Hjem
Program for universitetspedagogikk
Invitasjon til deltagelse

UiB Læringskonferanse 2023

Vi inviterer deg til å bidra til UiBs Læringskonferanse med temaet transformativ læring og undervisning. Frist for konferansebidrag er utvidet til 31. januar 2023

UiB Studentsenteret
UiB Studentsenteret
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Transformativ læring og undervisning

Program for universitetspedagogikk inviterer deg til å bidra til UiBs Læringskonferanse, som arrangeres ved UiB 25. april 2023. UiBs Læringskonferanse er åpen for alle på UiB og er en mulighet til å lære, diskutere og feire transformative og forskningsbaserte praksiser i universitetsundervisning og læring. Dagen vil inneholde foredrag og workshops, paper- og plakatpresentasjoner. Vi inviterer alle som underviser ved UiB til å bidra til og delta på konferansen. Læringskonferansen inviterer bidragsytere til å sende inn sammendrag til paper- eller plakatpresentasjoner. Vi søker bidrag som deler utforskning omkring undervisning og læring på UiB. Vi inviterer til presentasjoner om praksis og forskning som fokuserer på studenters læring gjennom undersøkelse av klasseromsundervisningspraksis, felt- eller praktisk undervisning, bruk av pedagogisk teknologi, læreplanrevisjon, bruk av tilgjengelige og inkluderende undervisningsmetoder og veiledning. Læringskonferansen er ment å være en mulighet til å knytte til seg et fellesskap av (undervisere)lærere? og sammen lære om transformativ undervisningspraksis. Samarbeidsprosjekter mellom flere (undervisere) er spesielt velkomne.

Viktige datoer

Du sender inn sammendrag som en innlevering innen 31. januar 2023 Vi svarer deg med et akseptvarsel innen midten av februar 2023

Du bekrefter presentasjonen og tittelen innen 28. februar 2023 Du registrerer deg innen 20. april 2023

Læringskonferansen finner sted 25. april, 8.30-16

Konferanseformater

Du bestemmer formatet på presentasjonen din, basert på dine egne mål, inkludert hvor mye interaksjon og diskusjon du ønsker å ha med publikum.
Alternativ artikkelpresentasjon (paper)
En paperpresentasjon er en muntlig presentasjon av aspektene du ønsker å snakke om. Hvert innlegg får 15 minutter til å presentere et klart argument eller case, etterfulgt av en fem minutters diskusjon med publikum. Du inviteres til å bruke presentasjonsverktøy som PowerPoint eller lignende. Siden artikkelpresentasjoner ofte resulterer i et passivt publikum, må du sørge for at presentasjonen din blir engasjerende og kortfattet.
Alternativ plakatpresentasjon (poster)
Postersesjoner involverer seks til åtte postere. Poster-forfattere gir en kort oversikt i maks 2 minutter til publikum samlet som en gruppe, etterfulgt av en grundig diskusjon mellom dem og publikum. Postersesjonene gir forskere en sjanse til å presentere arbeidet sitt i et visuelt format og gir flere muligheter for samhandling og diskusjon. Plakaten din bør være i A0-portrettformat og må leveres til konferansestedet innen kl. 08.30 på konferansedagen.

Hvordan sende inn

Er du interessert i å presentere på Læringskonferansen 2023? Vi gleder oss til å høre om dette!

Send oss et engelsk eller norsk sammendrag på maks 250 ord (unntatt referanser). Dette sammendraget bør inneholde hovedinnholdet (f.eks. problemstilling, metode, resultater), minst to referanser samt et notat omkring hvem du planlegger å nå som publikum for presentasjonen din og hvordan du planlegger å nå dem. Vi verdsetter aktiv publikumsdeltakelse, så legg gjerne til noen ideer om hvordan publikummet ditt skal bli engasjert.

Innsendingsverktøyet vil også be deg om å legge til navnene på alle forfattere/personer som er involvert i presentasjonen, samt deres e-postadresser, dine (ønsker?) til presentasjonsteknologi og potensielle tilgjengelighetsbehov.
Fristen for innlevering er 31. januar i 2023. Innleveringer senere enn dette kan dessverre ikke aksepteres.