Hjem
Aktuelt
Æresdoktor

Naturpanelets Anne Larigauderie ny æresdoktor ved UiB

Nestor i det internasjonale naturpanelet (IPBES), Anne Larigauderie, er utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Bergen.

Anne Larigauderie er ny æresdoktor ved UiB.
Dr. Anne Larigauderie besøkte i desember 2023 UiB som del av et arbeidsmøte i Naturpanelet (IPBES). I sitt arbeid er hun opptatt av å legge til rette for samarbeid og kunnskapsdeling på tvers av både fagfelt, landegrenser og kulturer - samt mellom vitenskap og politiske prosesser.
Foto/ill.:
Ole M. Kvamme, UiB

Hovedinnhold

I desember ble det kjent at Dr. Anne Larigauderie, Executive Secretary i det internasjonale naturpanelet (IPBES) er utnevnt som æresdoktor ved UiB. Larigauderie er blant annet tildelt æresdoktoratet for sin sentrale rolle i å bygge opp og utvikle Naturpanelet; et globalt vitenskapspanel som sammenstiller kunnskap om naturen og naturens bidrag til mennesker, og som jobber for å styrke samspillet mellom forskning og politikk. Panelet har en tilsvarende rolle for kunnskap om natur som FNs klimapanel har for klima.

Når du gir naturen en sjanse, kan en vanskelig situasjon reverseres raskt. For å klare det, må beslutningstakere imidlertid ha kunnskapen som trengs for å gjøre de gode tiltakene

Anne Larigauderie

Global kunnskapsleverandør

Som mangeårig generalsekretær for panelet har Larigauderie vært opptatt av å legge til rette for samarbeid og kunnskapsdeling på tvers av fagfelt, landegrenser og kulturer. Hennes bidrag har vært avgjørende for å etablere Naturpanelet som det viktigste globale organet for å sammenstille og formidle forskningsbasert kunnskap om naturen og naturens bidrag til mennesker.

Panelet sine rapporter gir kunnskapsgrunnlaget for politiske prosesser og beslutningstakere verden over, i tillegg til å bidra til en opplyst samfunnsdebatt. Et eksempel er naturpanelets første globale synteserapport fra 2019, som var basert på en gjennomgang av 15 000 vitenskapelige publikasjoner.

- En av konklusjonene som fikk mye oppmerksomhet fra denne rapporten, er at én million arter planter og dyr er truet av utryddelse. Dette traff en nerve rundt om i verden, siden det sier noe om alvorlighetsgraden av det vi jobber med - og hvilke konsekvenser det kan få om samfunnet ikke endrer kurs, sier Larigauderie.

Et annet eksempel på hvordan Naturpanelet sitt arbeid inngår som en viktig del av store diplomatiske prosesser, fikk vi i desember 2022, da 196 nasjoner, etter krevende forhandlinger, signerte på den historiske globale Kunming-Montréal naturavtalen (KM-GBF).

Naturavtalen - som bygger på kunnskap Naturpanelet har sammenfattet - anerkjenner at en «gjennomgripende samfunnsomstilling» er både en nødvendig og en gjennomførbar forutsetning for å løse de globale miljøkrisene. Med den nødvendige kunnskapen i bunn, handlet ikke diskusjonene på toppmøtet om faktagrunnlag, men heller om politiske løsninger og kompromisser for å kunne enes om en avtale.

Mer bevissthet om biologisk mangfold

Tidligere har Larigauderie arbeidet ved flere akademiske institusjoner og organisasjoner i USA og Europa (se faktaboks for mer info), og hun har spesielt forsket på hvordan klimaendringer vil påvirke plantefysiologi og økologi i ulike sammenhenger. Hun har merket en stor endring i hvordan folk snakker om biologisk mangfold de senere årene.

- Mitt inntrykk er at det går i riktig retning. Eksempelvis var det for ti år siden ikke mye bevissthet om biologisk mangfold. Klima var på agendaen, men det biologiske mangfoldet var langt nede på prioriteringslistene. Nå opplever jeg at dette blir tatt på alvor, og jeg tror også at arbeidet til IPBES har spilt en rolle her, sier hun.

- Men det er fortsatt er en lang vei å gå. Spesielt når det gjelder å balansere behovet for å ta bedre vare på naturen opp mot ulike økonomiske interesser - samt å bli enige om prioriteringer på tvers av landegrenser. Utfordringene man står overfor er svært forskjellige på ulike steder av kloden.

- Gi naturen en sjanse

Larigauderie forteller at det som driver henne i arbeidet, er kjærligheten til naturen, det å synliggjøre hvor avhengige vi er av det biologiske mangfoldet rundt oss, og ikke minst å løfte frem den avgjørende rollen vitenskapen har i å løse utfordringene vi står overfor.

- Jeg vil også understreke at på tross av store utfordringer, er det viktig å ikke ta motet fra folk i diskusjonene om biologisk mangfold, sier hun, og utdyper:

- En god ting med det biologiske mangfoldet, er at når du gir naturen en sjanse, kan en vanskelig situasjon reverseres raskt. For å klare det, må beslutningstakere imidlertid ha kunnskapen som trengs for å gjøre de gode tiltakene. I arbeidet med å løfte frem denne kunnskapen, setter vi stor pris på støtten vi mottar fra mennesker over hele verden.

Seremoni i Universitetsaulaen i mai

Larigauderie forteller at Norge er et land IPBES har et spesielt forhold til. 

- Flere forskere både fra UiB og andre norske institusjoner er viktige vitenskapelige bidragsytere til arbeidet vårt, sier den ferske æresdoktoren, som nå ser frem til å komme tilbake til Bergen for den offisielle æresdoktorseremonien i Universitetsaulaen i mai.

UiB-rektor Margareth Hagen gleder seg til å feire Larigauderie og hennes arbeid under æresdoktor-seremonien.

- Anne Larigauderie har vært sentral siden Naturpanelets oppstart i 2012. Hun har vært helt instrumentell i at panelet har blitt så toneangivende som det har blitt, og sørget for at det fikk et bredere fokus, ved å se truslene mot naturmangfold i sammenheng med gjennomgripende samfunnsutfordringer, ulike verdisyn, og perspektiver fra urfolk og fra lokalsamfunn, sier Hagen, og legger til:

- De senere årene har klimapanelet og naturpanelet samarbeidet tettere, og kommunisert stadig tydeligere at klimakrisen og naturkrisen henger sammen, og må løses i sammenheng. Naturpanelet har vært vesentlige i forståelsen for at natur ikke er en særinteresse, men et grunnlag for et godt samfunn.