som er relevant i dagens aktuelle problemstillinger knyttet til forvaltning av natur- og kulturarv, urbefolkning og menneskerettigheter, og vil være en relevant forsker for mange miljøer på flere fakulteter ved Universitetet i Bergen. Meskell er foreslått av Universitetsmuseet i Bergen.  

Profesor Jeanne C. Watson for sin forskning innen psykoterapi og for sitt pionerarbeid i utviklingen av emosjonsfokusert terapi. Watson har bidratt sterkt til å rette søkelys på betydningen av empati i psykoterapi, og gjort flere sentrale studier av utfall og endringsprosesser i ulike former for psykoterapi. Watson er involvert i forskningssamarbeid med flere vitenskapelig ansatte ved Institutt for klinisk psykologi og GAMUT – Griegakademiets Senter for musikkterapiforskning ved Fakultet for Kunst, Musikk og Design. Watson er foreslått av Det psykologiske fakultet.