Hjem
Senter for bærekraftig arealbruk (CeSAM)
COP15

Jukselapp til den Globale Kunming-Montréal Naturavtalen

I desember 2022, to år etter planlagt, signerte 196 nasjoner på den historiske globale Kunming-Montréal naturavtalen (KM-GBF).

Kunming-Montreal naturavtalen
Jukseark til Naturavtalen (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework).
Foto/ill.:
Vigdis Vandvik

Hovedinnhold

Hvorfor historisk? Vel, hvor skal vi begynne? Den er historisk fordi den er den første globale miljøavtalen noensinne som har blitt forsinket i hele to år, og flyttet over kontinenter, på grunn av en pandemi. Den er historisk fordi det derfor tilfeldigvis ble publisert nøyaktig 50 år etter landemerket Club of Rome The Limits to Growth-rapporten. Denne rapporten ble publisert i 1972 og var den første grundige vitenskapelige analysen som fastslo at økonomisk vekst ikke kunne fortsette i det uendelige fordi dette ville utarme jordas ressurser. Og tro mot denne arven er den historisk fordi den uten tvil er den første globale avtalen som fullt ut anerkjenner og inkorporerer at en «gjennomgripende samfunnsomstilling» er både en nødvendig og en gjennomførbar forutsetning for å løse de globale miljøkrisene (se mål 14-23!). På den måten er avtalen også historisk fordi det er den første globale avtalen om biologisk mangfold som ikke bare setter mål for hva vi ønsker å oppnå, men også å sette en rekke svært operative mål for hvordan vi skal gå frem for å nå de overordna naturmålene. Og den er historisk fordi det er den første globale avtalen om biologisk mangfold som er basert på vitenskap*.

Den er også historisk for å være litt... tung lesning. Med 23 mål, 4 overordna mål og rikelig med bakgrunnstekst utgjør den i alt 15 sider, noe som krever det litt innsats fra den som ønsker å få tak i hva det faktisk sier, betyr, og innebærer. Mange av oss er dypt engasjert i temaet, og er glade for å se at avtalen har skapt et stort engasjement over hele verden. Likevel trenger mange av oss også en fin, enkel måte å snakke og kommunisere om naturavtalen og målene i den på.

Så, som en tjeneste til samfunnet – her er CeSAMs 'jukselapp' til den globale Kunming-Montréal naturavtalen! Bla ned for å laste ned pdf.

Etter vårt syn kan KM-GBF oppsummeres som

  • Fire mål om hva vi bør ivareta (ta hensyn til biologisk mangfold og natur overalt, restaurere det vi kan og verne det mest verdifulle),
  • Fire mål om driverne vi bør unngå eller begrense (ikke bærekraftig høsting, fremmede arter, forurensning, og klimaendringer)
  • Fem mål på hvordan vi kan sikre at folk skal akseptere de første åtte (rettferdig deling av naturens varer og tjenester!)
  • Ti mål om hvordan samfunnet kan oppnå de første 13 (gjennomgripende samfunnsendringer for en bedre og mer rettferdig og naturvennlig politikk, økonomi og samfunnsorden)

Nyt, del, og se også KM-GBF-rammeverkets hjemmesider for hele avtaleteksten, og alle detaljene i form av (viktige! men også krevende...) underliggende dokumenter og teknisk støtte.

*Ja, det er den! Arbeidet til Naturpanelet (IPBES) ligger til grunn for og bygger oppunder Naturavtalen -og mens ambisjonsnivået til målene helt klart er politisk fastsatte kompromisser, så er selve innholdet i målene, alt fra hva og hvor vi skal prioritere (naturen! overalt! Restaurere skadet natur og ivareta verneområder og arter) via hva vi trenger å slutte med (de viktigste årsakene til naturtap), hvem og hva vi må tjene til å sikre engasjement (rettferdig tilgang til naturgoder for alle), til det som trengs for å drive handling (rettferdige, åpne politiske systemer, ledelse og økonomi), alt dette er sterkt basert på vitenskapen og på rammeverket gitt av IPBES.