Hjem
Program for universitetspedagogikk
Invitasjon til deltagelse

UiB Læringskonferanse 2024

Tilknytning, fellesskap, inkludering

Flyer til Læringskonferansen
Flyer
Foto/ill.:
Haltenbanken

Hovedinnhold

Tilknytning, fellesskap, inkludering

Program for universitetspedagogikk og samarbeidspartnere inviterer deg til å bidra til UiBs Læringskonferanse, som arrangeres ved UiB 17. oktober 2024. UiBs Læringskonferanse er åpen for alle på UiB og er en mulighet til å lære, diskutere og feire forskningsbaserte praksiser som representerer tilknytning, fellesskap og/eller inkludering i universitetsundervisning og læring. Dagen vil inneholde foredrag og workshops, paper- og plakatpresentasjoner. Vi inviterer alle som er involvert i undervisning, veiledning, vurdering og andre undervisningsrelaterte aktiviteter ved UiB og andre lokale institusjoner til å bidra til og delta på konferansen.

Læringskonferansen inviterer bidragsytere til å sende inn sammendrag til paper- eller plakatpresentasjoner. Vi søker bidrag som deler utforskning omkring undervisning og læring på UiB. Vi inviterer til presentasjoner om praksis og forskning som fokuserer på studenters læring gjennom undersøkelse av klasseromsundervisningspraksis, felt- eller praktisk undervisning, bruk av pedagogisk teknologi, læreplanrevisjon, bruk av tilgjengelige og inkluderende undervisningsmetoder og veiledning. Vi oppfordrer bidragsytere til å fremheve hvordan arbeidet deres styrker forbindelser, bygger fellesskap og legger til rette for inkludering og tilgang i undervisningsmiljøene våre. Læringskonferansen er ment å være en mulighet til å knytte til seg et fellesskap av undervisere, og sammen lære om transformativ undervisningspraksis. Samarbeidsprosjekter mellom flere undervisere og presentasjoner som inkluderer samarbeid med studenter er spesielt velkomne.

Viktige datoer

  • Du sender inn sammendrag som en innlevering innen 21. august 2024 
  • Vi svarer deg med et akseptvarsel innen 2. september 2024
  • Du bekrefter presentasjonen og tittelen innen 11. september 2024
  • Du registrerer deg til konferansen innen 10. oktober 2024
  • Læringskonferansen finner sted 17. oktober, 8.30-16

Konferanseformater

Du bestemmer formatet på presentasjonen din, basert på dine egne mål, inkludert hvor mye interaksjon og diskusjon du ønsker å ha med publikum.

Artikkelpresentasjon (paper)

En paperpresentasjon er en muntlig presentasjon av aspektene du ønsker å snakke om. Hvert innlegg får 15 minutter til å presentere et klart argument eller case, etterfulgt av en fem minutters diskusjon med publikum. Deltakerne oppfordres til å bruke presentasjonsverktøy som PowerPoint for å bedre tilgjengeligheten til muntlige presentasjoner. Foredragsholdere vil få korte retningslinjer for å støtte utformingen av inkluderende og tilgjengelige muntlige presentasjoner. Siden artikkelpresentasjoner ofte resulterer i et passivt publikum, må du sørge for at presentasjonen din blir engasjerende og kortfattet.

Plakatpresentasjon (poster)

Postersesjoner involverer seks til åtte postere. Poster-forfattere gir en kort oversikt i maks 2 minutter til publikum samlet som en gruppe, etterfulgt av en grundig diskusjon mellom dem og publikum. Postersesjonene gir forskere en sjanse til å presentere arbeidet sitt i et visuelt format og gir flere muligheter for samhandling og diskusjon. Plakaten din bør være i A0-portrettformat og må leveres til konferansestedet innen kl. 08.30 på konferansedagen.

Hvordan sende inn

Er du interessert i å presentere på Læringskonferansen 2024? Vi gleder oss til å høre om dette!

Send oss et engelsk eller norsk sammendrag på maksimalt 250 ord (unntatt referanser). Dette sammendraget bør inneholde hovedinnholdet (f.eks. problemstilling, metode, resultater), minst to referanser samt et notat omkring hvem du planlegger å nå som publikum for presentasjonen din og hvordan du planlegger å nå dem. Vi verdsetter aktiv publikumsdeltakelse, så legg gjerne til noen ideer om hvordan publikummet ditt skal bli engasjert.

Innsendingsverktøyet vil også be deg om å legge til navnene på alle forfattere/personer som er involvert i presentasjonen, samt deres e-postadresser, dine (ønsker?) til presentasjonsteknologi og potensielle tilgjengelighetsbehov.
Fristen for innlevering er 21. august 2024. Innleveringer senere enn dette kan dessverre ikke aksepteres.

Konferansen blir tilbudt av Program for universitetspedagogikk, UiB Læringslab, UiB Universell, Studieavdelingen og TeLEd